Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 492/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich z 2013-02-07

II Ca 1083/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

spłata minimalna, termin przedawnienia, limit kredytowy, wyciąg, uznanie roszczenia, bieg przedawnienia, dłużnik, instrument płatniczy, przerwanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • spłata minimalna, termin przedawnienia, wykaz wpłat, limit kredytowy, wyciąg, uznanie roszczenia, bieg przedawnienia, elektroniczny instrumentum płatniczy, dłużnik, bieg terminów, elektroniczny instrument płatniczy, instrument płatniczy, wymagalność, zestawienie operacji, przerwanie, zachód, dłużnik wobec wierzyciela, posiadacz rachunku kredytowego, kwota minimalna, pozwany
Zobacz»

I C 3231/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 30 czerwca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, bank, termin przedawnienia, pozwany, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, limit kredytowy, odsetki umowne, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie roszczeń, bank, termin przedawnienia, pozwany, zarzut przedawnienia, klauzula wykonalności, cesja wierzytelności, wniesienie pozwów, umowa, przerwanie biegu przedawnienia, e, limit kredytowy, odsetki umowne, postępowanie w sprawie egzekucyjnej, odsetka karna, maxima, na nowo, data wymagalności, pierwotny wierzyciel, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 2380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 16 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, bank, wyciąg, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, strona powodowa, upływ terminu przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, instrument płatniczy, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, ugoda, księga rachunkowa funduszu, bank, fundusz sekurytyzacyjny, wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, zamiar zrzeczenia, wyciąg, wypracowanie, dorozumiane oświadczenie woli, roszczenie, dług
Zobacz»

III Ca 215/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 15 lipca 2020

Data publikacji: 17 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

uznanie roszczenia, termin przedawnienia, dłużnik, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, strona powodowa, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • uznanie roszczenia, termin przedawnienia, dłużnik, uznanie niewłaściwe, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, wyraźne oświadczenie, oczywista niedokładność pisarska, strona powodowa, wierzyciel, pozwany, sens instytucji uznania, istnienie długów, wierzyciel o wykonaniu zobowiązania, nowy sącz, upływ przedawnienia roszczenia, wpłata na poczet zadłużenia, wypowiedzenie, naruszenie prawa materialne, dłużnik wobec wierzyciela
Zobacz»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 13 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bank, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, bank, wierzytelność, na nowo, komornik, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, wniosek egzekucyjny, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, egzekwowanie roszczeń, pozew, wniosek o wszczęcie egzekucji, sąd polubowny, wszczęcie mediacji, pozwany
Zobacz»

VIII C 3071/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

spłata minimalna, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg, instrument płatniczy, przyznanie limitu kredytowego, roszczenie, pozwany, bank, umowa o przyznanie limitu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • spłata minimalna, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wyciąg, instrument płatniczy, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, elektroniczny instrument płatniczy, najstarsza zaległość, przyznanie limitu kredytowego, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wymagana spłata minimalna, rachunek kredytowy, pozwany, bank, organ powołany do rozpoznawania, wierzytelność, umowa o przyznanie limitu, data zaległości
Zobacz»

VIII C 1049/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 26 czerwca 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przyznanie limitu kredytowego, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, spłata minimalna, bieg, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, przyznanie limitu kredytowego, wierzytelność, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, przedawnienie roszczeń, wymagana spłata minimalna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ powołany do rozpoznawania, umowa o przyznanie limitu, wyciąg z elektronicznego załącznika, spłata minimalna, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny, opóźnienie od kwot, bieg, kodeks cywilny, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

strona powodowa, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, pozwany, termin przedawnienia, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zarzut przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, umowa kredytów, przedawnienie roszczeń, pozwany, rozłożenie długu, rzeczone pismo, strona powodowa w chwili, dowód z dokumentów prywatny, termin przedawnienia, dorozumiane oświadczenie woli, adresat pisma, oświadczenie o uznaniu długu, wola dłużnika, zamiar dłużnika, data pisma, roszczenie strony powodowej, przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, rata
Zobacz»

VIII C 446/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, spłata minimalna, przyznanie limitu kredytowego, termin przedawnienia, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, bieg, wierzyciel, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, spłata minimalna, przyznanie limitu kredytowego, wierzytelność, termin przedawnienia, brak wymaganej spłaty minimalnej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ powołany do rozpoznawania, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny, bieg, kodeks cywilny, wierzyciel, wyciąg
Zobacz»

VIII C 2059/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, limit kredytowy, pozwany, wyciąg z ksiąg banku, opłata i prowizja, bieg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia, limit kredytowy, bieg terminu przedawnienia, opłata sądowa od zarzutów, chwilę wymagalności, pozwany, wyciąg z ksiąg banku, roszczenie w zakresie kwot, nadpłacona opłata, przerwanie przedawnienia, opłata i prowizja, bieg, roszczenie związane z prowadzeniem, egzekucja komornicza, woli zaspokojenia, skuteczny zarzut przedawnienia roszczenia, obowiązek spłaty należności, spłata limitu kredytowego
Zobacz»

III Ca 1698/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przerwanie biegu przedawnienia, wierzyciel, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, bank, spłata zadłużenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przerwanie biegu przedawnienia, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, poprzedni wierzyciel, zarzut przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, termin przedawnienia, bank, wierzytelność, klauzula wykonalności, zadłużenie wynikające z umowy, spłata zadłużenia, umowa pożyczki, wydruk komputerowy z systemu, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, system operacyjny, regularna wpłata, postępowanie klauzulowe, operacyjny powód, złożenie wniosku egzekucyjnego
Zobacz»

VIII C 580/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

limit kredytowy, zarzut przedawnienia, spłata minimalna, instrument płatniczy, termin przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczeń, wyciąg, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, limit kredytowy, zarzut przedawnienia, spłata minimalna, pierwotny wierzyciel, wierzytelność, instrument płatniczy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, umowa bankowa, pozwany, wymagana spłata minimalna, rachunek kredytowy, organ powołany do rozpoznawania, przedawnienie roszczeń, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, wyciąg, wierzyciel
Zobacz»

VIII C 656/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 25 października 2018

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, limit kredytowy, instrument płatniczy, termin przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, spłata minimalna, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, limit kredytowy, wierzytelność, instrument płatniczy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, umowa bankowa, pozwany, organ powołany do rozpoznawania, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, spłata minimalna, wierzyciel, załącznik do umowy sprzedaży, sąd polubowny
Zobacz»

VIII C 1095/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, dłużnik, spłata zadłużenia, termin przedawnienia, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zarząd lokalu, czynsz, kwota ogólna, dłużnik, spłata zadłużenia, zadłużenie lokalu, ustawowa odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia, należność czynszowa, uznanie niewłaściwe, pierwsza spłata, roszczenie, najem, przerwanie biegu przedawnienia, zasądzone świadczenie, wpłata na poczet zadłużenia, rata, najemca
Zobacz»

III Ca 510/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 24 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, przyznanie limitu kredytowego, bank, strona powodowa, termin przedawnienia, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, przedawnienie roszczeń, umowa o przyznanie limitu, przyznanie limitu kredytowego, bank, strona powodowa, termin przedawnienia, przelew wierzytelności, baza prawna, umowa cesji wierzytelności, nowy fakt i dowód, dłużnik, przedawnienie roszczenia w sytuacji, strona dłużników, umowa przelewu, potrzeba powołania, kredyt, brak przedawnienia, wymagalność roszczenia, powodowy fundusz
Zobacz»

VIII C 93/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 20 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

bank, zarzut przedawnienia, limit kredytowy, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, wierzyciel, roszczenie, umowa o przyznanie limitu, spłata minimalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bank, bankowy tytuł egzekucyjny, przerwa biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, pierwotny wierzyciel, limit kredytowy, termin przedawnienia, bieg przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nabywca wierzytelności, wierzyciel, wymagana spłata minimalna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, roszczenie, umowa o przyznanie limitu, spłata minimalna, na nowo, będącymi bankami
Zobacz»

VIII C 678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 19 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

spłata minimalna, limit kredytowy, zarzut przedawnienia, instrument płatniczy, wyciąg, termin przedawnienia, pozwany, roszczenie, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • spłata minimalna, limit kredytowy, zarzut przedawnienia, instrument płatniczy, umowa bankowa, wyciąg, termin przedawnienia, elektroniczny instrument płatniczy, pozwany, pierwotny wierzyciel, wymagana spłata minimalna, rachunek kredytowy, wyciąg z elektronicznego załącznika, roszczenie, kolejny roczny okres, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, załącznik do umowy sprzedaży, automatyczne przedłużenie
Zobacz»

VIII C 964/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, karta kredytowa, wierzyciel, umowa o przyznanie limitu, pozwany, przyznanie limitu kredytowego, instrument płatniczy, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, karta kredytowa, wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa o przyznanie limitu, pozwany, należne oprocentowanie, przelew wierzytelności, elektroniczny instrument płatniczy, poprzednik prawny powodów, przyznanie limitu kredytowego, załącznik do umowy przelewu, instrument płatniczy, przedawnienie roszczeń, umorzenie postępowania egzekucyjnego, bankowy tytuł egzekucyjny, kserokopia postanowienia, prawomocne umorzenie
Zobacz»

I C 218/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

termin przedawnienia, na raty, wierzyciel, przerwanie biegu przedawnienia, pozwany, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • komornik przy sądzie rejonowym, termin przedawnienia, na raty, akt egzekucyjny komornika, wierzyciel, przerwanie biegu terminu przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, przerwa biegu przedawnienia, pozwany, roszczenie, umowa kredytu gotówkowego, strona stosunku cywilnoprawnego, lublin, zasądzone świadczenie, kalendarz spłat, modyfikowanie treści, świadczenie na raty, zakończenie przerwy, celów dochodzenia, postanowienie komornika o umorzeniu
Zobacz»

I C 277/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

termin przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia, dłużnik, zarzut przedawnienia, wierzyciel, pozwany, przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, klauzula wykonalności, przerwanie biegu przedawnienia, akt notarialny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa pożyczki, tytuł egzekucyjny, zarzut przedawnienia, uznanie za stroną, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zobowiązanie, śródmieście, wierzyciel, niemożliwość świadczenia, pozwany, przedawnienie roszczeń, działalność, wniosek o uznanie, uznanie właściwe
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marcin Ilków
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Ilków
Data wytworzenia informacji: