Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 6/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim z 2016-07-12

I ACa 478/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

ustanowienie zastawu, rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, udział w spółce, przedmiot zastawu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa, zastawca, zastawnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • ustanowienie zastawu rejestrowego, ustanowienie zastawu, rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, umowa o ustanowienie, udział w spółce, przedmiot zastawu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, weksel, wartość przedmiotu zastawu, umowa, zastawca, ustalenie nieważności umowy, kwestionowana umowa, charakter przepisów szczególnych, zmiana brzmienia, forma pisemna, oznaczenie wartości przedmiotu, zastawnik, wartość nominalna
Zobacz»

XIII Ga 833/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 25 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, przedmiot zastawu rejestrowego, zastawa rejestrowa, zastawnik, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • wykreślenie zastawu, rejestr zastawów, zastawca, przedmiot zastawu rejestrowego, zastawa rejestrowa, zastawnik, nabycie przedmiotów, zaświadczenie komornika, rok produkcji, orzeczenie referendarza sądowego, środek uzyskany ze sprzedaży, wykreślenie z rejestru, postępowanie egzekucyjne, ciągnik siodłowy, chwilą rozpoznania, sprzedaż przedmiotów, wygaśnięcie wierzytelności, droga licytacji, treść skargi, samochód ciężarowy
Zobacz»

X GC 105/13

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, zastawnik, zastawa rejestrowa, ustanowienie zastawu, umowa zastawu, spółka, przedmiot zastawu rejestrowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawca, pojazd, wykreślenie zastawu, zastawnik, zastawa rejestrowa, wpis zastawu, umowę zastawniczą, ustanowienie zastawu, samochód, umowa zastawu rejestrowego, umowa zastawu, ustanowienie zastawu rejestrowego, spółka, dobra wiara, należyta staranność, pożyczka, nadwozie, przedmiot zastawu rejestrowego, zeznanie świadków
Zobacz»

I ACa 629/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 21 maja 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

rejestr zastawów, przedmiot zastawu, wierzytelność, ustanowienie zastawu, zastawa rejestrowa, zastawca, zastawnik, pozwany, postępowanie egzekucyjne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • administrator zastawu, rejestr zastawów, przedmiot zastawu, obligatariusz, wierzytelność, ustanowienie zastawu, zastawa rejestrowa, zastawca, ustanowienie zastawu rejestrowego, zastawnik, pozwany, emitent, umowa pożyczki, sposób zaspokojenia, wykup obligacji, dowód wpłaty, umowa o ustanowienie, funkcja administratora, postępowanie egzekucyjne, umowa
Zobacz»

X GC 544/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zastawca, rejestr zastawów, przedmiot zastawu, zastawa rejestrowa, umowa zastawu, zastawnik, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • zastawca, rejestr zastawów, przedmiot zastawu, zastawa rejestrowa, centrum, zbiór rzeczy, umowę zastawniczą, maszyna, umowa zastawu, środki trwałe, wartość przedmiotu zastawu, zwolnienie spod egzekucji, komornik, zastawnik, umowa leasingu, dłużnik rzeczowy, umowa zastawu rejestrowego, znoszenie egzekucji, urządzenie techniczne, kredyt
Zobacz»

I C 570/07

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zastawa rejestrowa, rejestr zastawów, spółka, przedmiot zastawu rejestrowego, zaspokojenie zastawnika, wierzytelność, udział, zabezpieczenie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • umowę zastawniczą, zastawa rejestrowa, użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości, rejestr zastawów, hipoteka kaucyjna, spółka, wartość przedmiotu zastawu, przedmiot zastawu rejestrowego, zaspokojenie zastawnika, wierzytelność, oświadczenie o przejęciu, przejęcie przedmiotu, udział, zabezpieczenie, wartość rynkowa udziałów, wartość nominalna udziałów, umowa, rachunek kredytowy, weksel własny, deklaracja wekslowa
Zobacz»

I ACz 760/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

przedmiot zastawu, rejestr zastawów, zabezpieczenie, zastawa rejestrowa, postępowanie egzekucyjne, zastawca, zaspokojenie zastawnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • przedmiot zastawu, rejestr zastawów, udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie, strona powodowa, zastawa rejestrowa, istnienie roszczenia, wygaśnięcie zastawu, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, zastawca, egzekucja z przedmiotu, postępowanie zabezpieczające, prawo zastawu, przedmiot spod egzekucji, zaspokojenie zastawnika, zastaw wierzytelności, zwolnienie zajętego przedmiotu, ciągnik, odpis z rejestru
Zobacz»

VI Ga 430/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zastawa rejestrowa, rejestr zastawów, wierzytelność, umowa zastawu, suma zabezpieczenia, zastawnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • zastawa rejestrowa, rejestr zastawów, wierzytelność, umowę zastawniczą, kolejna wierzytelność, zmiana treści, wygaśnięcie zastawu, umowa zastawu, suma zabezpieczenia, ograniczone prawo rzeczowe, zabezpieczona wierzytelność, nowa wierzytelność, hipoteka umowna, spłata wierzytelności, wpis do rejestrów, księga, prawo zastawu, zastawnik, dokonany wpis, wygaśnięcie wierzytelności
Zobacz»

XXVI GC 526/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 sierpnia 2012

Data publikacji: 11 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustanowienie zastawu, przedmiot zastawu, rejestr zastawów, umowa ustanowienia, udział, umowa zastawu, wierzytelność, zastawa rejestrowa, zastawnik, zastawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • ustanowienie zastawu rejestrowego, ustanowienie zastawu, przedmiot zastawu, rejestr zastawów, umowa ustanowienia, cena za udział, udział, zapłata ceny, umowa zastawu, wierzytelność, zastawa rejestrowa, umowę zastawniczą, umowa zastawu rejestrowego, przejęcie, zawarcie umowy, umowa przedwstępna sprzedaży udziałów, zastawnik, ustalenie nieistnienia wierzytelności, zastawca, stanowiąca równowartość
Zobacz»

XIII Ga 737/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 27 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, zastawnik, wierzytelność, przedmiot zastawu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, zastawnik, masa upadłości, wierzytelność, syndyk, ogłoszenie upadłości, upadłość banków, upadłość likwidacyjna, cesja, przedmiot zastawu, przelew wierzytelności, wpis w rejestrze, dokonanie wpisu, zarządca, umowę zastawniczą, przeniesienie, postępowanie upadłościowe, usta, postępowanie rejestrowe
Zobacz»

XIII Ga 740/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 28 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, zastawnik, przedmiot zastawu, zabezpieczenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, zastawnik, masa upadłości, ogłoszenie upadłości, syndyk, upadłość banków, cesja, umowę zastawniczą, upadłość likwidacyjna, przelew wierzytelności, dokonanie wpisu, wpis zmiany, wpis nabywcy, przeniesienie, przedmiot zastawu, prawo upadłościowe, wpis w rejestrze, zabezpieczenie wierzytelności, zarządca
Zobacz»

I ACa 1728/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

przedmiot zastawu, rejestr zastawów, zastawca, ustanowienie zastawu, zastawa rejestrowa, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • przedmiot zastawu, umowę zastawniczą, pokrzywdzenie wierzyciela, zbiór rzeczy, rejestr zastawów, polski banki, upadłość, zastawca, kredyt konsorcjalny, ustanowienie zastawu, całość gospodarcza, dłużnik, zastawa rejestrowa, bank spółdzielczy, stanowiąca całość, czynności prawne, prawo wchodzące w skład, kredyt, ustanowienie zastawu rejestrowego, najwyższa suma
Zobacz»

VIII Ga 256/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 października 2013

Data publikacji: 20 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, przedmiot zastawu rejestrowego, zastawa rejestrowa, umowa zastawu, zastawnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • zbiór rzeczy, umowę zastawniczą, rejestr zastawów, całość gospodarcza, zastawca, przedmiot zastawu rejestrowego, zastawa rejestrowa, gatunek, towar handlowy, stanowiąca całość, środki obrotowe, skład zbiorów, umowa zastawu, te rzeczy, ilość rzeczy, zastawnik, wniosek o wpis, funkcja ekonomiczna, prowadzenie rejestru, szczegółowa organizacja
Zobacz»

XIII Ga 459/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2021

Data publikacji: 15 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, zastawnik, zastawa rejestrowa, umowa zastawu, przedmiot zastawu, zastaw na udziałach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawca, wpis zastawu, podstawa wpisu, postępowanie rejestrowe, zastawnik, zastawa rejestrowa, warunek z umowy, umowa zastawu, umowa sprzedaży udziału, wpis w rejestrze, wniosek o wpis, własność udziału, postępowanie o wpis, przedmiot zastawu, zastaw na udziałach, dokonanie wpisu, stanowiące podstawy, oczywiste naruszenie, moment zapłaty
Zobacz»

XIII Ga 451/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2021

Data publikacji: 15 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, zastawnik, zastawa rejestrowa, umowa zastawu, przedmiot zastawu, zastaw na udziałach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawca, wpis zastawu, podstawa wpisu, postępowanie rejestrowe, zastawnik, zastawa rejestrowa, warunek z umowy, umowa zastawu, umowa sprzedaży udziału, wpis w rejestrze, wniosek o wpis, własność udziału, postępowanie o wpis, przedmiot zastawu, zastaw na udziałach, dokonanie wpisu, stanowiące podstawy, oczywiste naruszenie, moment zapłaty
Zobacz»

XXIII Ga 496/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 13 października 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zastawca, przedmiot zastawu, rejestr zastawów, zastawnik, zastawa rejestrowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • zastawca, przedmiot zastawu, rejestr zastawów, rozporządzanie przedmiotem, umowę zastawniczą, zastawnik, zastawa rejestrowa, wpis zastawu, zbiór rzeczy, podstawa wpisu, uczestnik, wniosek o wpis, wpis w rejestrze, kolekcja obrazy, referendarz, osoba uprawniona do rozporządzania, zaskarżone postanowienie, srebro, prawo własności przedmiotu, wpis do rejestru
Zobacz»

I ACa 588/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawca, umowa zastawu, ustanowienie zastawu, zastawa, przedmiot zastawu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawca, umowa zastawu, ustanowienie zastawu, wpis w rejestrze, ustanowienie zastawu rejestrowego, przedmiotowy pojazd, wykreślenie zastawu, przedmiotowy samochód, zastawa, faktura, wpis zastawu, nabycie własności pojazdu, odstąpienie od umowy sprzedaży, umowa zastawu rejestrowego, sprzedaż pojazdów, przedmiot zastawu, zwrot pojazdu, pozwany, rozmowa
Zobacz»

II C 222/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 października 2016

Data publikacji: 28 września 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

umowa zastawu, zastaw na udziałach, zastawca, ustanowienie zastawu, zastawnik, wierzytelność, udział w spółce
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • umowa zastawu, zastaw na udziałach, zastawca, ustanowienie zastawu, pożyczkobiorca, zastawnik, wierzytelność, jastrząb, udziałowiec, zdrój, umowa pożyczki, termin przez dłużnika, dłużnik cały, forma pisemna, notarialne poświadczenie podpisów, zawezwanie do próby ugodowej, data pewna, należność uboczna, przedawnienie, udział w spółce
Zobacz»

VI Ga 183/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 września 2015

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, ustanowienie zastawu, zaspokojenie zastawnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • rejestr zastawów, zastawa rejestrowa, ustanowienie zastawu, wpis zastawu, starszy referendarz, umowę zastawniczą, wniosek o wpis, zaspokojenie zastawnika, akcja własna, wniosek złożony w sprawie, ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do rejestrów, sposób zaspokojenia, podstawa wpisu, kapitał zakładowy, referendarz sądowy, oczywiste naruszenie prawa, wnioskodawca, postępowanie rejestrowe, wartość akcji
Zobacz»

VIII GC 338/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zastawca, umowa zastawu, zastawa rejestrowa, spółka, przedmiot zastawu rejestrowego, zaspokojenie zastawnika, rejestr zastawów, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zastaw
 • Ważne frazy
  • zastawca, umowa zastawu, zastawa rejestrowa, spółka, umowa zastawu rejestrowego, udział w pozwanej spółce, przedmiot zastawu rejestrowego, zaspokojenie zastawnika, przejęcie na własność, jednostka redakcyjna, rejestr zastawów, umowa sprzedaży udziału, udział, prezes zarządów, przesyłka, wartość przedmiotu zastawu, ręka własna, własność udziału, zajęcie udziałów, jedyny wspólnik
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Ostapczuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kaczmarska
Data wytworzenia informacji: