Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 270/12 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-11-30

Sygn. akt: VIII K 270/12

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w VIII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Igor Tuleya

Protokolant: Renata Wernicka

w obecności Prokuratora: Krystyny Nogal- Załuskiej

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 roku

sprawy J. F. , syna H. i Z. z d. F., urodzonego (...) w W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00, za czyn z art. 288 § 2 k.k. popełniony w dniu 16 stycznia 2000 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 28 października 2002 roku sygn. akt IV Ko 607/02, zarządzono wobec J. F. wykonanie orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00 kary 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2001 roku sygn. akt XVIII K 174/99, za czyn z art. 310 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w dniach 29 i 30 września 1998 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat próby oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 31 października 2006 roku, sygn. akt III Ko 747/06, zarządzono wobec J. F. wykonanie orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2001 roku sygn. akt XVIII K 174/99 kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

III.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 29 sierpnia 2005 roku sygn. akt IV K 906/05, za czyn z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 20 maja 2005 roku na karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, na poczet której zaliczono J. F. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. dni 20 maja 2005 roku i 21 maja 2005 roku, uznając w ten sposób 4 (cztery) stawki dzienne grzywny za uiszczone;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 28 czerwca 2011 roku, sygn. akt III Ko 752/11, zarządzono wobec J. F. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 38 (trzydziestu ośmiu) dni w zamian za pozostałą do uiszczenia grzywnę w wymiarze 760 złotych, orzeczoną wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 29 sierpnia 2005 roku sygn. akt IV K 906/05;

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 09 kwietnia 2005 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata oraz karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie, tj. dzień zatrzymania w dacie 09 kwietnia 2005 roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;

postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 13 października 2008 roku, sygn. akt II Ko 737/08, zarządzono wobec J. F. wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05, na poczet której zaliczono skazanemu zatrzymanie w dniu 09 kwietnia 2005 roku, uznając jeden dzień zatrzymania za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

postanowieniem Sądu Rejonowego w P. z dnia 13 października 2008 roku, sygn. akt II Ko 1306/08, zarządzono wobec J. F. wykonanie zastępczej kary 50 (pięćdziesięciu) dni pozbawienia wolności w miejsce kary 100 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05;

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 16 listopada 2005 roku sygn. akt IX K 1191/05, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 02 czerwca 2005 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 12 listopada 2009 roku, sygn. akt III Ko 784/09, zarządzono wobec J. F. wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 16 listopada 2005 roku sygn. akt IX K 1191/05, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 02 czerwca 2005 roku;

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 17 marca 2006 roku sygn. akt V K 1563/04, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 3 k.k. popełniony w dniu 23 października 2004 roku na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach od 23 października 2004 roku do 24 października 2004 roku przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom ograniczenia wolności;

VII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 08 marca 2007 roku sygn. akt III K 3266/06, za czyn z art. 178a § 2 k.k. popełniony w dniu 17 października 2006 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

VIII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 lipca 2007 roku sygn. akt III K 766/07, za czyn z art. 292 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 listopada 2006 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat próby oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniu 17 listopada 2006 roku i w dniu 18 listopada 2006 roku przyjmując, że jeden dzień zatrzymania jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 sierpnia 2011 roku, sygn. akt III Ko 1821/11, zarządzono wobec J. F. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 13 (trzynastu) dni w zamian za pozostałą do uiszczenia grzywnę w wymiarze 260 złotych;

IX.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 21 marca 2008 roku sygn. akt III K 1385/06, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego W. w W. z dnia 14 listopada 2008 roku sygn. akt VI Ka 650/08, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 kwietnia 2004 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

X.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2008 roku sygn. akt VIII K 161/08, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2009 roku sygn. akt II AKa 92/09, za czyny:

1) z art. 280 § 2 k.k., popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

3) z art. 281 k.k. popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

4) z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 września 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono wobec J. F. karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 26 listopada 2007 roku do dnia 21 marca 2008 roku;

XI.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 24 maja 2010 roku sygn. akt III K 482/08, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego W. w W. z dnia 31 maja 2011 roku sygn. akt VI Ka 129/11, za czyn z art. 178 a § 2 k.k., popełniony w dniu 03 listopada 2006 roku na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

ORZEKA:

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 k.p.k. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2001 roku sygn. akt XVIII K 174/99 (pkt. I i II) łączy i wymierza skazanemu J. F. karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. I niniejszego wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie Sądu Rejonowego dla W. w W. sygn. akt IV K 421/00 od dnia 26 lutego do dnia 26 maja 2003 roku zaś w sprawie Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt XVIII K 174/99 od dnia 21 marca 2008 roku do dnia 21 marca 2010 roku, uznając tym samym orzeczoną karę za wykonana w całości;

III.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 k.p.k. kary grzywny orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 29 sierpnia 2005 roku sygn. akt IV K 906/05 oraz Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05 (pkt. III i IV) łączy i wymierza skazanemu J. F. karę łączną grzywny w wymiarze 170 (stu siedemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w pkt. III kary łącznej grzywny zalicza skazanemu odbytą w całości zastępczą karę 50 (pięćdziesięciu) dni pozbawienia wolności, orzeczoną w sprawie o sygn. akt II Ko 1306/08 w zamian za karę grzywny wymierzoną w sprawie o sygn. akt II K 374/05 oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie IV K 906/05, tj. dni 20 maja 2005 roku i 21 maja 2005 roku;

V.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 k.p.k. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 16 listopada 2005 roku sygn. akt IX K 1191/05, Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 21 marca 2008 roku sygn. akt III K 1385/06 oraz karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 17 marca 2006 roku sygn. akt V K 1563/04 (pkt. V, VI i IX) łączy i wymierza skazanemu J. F. karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym przyjmuje, iż miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. V niniejszego wyroku zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie Sądu Rejonowego dla W. w W. sygn. akt IX K 1191/05 tj. dzień 02 czerwca 2005 roku oraz okres od dnia 09 listopada 2010 roku do dnia 08 maja 2011 roku, w sprawie Sądu Rejonowego dla W. w W. sygn. akt III K 1385/06 od dnia 23 maja 2011 roku do dnia 23 maja 2012 roku;

VII.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 569 k.p.k. karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 08 marca 2007 roku sygn. akt III K 3266/06 oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 24 maja 2010 roku sygn. akt III K 482/08 (pkt. VII i XI) łączy i wymierza skazanemu J. F. karę łączną 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, przy czym przyjmuje, iż miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności;

VIII.  w pozostałym zakresie wyroki, które uległy połączeniu pozostawia do odrębnego wykonania;

IX.  na podstawie art. 89 § 1 k.k., art. 69 k.k., oraz art. 569 § 1 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 lipca 2007 roku sygn. akt III K 766/07 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2008 roku sygn. akt VIII K 161/08 (pkt. VIII i X);

X.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. W., Kancelaria Adwokacka, (...) kwotę 208 zł ( dwustu ośmiu złotych) plus VAT tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego J. F. wykonywaną z urzędu w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego;

XI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego J. F. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w sprawie o wydanie wyroku łącznego.

sygn. akt VIII K 270/12

UZASADNIENIE:

J. F. został skazany prawomocnymi wyrokami:

XII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00, za czyn z art. 288 § 2 k.k. popełniony w dniu 16 stycznia 2000 roku na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 28 października 2002 roku sygn. akt IV Ko 607/02, zarządzono wobec J. F. wykonanie orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00 kary 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XIII.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2001 roku sygn. akt XVIII K 174/99, za czyn z art. 310 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w dniach 29 i 30 września 1998 roku na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat próby oraz karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 31 października 2006 roku, sygn. akt III Ko 747/06, zarządzono wobec J. F. wykonanie orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05 października 2001 roku sygn. akt XVIII K 174/99 kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XIV.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 29 sierpnia 2005 roku sygn. akt IV K 906/05, za czyn z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 20 maja 2005 roku na karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, na poczet której zaliczono J. F. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, tj. dni 20 maja 2005 roku i 21 maja 2005 roku, uznając w ten sposób 4 (cztery) stawki dzienne grzywny za uiszczone;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 28 czerwca 2011 roku, sygn. akt III Ko 752/11, zarządzono wobec J. F. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 38 (trzydziestu ośmiu) dni w zamian za pozostałą do uiszczenia grzywnę w wymiarze 760 złotych, orzeczoną wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 29 sierpnia 2005 roku sygn. akt IV K 906/05;

XV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 09 kwietnia 2005 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata oraz karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie, tj. dzień zatrzymania w dacie 09 kwietnia 2005 roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny;

postanowieniem Sądu Rejonowego w P.z dnia 13 października 2008 roku, sygn. akt II Ko 737/08, zarządzono wobec J. F. wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05, na poczet której zaliczono skazanemu zatrzymanie w dniu 09 kwietnia 2005 roku, uznając jeden dzień zatrzymania za równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

postanowieniem Sądu Rejonowego w P.z dnia 13 października 2008 roku, sygn. akt II Ko 1306/08, zarządzono wobecJ. F.wykonanie zastępczej kary 50 (pięćdziesięciu) dni pozbawienia wolności w miejsce kary 100 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia 28 listopada 2005 roku sygn. akt II K 374/05;

XVI.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 16 listopada 2005 roku sygn. akt IX K 1191/05, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 02 czerwca 2005 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 12 listopada 2009 roku, sygn. akt III Ko 784/09, zarządzono wobec J. F. wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 16 listopada 2005 roku sygn. akt IX K 1191/05, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 02 czerwca 2005 roku;

XVII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 17 marca 2006 roku sygn. akt V K 1563/04, za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 3 k.k. popełniony w dniu 23 października 2004 roku na karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniach od 23 października 2004 roku do 24 października 2004 roku przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom ograniczenia wolności;

XVIII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 08 marca 2007 roku sygn. akt III K 3266/06, za czyn z art. 178a § 2 k.k. popełniony w dniu 17 października 2006 roku na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

XIX.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 lipca 2007 roku sygn. akt III K 766/07, za czyn z art. 292 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 listopada 2006 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 (dwóch) lat próby oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość każdej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniu 17 listopada 2006 roku i w dniu 18 listopada 2006 roku przyjmując, że jeden dzień zatrzymania jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 sierpnia 2011 roku, sygn. akt III Ko 1821/11, zarządzono wobec J. F. wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 13 (trzynastu) dni w zamian za pozostałą do uiszczenia grzywnę w wymiarze 260 złotych;

XX.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 21 marca 2008 roku sygn. akt III K 1385/06, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego W. w W. z dnia 14 listopada 2008 roku sygn. akt VI Ka 650/08, za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 kwietnia 2004 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXI.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 października 2008 roku sygn. akt VIII K 161/08, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06 kwietnia 2009 roku sygn. akt II AKa 92/09, za czyny:

1) z art. 280 § 2 k.k., popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

2) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

3) z art. 281 k.k. popełniony w dniu 24 listopada 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

4) z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 12 września 2007 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

na mocy art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzono wobecJ. F. karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 26 listopada 2007 roku do dnia 21 marca 2008 roku;

XXII.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 24 maja 2010 roku sygn. akt III K 482/08, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego W. w W. z dnia 31 maja 2011 roku sygn. akt VI Ka 129/11, za czyn z art. 178 a § 2 k.k., popełniony w dniu 03 listopada 2006 roku na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

SkazanyJ. F. pismem z dnia 01 sierpnia 2011 roku złożył wniosek, w którym domagał się wydania wyroku łącznego i połączenie kar wymierzonych na podstawie następujących wyroków::

Sądu Rejonowego dla W. IV Wydział Karny z dnia 19 czerwca 2000 roku w sprawie o sygn. Akt IV K 421/00 – kara 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat, orzeczono dozór kuratora. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. z dnia 28 października 2002 roku – sygn. Akt IV Ko 607/02 zarządzono wykonanie orzeczonej w/w wyrokiem warunkowo zawieszone kary.

Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 05 października 2001 roku w sprawie o sygn. Akt XVIII K 174/99 – kara 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat, orzeczono dozór kuratora, wymierzono karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych przyjmując wysokość jednaj stawki dziennej na kwotę 10 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 31 października 2006 roku zarządzono wykonanie orzeczonej w/w wyrokiem warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Sądu Rejonowego w P.II Wydział Karny z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie o sygn. Akt II K 374/05 – kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat, wymierzono karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w P.II Wydział Karny z dnia 13 października 2008 roku, sygn. Akt 1306/08, zarządzono wykonanie zastępczej kary 50 (pięćdziesięciu) dni pozbawienia wolności w miejsce 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 15 zł każda stawka orzeczonej w/w wyrokiem.

Sądu Rejonowego dla W. IX Wydział Karny z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie o sygn. Akt IX K 1191/05 – kara 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. III Wydział Karny z dnia 12 listopada 2009 roku, sygn. Akt III Ko 784/09, zarządzono wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

Sądu w W. z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie o sygn. Akt VII W 788/07 na kare 1 miesiąca ograniczenia wolności. Postanowieniem Sądu zarządzono wykonanie zastępczej kary 15 (piętnastu) dni pozbawienia wolności

Sądu Rejonowego dla W. III Wydział Karny z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie o sygn. akt III K 1385/06 – kara 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny z dnia 30 października 2008 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 161/08 – kara łączna 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r., sygn. akt VI Aka 129/11 – kara 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie niniejszych rozważań należy wskazać, że postępowanie uregulowane w rozdz. 60 k.p.k. może być wszczęte także z urzędu, a zatem sąd nie jest związany treścią wniesionego przez skazanego wniosku o wydanie wyroku łącznego. W konsekwencji, nie dopatrując się możliwości połączenia w wyrok łączny orzeczeń wskazanych przez wnioskodawcę, sąd powinien z urzędu wydać wyrok łączny, jeżeli istnieje taka możliwość w odniesieniu do skazań niepowołanych we wniosku (por. SN II KK 84/06, OSNKW-R 2006, poz. 928; SN II KK 15/09, BPK SN 2009, nr 9, s. 27; SA w Katowicach II AKa 52/07, LEX nr 330999 ).

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 k.p.k. sąd wydaje wyrok łączny o ile zachodzą przesłanki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej różnymi wyrokami. Przesłanki te określone są w art. 85 k.k. stanowiącym, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy, choćby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Wyrok pierwszy – w rozumieniu art. 85 k.k. – to pierwszy chronologicznie wyrok, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnych przestępstw, za które kary podlegają łączeniu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., sygn. akt I KZP 36/04, opublikowana w OSNKW nr 2 z 2005r. poz. 13, a wcześnie postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03 listopada 2003 r. sygn. akt IV KK295/02, opublikowane w OSNKW nr 1 z 2004r. poz. 7).

Problemem otwartym przy łączeniu kar jednostkowych, orzeczonych wyrokami nadającymi się do połączenia, opisanymi wcześniej, była wysokość kary łącznej, którą należało orzec za zbiegające się przestępstwa.

Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymienionych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Sąd wydając wyrok łączny winien kierować się dyrektywami prewencji indywidualnej i generalnej. Chodzi tutaj w szczególności o to, aby właściwie ukształtowana kara łączna oddziaływała wychowawczo na sprawcę przestępstwa oraz odpowiednio chroniła obywateli przed niebezpieczeństwem ponownego dopuszczenia się przez niego zbrodni czy występku. Kara ta powinna również kształtować w społeczeństwie świadomość prawną. Należy przy tym pamiętać, że Sąd nie jest uprawniony na płaszczyźnie indywidualnoprewencyjnej i generalnoprewencyjnej uwzględniać po raz wtóry tych samych okoliczności, które zostały wzięte pod uwagę przy wymiarze kar jednostkowych. Powinien natomiast w procesie kształtowania kary łącznej wyciągnąć odpowiednie wnioski z faktu wielości dokonanych przez sprawcę przestępstw, po uprzednim ustaleniu, czy zachodzi między nimi związek czasowy oraz podmiotowy i przedmiotowy. Jak bowiem trafnie wskazuje się w literaturze „wielość przestępstw prowadzi do zmiany wartości prognostycznych co do sprawcy oraz rzutuje na karę z punktu widzenia jej społecznego oddziaływania”. Z punktu widzenia dyrektywy prewencji indywidualnej konieczne byłoby również uwzględnienie postawy sprawcy i sposobu jego życia od momentu wydania pierwszego z łączonych orzeczeń do momentu rozprawy, na której miałby zapaść wyrok łączny (por. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karno materialne i procesowe , D. Kala, Toruń 2003, s. 105-106).

Przy orzekaniu kary łącznej mogą mieć zastosowanie różne systemy:

- system kumulacji, polegający na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa;

- system absorpcji (pochłaniania), według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną;

- system redukcji, w którym karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się (redukuje) według przyjętego kryterium (np. ustawodawczej górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia),

- wreszcie system asperacji (podwyższenia), w którym najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu.

Należy podkreślić, że polski ustawodawca uwzględnia elementy wszelkich tych systemów, przyjmując system mieszany (zwany modyfikowanym).

Zdaniem Sądu zgodzić się trzeba z poglądem wyrażonym w judykaturze, w myśl którego wydając wyrok łączny sąd orzekający nie jest uprawniony do ponownego rozważania tych samych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru kar w poprzednio osądzonych sprawach, lecz powinien rozważyć przede wszystkim czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono te kary, istnieje ścisły związek podmiotowy lub przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto powinien rozważyć, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków, przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej.

Wydając wyrok łączny sąd ma obowiązek uwzględnić w zakresie wymiaru kary te wszystkie okoliczności, które zaistniały po wydaniu poprzednich wyroków, które w szczególności wskazują, że proces resocjalizacji skazanego zakończył się pomyślnie lub że realizacja tego procesu przebieg tak pomyślnie, iż nie ma potrzeby stosowania nadal środków represyjnych.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09 maja 2001 roku, sygn. akt II AKa 63/01, opublikowany w Prok. i Pr. nr 7-8 z 2002 roku, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 1995 roku, sygn. akt II AKr 184/95, opublikowany w Prok. i Pr. nr 2-3 z 1996 roku, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 1994 roku, sygn. akt II AKr 26/94, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1990 roku, sygn. akt IV KR 80/90, opublikowany w LEX nr 22064, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 roku, sygn. akt IV KR 213/83, opublikowany w OSNKW nr 5-6 z 1984 roku, i inne) zastosowanie zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo-podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione a im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum, uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa, objęte tym wyrokiem.

Zasada absorpcji kar przy wymierzaniu kary łącznej winna być stosowana tam, gdzie pomiędzy zbiegającymi się przestępstwami zachodzi bliski związek podmiotowy i przedmiotowy, a przesłanka prognostyczna pozwala na stwierdzenie, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych, jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1997 roku, sygn. akt II AKa 321/96, opublikowany w Prok. i Pr. nr 7-8 z 1997 roku), zaś całkowita absorpcja powinna być stosowana jedynie wyjątkowo (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1974 roku, sygn. II KR 27/74, opublikowany w LEX 21624).

Odnosząc powyższe kryteria do niniejszej sprawy należy stwierdzić, że między przestępstwem z art. 288 § 2 k.k., którego dotyczyło postępowanie IV K 421/00, jak również przestępstwem z art. 310 § 1 i 2 kk w zw. z art. 286 §1 kk w z zw. z art. 11 §2 k.k., którego dotyczyło postępowanie XVIII K 174/99 nie zachodzi bliski związek przedmiotowo-podmiotowy, albowiem nie są ona skierowane przeciwko temu samemu rodzajowemu dobru prawnie chronionemu.

Związek czasowy, pomiędzy ww. przestępstwami (popełnione w dniu 29 i 30 września 1998 w sprawie XVIII K 174/99 oraz w dniu 16 stycznia 2000 roku w sprawie IV K 421/00) nie jest na tyle bliski, aby uzasadnione było zastosowanie zasady pełnej absorpcji.

Sąd - jak już nadmieniono na wstępie – jest zobligowany uwzględnić postawę sprawcy
i sposób jego życia od momentu wydania pierwszego z łączonych orzeczeń do momentu rozprawy, na której miałby zapaść wyrok łączny.

J. F. w dniach 29 i 30 września 1998 r. oraz 16 stycznia 2000 roku dopuścił się dwóch kolejnych przestępstw, za które został prawomocnie skazany wyrokami Sądu Rejonowego dla W.w W. z dnia 19 czerwca 2000 roku sygn. akt IV K 421/00 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 października 2005 r. sygn. akt XVIII K 174/99. Należy przy tym podkreślić, że występek z art. 288 § 12k.k, którego dotyczyło postępowanie w sprawie IV K 421/00 jest przestępstwem podobnym do czynu, za który J. F. skazany został w sprawie XVIII K 174/99.

Przechodząc do kolejnego czynnika, którym powinien kierować się sąd przy wymierzaniu kary łącznej, to jest zachowania się skazanego w trakcie odbywania kary (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 roku, sygn. akt II KR 245/85, opublikowany w OSNKW nr 5-6 z 1996 roku), a które ewentualnie w pozytywny sposób prognozowałoby, że kara łączna w wysokości najwyższej z wymierzonych kar jednostkowych, jest wystarczającą oceną zachowania się sprawcy i odniesie zamierzone cele kary w zakresie resocjalizacji skazanego, to należy jednoznacznie stwierdzić, że uzyskane przez sąd w tym zakresie dowody nie dają podstaw do przyjęcia zasady absorpcji przy wymierzaniu kary łącznej (por. opinia o skazanym J. F. z dnia 30 sierpnia 2011 roku, wystawiona przez Dyrektora Aresztu Śledczego W. k. 24).

Postawę i zachowanieJ. F. w trakcie pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej należy ocenić jako poprawne. Skazany nie był karany, był kilka razy nagradzany. W stosunku do funkcjonariuszy prezentuje regulaminową postawę, ze współosadzonymi nawiązuje prawidłowe relacje. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Nie jest zatrudniony. Skazany kontynuuje naukę w warunkach zakładu karnego. Odbył również terapię w ZK R. dla osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych. Czas wolny spędza na oglądaniu telewizji i czytaniu książek. Wobec popełnionych przestępstw ma stosunek umiarkowanie krytyczny.

Mając powyższe na uwadze Sąd wymierzył J. F. karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu, w sprawie nie zachodzą okoliczności, które optowałyby za przyjęciem pełnej absorpcji, przeciwnie, sprawiedliwe jest zastosowanie systemu kumulacji. Tym samym Sąd kierując się przede wszystkim przebiegiem procesu resocjalizacji skazanego, a nadto związkiem przedmiotowo-podmiotowym i czasowym między popełnionymi przestępstwami, nie skrócił czasu wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy o sygn. akt IV K 421/00 od dnia 26 lutego do dnia 26 maja 2003 roku zaś w sprawie o syg. akt XVIII K 174/99 od dnia 21 marca 2008r. do dnia 21 marca 2010r., uznając tym samym orzeczona karę za wykonaną w całości.

W drugim wyodrębnionym zbiegu przestępstw pierwszy chronologicznie wyrok zapadł w dniu 29 sierpnia 2005 roku w sprawie Sądu Rejonowego dla W. w W. o sygn. akt IV K 906/05. Natomiast przestępstwo, za które J. F. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 listopada 2005r. o sygn. akt II K 374/05, popełnione zostało w dniu 09 kwietnia 2005r., a zatem przed dniem wydania wyroku w sprawie o sygn. IV K 906/05.

Ponadto powyższymi wyrokami wymierzono kary tego samego rodzaju: w sprawie IV K 906/05 wymierzono karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) złotych, a w sprawie II K 374/05 wymierzono karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 15 (piętnaście) złotych.

W tym przypadku Sąd uznał, że najwłaściwsze jest zastosowanie zasady modyfikowanej, opartej na częściowej absorpcji. Z tego względu wymierzył skazanemu karę 170 stawek dziennych grzywny.

Z uwagi na treść art. 86 § 2kk należało jednak ponadto na nowo ustalić wysokość stawki dziennej, która to jednak nie może przekroczyć najwyższej ustalonej poprzednio. Wysokość stawki Sąd ustalił na 10 (dziesięć) złotych każda.

Zgodnie z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny zaliczono skazanemu odbytą w całości zastępczą karą 50 (pięćdziesięciu) dni pozbawienia wolności, orzeczoną w sprawie o sygn. akt. II Ko 1306/08 w zamian za karę grzywny wymierzoną w sprawie o sygn. akt II K 374/05 oraz okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie IV K 906/05, tj. dni 20 maja 2005 roku i 21 maja 2005 roku.

W trzecim wyodrębnionym ciągu orzeczonych kar pierwszy chronologicznie wyrok zapadł 16 listopada 2005 roku w Sądzie Rejonowym dla W. w sprawie o sygn. akt. IX K 1191/05. Natomiast przestępstwa, za które J. F. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 21 marca 2008 roku sygn. akt III K 1385/06 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 17 marca 2006 roku sygn. akt 1563/04 zostały popełnione odpowiednio 17 kwietnia i 23 października 2004 roku.

Z uwagi na powyższe została zrealizowana podstawowa przesłanka ustawowa do wydanie wyroku łącznego określona w art. 85 kk.

Sąd uznał, z uwagi na kryteria wymiaru kary łącznej opisane powyżej, że w przypadku powyższych wyroków zasadne jest połączenie kar i wymierzenie kary łącznej w wymiarze 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

Powyższymi wyrokami nie orzeczono kar tego samego rodzaju: w sprawie IX K 1191/05 wymierzono karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, w sprawie III K 1385/06 orzeczono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, natomiast w sprawie V K 1563/04 wymierzono karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Stąd zaistniała potrzeba przyjęcia, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Jednocześnie Sąd nie uznał także w tym przypadku zasady pełnej absorpcji za najodpowiedniejszy sposób wymiaru kary. Orzeczenie nie przewiduje jednak również kumulacji orzeczonych kar. Za najwłaściwszą uznano zasadę częściowej absorpcji. Dlatego, kierując się przede wszystkim związkiem przedmiotowo-podmiotowym oraz czasowym między w/w popełnionymi przestępstwami, Sąd skrócił czas wykonywania kar orzeczonych wobec skazanego.

Zgodnie z art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy Sądu Rejonowego dla W.w W. o sygn. akt IX K 1191/05 tj. dzień 02 czerwca 2005 roku oraz okres od dnia 09 listopada 20010 roku do dnia 08 maja 2011 roku zaś w sprawie Sądu Rejonowego dla W. w W. o syg. akt III K 1385/06 od dnia 23 maja 2011r. do dnia 23 maja 2012r., uznając tym samym orzeczona karę za wykonaną w całości.

Wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 08 marca 2007 roku sygn. akt III K 3266/06 orzeczono wobec J. F. karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Kolejnym wyrokiem natomiast, Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 24 maja 2010 roku sygn. akt III K 482/08 za czyn popełniony w dniu 3 listopada 2006 roku, został skazany na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

W przypadku powyższych wyroków została zrealizowana przesłanka czasowa wymieniona w art. 85 kk, Sąd połączył zatem przedmiotowe kary i orzekł karę łączną w wymiarze 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności. Przyjął jednocześnie na podstawie art. 87 kk, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

W świetle powyżej opisanych kryteriów wymiaru kary łącznej należy stwierdzić, że istnieje ścisły związane przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy przestępstwami, za popełnienie których skazano J. F. wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. sygn akt III K 3266/06 oraz III K 482/08. Przestępstwa te zostały popełnione także w bliskim przedziale czasowym.

Zakres wyrokowania w tym przypadku znajdował się w przedziale od 2 do 5 miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na postawę skazanego w czasie wykonywania kary oraz jego wielokrotną karalność Sąd nie zdecydował się na pełną absorpcję kary. Zmniejszył jednak orzeczone wobec skazanego kary poprzez zastosowanie zasady modyfikowanej i orzeczenie 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

W zakresie, w jakim wyroki nie uległy polaczeniu, Sąd pozostawił je do odrębnego wykonania.

Z uwagi na treść art. 89 §1 kk art. 69 §1 kk oraz art. 569 §1 kk Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 30 lipca 2007 roku sygn. akt III K 766/07 oraz Sądu Okręgowego w Warszawie z (...) 30 października 2008 roku sygn akt. VIII K 161/08

Z uwagi na to, że skazany dobywający karę pozbawienia wolności nie posiada pracy ani majątku w oparciu o art. 624 § l k.p.k. zwolniono go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania.

O kosztach obrony skazanego wykonywanej z urzędu orzeczono w oparciu o art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. w zw. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o Adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 146 poz. 1188 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 5 oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Siliwoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Igor Tuleya
Data wytworzenia informacji: