Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 18/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gryficach z 2016-02-19

II C 306/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 14 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna, lokal, nieruchomość gruntowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, udział w opłatach, opłata roczna, lokal, pozwana spółka, nieruchomość gruntowa, oznaczenie lokalu, nieruchomość lokalowa, błąd w oznaczeniu, opóźnienie od kwot, wysokość opłaty za użytkowanie, dzień zapłaty, tabela, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, pozwany, współużytkownik wieczysty, numer lokalu, opłata roczna za użytkowanie, wydruk z księgi wieczystej, powierzchnia nieruchomości
Zobacz»

I ACa 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

opłata roczna, cena nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, pierwsza opłata za użytkowanie, stawka procentowa, prawo użytkowania wieczyste, oddanie nieruchomości gruntowej, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • wysokość pierwszej opłaty, ustawa o gospodarce, pozwane miasto, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna, dzierżawa, cena nieruchomości gruntowej, cena nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, ustalenie pierwsze, pierwsza opłata za użytkowanie, stawka procentowa, wartość pawilonu, prawo użytkowania wieczyste, oddanie nieruchomości gruntowej, grunt, budowla i urządzenie, pawilon handlowy, doliczenie podatku
Zobacz»

I C 1274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

opłata roczna, nieruchomość gruntowa, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, stawka procentowa, cena nieruchomości, pozwany, pierwsza opłata, odrębna własność, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, udział w prawie użytkowania, stawka procentowa, wysokość opłaty rocznej, ułamkowa część gruntu, cofnięcie pozwu, cena nieruchomości, cena nieruchomości gruntowej, prawo związane z własnością, pozwany, pierwsza opłata, miasto, śródmieście w warszawie, prawo rzeczowe, odrębna własność, grunt
Zobacz»

II Ca 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, własność, okres użytkowania wieczystego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, cała opłata, strona powodowa, okres korzystania z nieruchomości, buła, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, własność, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, okres użytkowania wieczystego
Zobacz»

XVI C 2346/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, prawo użytkowania wieczyste, lokal, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, miasto stołeczne, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, skarga kasacyjna, opłata roczna za użytkowanie, zapłata opłaty za użytkowanie, lokal, roszczenie o zapłatę opłaty, prawo własności lokali, użytkowanie wieczyste za rok, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, pozwany, dotychczasowa wysokość opłaty rocznej, podstawa do zawieszenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, nowa opłata
Zobacz»

II Ca 2544/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, okres użytkowania wieczystego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, opłata roczna za użytkowanie, strona powodowa, obowiązek uiszczenia opłaty, okres korzystania z nieruchomości, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, okres użytkowania wieczystego, powodowa gmina miejska, podmiot, świadczenie podzielne
Zobacz»

II Ca 425/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości, część opłaty rocznej, dotychczasowy użytkownik wieczysty, strona powodowa, świadczenie podzielne, rok kalendarzowy, okres korzystania z nieruchomości, redukcja opłaty, gmina, proporcjonalna redukcja, możliwość korzystania przez użytkownika
Zobacz»

XVI C 997/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, zapłata opłaty za użytkowanie, opłata roczna, zbycie prawa, prawo użytkowania wieczyste, zbywca, czas legitymowania, część opłaty, użytkownik wieczysty, strona powodowa, potwierdzenie wykonania operacji, agencja, siedziba, cały rok, strona pozwana opłaty, rok kalendarzowy, odsetka, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość, data nadania
Zobacz»

I C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość gruntowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość gruntowa, proporcjonalne rozliczenie, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, rozliczenie opłaty, użytkownik wieczysty, część opłaty rocznej, strona powodowa prawa użytkowania, rata, czas trwania użytkowania wieczystego, przedmiotowa działko, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego, powierzchnia, świadczenie niepodzielne, zbycie przez stronę powodową, przysługiwanie, zbycie prawa, zbywca prawa
Zobacz»

VIII C 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, użytkownik wieczysty, nieruchomość, pozwany, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wysokość opłaty rocznej, wystawienie wezwania, dotychczasowa opłata, wieczysta nieruchomość, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty, odsetka, należność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zapłata
Zobacz»

II C 185/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 21 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste gruntu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, zarzut przedawnienia, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, zmiana linii, użytkowanie wieczyste gruntu, pozwany, śródmieście w łodzi, część opłaty, zapłata opłaty roczna, ciężar publicznoprawny, pozwana spółka, nakaz zapłaty, linia orzecznictwa, wysokość opłaty za użytkowanie, pozew, dotychczasowa opłata roczna, wysokość dotychczasowej opłaty
Zobacz»

VIII C 162/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 28 marca 2019

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste, pozwany, wieczyste grunty, oddanie nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, strona powodowa, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty za użytkowanie, byłych użytkowników, siedziba, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, odsetka, opłata za rok, powodowy skarb, pozwany, wieczyste grunty, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, oddanie nieruchomości, potwierdzenie odbioru, ewidencja gruntów i budynków
Zobacz»

IV Ca 163/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2013

Data publikacji: 1 maja 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

okres użytkowania wieczystego, opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • okres użytkowania wieczystego, opłata roczna, opłata za cały okres, opłata za użytkowanie wieczyste, możliwość jednorazowego wnoszenia opłat, użytkowanie wieczyste nieruchomości, teren w miastach, użytkownik wieczysty, nieruchomość, wywłaszczanie nieruchomości, gospodarka gruntami, uregulowanie opłat, prawo użytkowania wieczyste, jednorazowa wpłata, teren w użytkowanie wieczyste, uiszczenie, miasto i osiedle, przepis uchwały, rada ministrów, pozwany
Zobacz»

II C 4544/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa, pozwany, wieczyste grunty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkowanie wieczyste za rok, prawo użytkowania wieczyste, udział w użytkowaniu wieczystym, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, ustawa o gospodarce, współużytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste nieruchomości, nieruchomość gruntowa, pozwany, zaległa opłata, wysokość opłaty rocznej, wieczyste grunty, opóźnienie, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego
Zobacz»

II C 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, własność, użytkowanie wieczyste gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, własność, użytkownik wieczysty, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, decyzję komunalizacyjną, księga wieczysta, prawo własności budynków, prawo i roszczenie, miasto, przeniesienie, naniesienie budowlane, dotychczasowy użytkownik, prawo użytkowania wieczystego gruntu
Zobacz»

I C 270/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość gruntowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, opłata za użytkowanie wieczyste, aktualizacja opłaty, wysokość opłaty rocznej, wycena nieruchomości, samorządowe kolegium odwoławcze, operat, podwyższenie opłaty za użytkowanie, zespół garażowy, użytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, zagospodarowanie przestrzenne, dotychczasowa opłata, trend, garaż, gospodarka nieruchomościami, wypowiedzenie wysokości opłaty, akt lokalowy, dwukrotność, nowa opłata
Zobacz»

I ACa 1494/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

opłata roczna, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, nieruchomość, użytkownik wieczysty, droga publiczna, prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, ustalenie opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, potrącenie, grunt wydzielony pod drogi, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, podział nieruchomości, aktualizacja opłaty, nieruchomość rolna skarbu państwa, ustawa o gospodarce, brak zastosowania, droga gminna
Zobacz»

I ACa 1406/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

nieruchomość, grunt, pierwsza opłata za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata roczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, grunt w użytkowanie wieczyste, ustawa o systemie oświaty, pozwana spółka, oddanie gruntu w użytkowanie, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, umowa o oddanie, umowa oddania w użytkowanie, grunt, rada gmin, pierwsza opłata za użytkowanie, opłata za użytkowanie wieczyste, szkoła wyższa, działalność oświatowa, gospodarowanie nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste, uczelnia, opłata roczna, działalność gospodarcza
Zobacz»

I1 C 458/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

opłata roczna, użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty za użytkowanie, wezwanie i zawiadomienie, czas trwania użytkowania wieczystego, następne opłaty, wcześniejsze wezwanie, część opłaty rocznej, grunty gmin, umowa użytkowania wieczystego gruntu, uiszczenie opłaty rocznej, podana wysokość, oferta przyjęcia, charakter świadczenia okresowego, wysokość dotychczasowej opłaty, chwilą zbycia, pozwany, wysokość opłaty rocznej
Zobacz»

III Ca 1823/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

opłata roczna, prawo użytkowania wieczyste, nabywca, opłata za użytkowanie wieczyste, oddanie nieruchomości gruntowej, użytkowanie wieczyste gruntu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, wpis do ksiąg wieczysty, okres roku kalendarzowego, oddanie nieruchomości gruntowej, rzeczywisty okres, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, użytkowanie wieczyste gruntu, wysokość opłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Zielińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gryficach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kowalska
Data wytworzenia informacji: