Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2782/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-04-01

II Cz 1374/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2014

Data publikacji: 29 września 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, zapłata w postępowaniu nakazowym, klauzula wykonalności z urzędu, istnienie i zasadność, nadanie klauzul wykonalności, zażalenie, nakaz zapłaty w postępowaniu, postanowienie sądu rejonowego szczecin, zasada równości stron, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, sprawa nakazu zapłaty, droga egzekucji, postępowanie klauzulowe, ugoda, tytuł wykonawczy, postępowanie w przedmiocie nadania, podstawa orzeczenia sądu rejonowego, orzeczenie sądu prawomocne, materialne kryterium, zarzut przeciwko formalnym warunkom
Zobacz»

V U 206/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2013

Data publikacji: 25 kwietnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o nadanie klauzul, wykonanie w trybie, nadanie klauzul wykonalności, wykonalność wyroku sądu okręgowego, ustalone postanowienie, klauzula wykonalności wyroku sądu, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, sentencja orzeczenia, przedmiot wniosków, postanowienie sądu apelacyjnego, tryb postępowań, postępowanie egzekucyjne, społeczny oddział, zakład ubezpieczeń społeczny, wierzyciel, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozpoznanie sprawy, posiedzenie niejawne, kwiecień, praca
Zobacz»

X GC 812/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, punktów ugody, ugoda klauzuli, postanowienie o nadanie klauzuli, bieg, tytuł wykonawczy, przymusowe wykonanie, tytuł egzekucyjny, literatura prawnicza, termin przedawnienia, zaskarżenie postanowienia, uzasadnienie żądania pozwu, nadmierna ochrona, prawomocny sąd, działaniem obejmą, ugoda sądowa, możliwość przedłużania, ugoda roszczenia, wniosek o nadania, wniosek o ponowne wydanie
Zobacz»

VIII Cz 649/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 16 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, przedmiotowy nakaz zapłaty, wadliwość doręczenia, wniosek powoda o nadanie, postępowanie klauzulowe, adres, termin do wniesienia środka, postępowanie rozpoznawcze, wykonalność orzeczenia, zażalenie dłużniczki, wniesienie środków zaskarżenia, doręczenie przesyłki, prawomocność, odpis nakazów zapłaty, gmina miasta, postępowanie o nadanie klauzuli, bieg terminów, orzeczenie sądowe, czynność decyzyjna, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

VIII Gz 77/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, orzeczenie o nadaniu klauzuli, tytuł egzekucyjny, orzeczenie sądu prawomocne, górnik, zażalenie, natychmiastowe wykonanie, opatrzona klauzula wykonalności, podstawa egzekucji, ewentualny sprzeciw, możliwość płatnicza spółki, uprawomocnienie nakazu, utrata kontrahentów, ocena prawidłowości orzeczenia, umożliwienie spłaty, rejon, rozłożenie płatności na raty, wynik dodatni, nadanie klauzuli, orzeczenie klauzuli wykonalności
Zobacz»

III Cz 1369/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 grudnia 2015

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności z urzędu, nadanie klauzul wykonalności, hajduk, kant, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podstawa do nadania klauzuli, zażalenie, postępowanie nakazowe, obowiązek nadania, nakaz zapłaty sądu, postępowanie upominawcze, uchylenie postanowienia i zasądzenie, prowadzenie przez komornika, wniosek o nadanie klauzul, zarzut od nakazu, sądowa egzekucja, data nadania klauzuli wykonalności, moc dowodowa wyciągu, wydanie nakazu, uzasadnienie zaskarżone postanowienie
Zobacz»

VI Gz 354/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 7 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wydział gospodarczy, wyznaczenie przez sąd, kloc, przedmiotowy wyrok, sprawa sprzeciwu, wniosek powoda o nadanie, korespondencja z sądu, osoba pełnomocnika, przedmiot nadania, klauzula wykonalności wyroku, rozprawa na dni, zawiadomienie o terminie rozprawy, wezwanie na rozprawę, zażalenie pozwane na postanowienia, zwrotne potwierdzenie, posiedzenie jawne, nakaz zapłaty, sprawa w dniach, wysokość roszczenia
Zobacz»

I ACz 1764/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2012

Data publikacji: 17 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, postępowanie egzekucyjne, porozumienie, umowa najmu z dniem, udzielenie zabezpieczenia, wniesienie do sądu pozwu, potwierdzenie realizacji przelewu, klauzula wykonalności postanowienia, należność czynszowa, postanowienie z dni, dalsza należność, miesięczny czynsz najmu, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności aktu notarialnego, prowadzenie egzekucji, część długu, część zadłużenia, upadek zabezpieczenia
Zobacz»

I ACz 1534/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek powoda o nadanie, zakres dopuszczalny, klauzula wykonalności wyroku, pozwany, tytuł egzekucyjny, egzekucja, dłużnik solidarny, postępowanie klauzulowe, potrzeba określenia zakresu, treść klauzuli wykonalności, podstawa do określania, zażalenie, uiszczenie długu, odpowiedzialność z określonych przedmiotów, wzmianka, nadanie klauzul wykonalności, określony przedmiot majątkowy, określanie zakresu, solidarna odpowiedzialność za zapłatę, wykonalność wyroku sądu okręgowego
Zobacz»

I ACz 1207/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 16 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zasadność wszczęcia, nadanie klauzul wykonalności, wydanie zaskarżonego postanowienia, koszt wychowania i utrzymania, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wszczęcie na wniosek, zażalenie, wydanie odpisu, utrzymanie małoletniego syna, wypadek zwłoki w płatności, wniosek do komornika, wykonalność wyroku sądu okręgowego, odpis wyroku sądu okręgowego, zasadność wydania, podważająca prawidłowość, odsetka na wypadek zwłoki, klauzula wykonalności wyroku sądu, rozwód małżeństwa, rata w terminach, ręka powódki
Zobacz»

I Ns 32/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2012

Data publikacji: 3 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawomocność postanowienia, nadanie klauzul wykonalności, wydawca miesięcznika, stwierdzenie prawomocności, wniosek o nadanie klauzul, wniosek wierzyciela, tytuł egzekucyjny, dłużnik przez sąd, wniosek o stwierdzenie, system prawa procesowego, warszawa, postanowienie sądu okręgowego, właściwy sąd, orzeczenie sądu prawomocne, grzywna, prawo procesowe cywilne, egzekucja, wniosek powoda o nadanie, dłużnik terminów, moment upływu
Zobacz»

VIII Gz 99/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, centrum, zażalenie, droga egzekucji, prawomocny wyrok zaoczny sądu, klauzula wykonalności wyroku, wyrok zaoczny sądu rejonowy, pozwany, egzekucja w ogóle, wysyłana korespondencja, potrzeba oznaczenia, orzeczenie wydawane w postępowaniu, oznaczenie wierzyciela, procedura egzekucyjna, materialne kryterium, przepisy formalne, wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, brak podstaw do nadania
Zobacz»

II Cz 730/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 7 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie klauzulowe, właściwe postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, postanowienie w przedmiocie nadania, nadanie klauzul wykonalności, niekończące postępowanie w sprawie, kończące postępowanie w sprawie, postanowienia niekończące, kodeks postępowania cywilnego, postępowanie rozpoznawcze, long, postanowienie o nadanie klauzuli, postępowanie cywilne w związku, doręczenie nakazu zapłaty, adres, postanowienie sądu najwyższe, nieskuteczne doręczenie, prawomocność nakazu zapłaty, postępowanie upominawcze, obowiązek meldunkowy
Zobacz»

I ACa 133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 18 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, przedawnienie zobowiązania podatkowe, pozbawienie wykonalności, wadliwość nadania klauzuli wykonalności, ordynacja podatkowa, egzekucja z nieruchomości, gmina, obrona formalna, zabezpieczona hipoteka, postępowanie klauzulowe, postanowienie w przedmiocie nadania, obrona merytoryczna, tytuł egzekucyjny, droga zażalenia, postępowanie egzekucyjne o sygnaturze, hipoteka na mocy, błąd popełniony na etapie, zastaw, zażalenie na postanowienie sądu
Zobacz»

I C 208/12

wyrok, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2012

Data publikacji: 20 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prokuratoria generalna skarbu państwa, klauzula wykonalności z urzędu, kałuża, przedmiot nadania, skarb państwa kwot, wykonalność prawomocna, skarbowe państwo, postępowanie klauzulowe, punkt drugi, zakresie punktów, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wniosek wierzyciela, nadanie klauzul wykonalności, prawomocny wyrok sądu okręgowy, właściwy podpis, odszkodowanie, powództwo, zastępstwo procesowe w postępowaniu, posiedzenie niejawne, zwrot kosztu procesu
Zobacz»

II Cz 660/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 30 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności aktu notarialnego, nadanie klauzul wykonalności, ocena ważności czynności prawnej, dopuszczalna ocena, wierzyciel o nadanie klauzuli, wniosek wierzyciela o nadanie, umowa pożyczki, dobrowolne poddanie, postępowanie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, lapidarne uzasadnienia, brak zapłaty przez dłużnika, wniosek o nadanie klauzul, przewłaszczona nieruchomość, wzajemne świadczenie wierzyciela, wierzyciel przeciwko dłużnikowi, rozpoznanie wniosku wierzyciela, uprawnienie do prowadzenia egzekucji, obowiązek świadczenia, zwrotne przeniesienie prawa
Zobacz»

VI Gz 121/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 17 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie ugodowe, zakresie punktów, wynagrodzenie radcy prawnego, przedmiot nadania, wniosek o nadanie klauzul, pozwany, wierzyciel, treść ugody, wydział gospodarczy, strona procesów, sądowi spis, zawarta ugoda strony, zobowiązanie wynikające z ugody, strona postępowań, pełnomocnik, powództwo o kosztach, postanowienie dotyczące wynagrodzenia, z prawa
Zobacz»

III Cz 79/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, prokurent, klauzula wykonalności aktu notarialnego, wierzyciel, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, śląskie, postępowanie o nadanie, wykreślenie przedsiębiorcy, wyżej opisany akt notarialny, koszt postępowań zażaleniowy, wydanie rzeczy, zasadność wniosku o nadanie, istnienie obowiązku świadczenia, wniosek o nadanie klauzul, odwołanie prokury, uchylenie postanowienia o nadaniu, zażalenie w trybie, ocena ważności czynności prawnej, dopuszczalna ocena
Zobacz»

VIII Gz 43/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bura, postanowienie sądu okręgowego, prawomocność postanowienia, zmienione postanowienie, przedmiot nadania, nadanie klauzul wykonalności, zakres kosztów, postanowienie sądu rejonowego, znaczenie przy rozstrzygnięciu, postanowienie sądu i instancja, zaopatrzenie w klauzulę wykonalności, zaskarżenie postanowienia sądu, wyciąg z listy wierzytelności, wadliwość rozstrzygnięcia sądu, przedmiot rozstrzygnięcia sądu okręgowego, intencja autora, rozpoznawanie zażalenia, kolejne zażalenie, tytuł egzekucyjny, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

VI Gz 116/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • egzekucja, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, wierzyciel, postępowanie klauzulowe, obowiązek zapłaty sumy, zażalenie, zapłata sumy pieniężna, klauzula wykonalności aktu notarialnego, oświadczenie o poddaniu, pomoc klauzuli, obrona merytoryczna, klauzula waloryzacyjna, wydanie rzeczy, natychmiastowe wykonanie, dłużnik do zapłaty, postanowienie o nadanie klauzuli, obowiązek dłużnika, udzielenie zabezpieczenia, wniosek dłużników
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Domańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Tęcza-Paciorek
Data wytworzenia informacji: