Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Co 1246/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-01-11

Sygn. akt VIII Co 1246/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział VIII Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Paweł Wiśniewski

Protokolant: Anna Hrydziuszko

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) S.A. we W.

przy udziale dłużniczki A. K.

o nakazanie wyjawienie majątku

umarza postępowanie w przedmiocie przymuszenia dłużniczki do złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 września 2012 r. Sąd nakazał dłużniczce złożenie wykazu majątku i przyrzeczenia, o którym mowa w art. 913 § 1 k.p.c.

W związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na rozprawie w dniu 7 listopada 2012 r. Sąd – zgodnie z wnioskiem wierzyciela – nakazał przymusowe doprowadzenie dłużniczki na rozprawę w dniu 11 stycznia 2013 r.

Pomimo wydania powyższego postanowienia, dłużniczka nie została doprowadzona na posiedzenie.

Stwierdzić zatem należy, że prowadzenie dalszego postępowania w przedmiocie przymuszenia dłużniczki do złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia stało się zbędne z powodu wyczerpania środków przymusu. Zawnioskowane przez wierzyciela przymusowe doprowadzenie okazało się bezskuteczne, zaś zastosowanie innych środków przymusu uznać należy w niniejszej sprawie za niecelowe, nie tylko ze względu na brak stosownego wniosku ze strony wierzyciela. Praktyka sędziowska wskazuje bowiem, że stosowanie w sprawach wyjawienie majątku grzywny czy aresztu jest środkiem mało skutecznym. Ponadto, z jednej strony bywa niewspółmiernie uciążliwe dla dłużnika, zaś z drugiej strony wymaga od organów wymiaru sprawiedliwości nakładu pracy i zaangażowania środków finansowych nieadekwatnych do wagi sprawy. Zwłaszcza, że w niniejszej sprawie należność główna objęta tytułem wykonawczym wynosi jedynie 295,63 zł.

O tym, że wyczerpanie środków przymusu powinno skutkować umorzeniem postępowania świadczy treść art. 918 1 k.p.c., z którego wynika, że dłużnik nie jest zobowiązany do złożenia nowego wykazu majątku i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od wyczerpania środków przymusu nie upłynął okres jednego roku.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 355 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Poborska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: