Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2329/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Opolu z 2016-09-27

I C 2057/18

postanowienie

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2018

Data publikacji: 19 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

zwrot połowy opłaty, opole, ugoda, rozpoznanie na rozprawie, postępowanie w sprawie, rozprawa w dniach, postanowienie, kwota, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zwrot połowy opłaty sądowej, zwrot połowy opłaty, zawarta ugoda, pozew w sprawie, opole, opłata sądowa od pozwu, ugoda, stażysta, rozpoznanie na rozprawie, postępowanie w sprawie, rozprawa w dniach, wydział cywilny, postanowienie, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

VI Gz 2/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 23 stycznia 2018

Data publikacji: 31 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zwrot połowy opłaty, zawarcie ugody
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zwrot połowy opłaty, rozpoczęcie rozprawy, zawarcie ugody pozasądowej, połowa opłaty od pozwu, zawarcie ugody, koszt sądowy w sprawie, cała uiszczona opłata, sprawa cywilna, ugoda przed mediatorem, wydanie nakazu zapłaty, opłata od pisma, uiszczona opłata sądowa, opłata sądowa od pozwu, wszczynające postępowanie, postępowanie w pierwszej instancji, zażalenie, problematyka zwrotu, ugoda sądowa, zwrot całej opłaty, cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem
Zobacz»

VI Gz 291/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

połowa opłaty, zawarcie ugody
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • połowa opłaty, zawarcie ugody pozasądowej, zawarcie ugody, powodu połowów, cofnięcie pozwu, rozpoczęcie posiedzenia, wyznaczenie rozprawy, połowa opłaty od pozwu, tryb zwykły, postanowienie w punktach, zakończenie postępowań, nakaz zapłaty, wydanie zarządzenia o wyznaczeniu, zbędność wydania wyroku, pozew przed rozpoczęciem, wniosek o zwrot opłaty, pozew do czasu, uiszczona opłata od pisma, ugoda zawarta przed mediatorem, zażalenie
Zobacz»

VIII Ga 79/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 2 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zwrot połowy opłaty
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, połów opłaty od apelacji, centrum, podstawa do umorzenia, wszczynające postępowanie, wyrok sądu rejonowego szczecin, referendarz sądowy, pozwany, ugoda sądowa na mocy, umorzenie postępowań, zawarcie ugody przed sądem, zwrot połowy opłaty, zwrot pełnych kosztów, zrealizowany cel, sądzie drugi, stanowiący załącznik do protokołu, warunek strony, uiszczenie przez powódkę, postępowanie apelacyjne pomiędzy stronami, wyrok i postępowanie
Zobacz»

I C 984/12

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zwrot połowy opłaty, zawarcie ugody, postępowanie w sprawie, skarb państwa, postanowienie, kwota, rozprawa
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • reprezentant grupy, zwrot połowy opłaty, warszawa, połowa opłaty od pozwu, postępowanie w odniesieniu, nieuiszczony wydatek, środek skarbu państwa, zawarcie ugody, pięć tysięcy, siedziba, wydział cywilny w składzie, śmierć, postępowanie w sprawie, skarb państwa, postanowienie, grudzień, sprawa z powództwa, zapłata, kwota, rozprawa
Zobacz»

VIII Cz 692/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 września 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zwrot połowy opłaty
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ugoda z powódką, zgoda na zawarcie ugody, wyrażenie zgody na zawarcie, zażalenie, woli w myśl przepisów, kontrola dopuszczalności, podstawa rozstrzygnięcia o zwrocie, postanowienie o umorzeniu, postępowanie niedopuszczalne, rozpoznanie sprawy na zasadach, zwrot połowy opłaty, sprawa na zasadach ogólnych, odwołanie oświadczenia, comiesięczna rata, oświadczenie woli, przeanalizowanie sprawy, połowa opłaty od pozwu, zakończenie postępowania sądowego, oświadczenie o wyrażeniu
Zobacz»

I Ca 441/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2020

Data publikacji: 10 września 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • zwrot połowy opłaty sądowej, zawarcie ugody pomiędzy stronami, zawarcie ugody, zmiana poprzez umorzenie, zwrot połowy opłaty, zwrot części kosztów sądowych, opóźnienie od kwot, oddalenie apelacji na koszt, ustawowa odsetka za opóźnienie, umorzenie postępowań, zawarta ugoda, razie uchybień, uchylenie orzeczenia i przekazania, terminowa płatność, uchybienie terminu płatności, powodu opłaty, opłata sądowa od apelacji, uchylenie wyroku sądu, obejście prawa, wnieść apelację
Zobacz»

VIII Ga 66/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • oddział finansowy sądu, połów opłaty od apelacji, zwrot połowy opłaty, skutecznie zawarta umowa, ustalona należność, podstawa umorzenia, umorzenie postępowania w sprawie, apelacyjna strona, zawarta ugoda, odsetka w wysokości ustawowej, zwrot kosztów sądowych, zawarcie ugody, zasądzenie od pozwanych kosztów, obejście prawa, zakres postępowań, wydział gospodarczy, postępowanie apelacyjne, dzień zapłaty, całość i zasądzenie, koszt sądowy w sprawie
Zobacz»

I Ns 444/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 21 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, zaliczka na wynagrodzenia, zbędność wydania wyroku, połów opłaty od wniosku, wynagrodzenie biegłego, sposób i termin spłaty, część protokołu, odrębny dokument, świadomość stanu, wniosek w postępowaniu, zawarcie ugody sądowej, cel ostateczny, wzajemne ustępstwa, opłata sądowa od wniosku, wartość majątku wspólnego, podpis strony, punkt i postanowienie, orzeczenie w punktach, wyrok stały, sposób podziału
Zobacz»

I ACa 212/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • połów opłaty od apelacji, koszt postępowania kasacyjnego, postępowanie kasacyjne i apelacyjne, warszawa, strona powodowa kwot, idąca skarga, zawarcie ugody, zwrot połowy opłaty, ponowne rozpoznanie apelacji, pozwany, wyrok skargi, zaskarżony wyrok w częściach, skarga kasacyjna, dzień zawarcia ugody, strona kosztów, wzajemna współpraca, ocena prawna sądu pierwsza, ustawowe odsetki, rozpoznanie sądu apelacyjnego, zasądzona należność
Zobacz»

VI Gz 24/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 13 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, zawarcie ugody, potęgowanie, cała opłata od pozwu, ugoda przed mediatorem, zwrot całej opłaty, urzędu całego, sądzie zwrotu, podstawa gramatyczna, cała uiszczona opłata, uiszczona opłata od pisma, zwrot z urzędu, zwrot połowy opłaty, strona ugody pozasądowej, pozew ze skutkiem prawnym, zawarcie ugody pozasądowej, błędne zastosowanie w sytuacji, usta, zawarcie przez strony ugody, połowa opłaty od pozwu
Zobacz»

III Ca 808/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • wnioskodawczyni i uczestnik, niewielka modyfikacja, połów opłaty od apelacji, zapadłe postanowienie, zwrot połowy opłaty, sprawa ugody, połowa uiszczonej opłaty, zawarcie ugody sądowej, uiszczona opłata od apelacji, skuteczne zawarcie, śródmieście w łodzi, umorzenie postępowania w sprawie, podział majątku wspólnego, sądowe postępowanie, zawarcie ugody, obejście prawa, przywołany przepis, koszt sądowy w sprawie, rozprawa apelacyjna, sprawa cywilna
Zobacz»

VI Gz 14/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 13 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, zawarcie ugody, potęgowanie, cała opłata od pozwu, ugoda przed mediatorem, zwrot całej opłaty, urzędu całego, sądzie zwrotu, podstawa gramatyczna, cała uiszczona opłata, uiszczona opłata od pisma, zwrot z urzędu, zwrot połowy opłaty, strona ugody pozasądowej, pozew ze skutkiem prawnym, zawarcie ugody pozasądowej, błędne zastosowanie w sytuacji, usta, zawarcie przez strony ugody, połowa opłaty od pozwu
Zobacz»

VIII Gz 65/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2 lipca 2019

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, uiszczona opłata od pozwu, dalsze obciążanie, zwrot połowy opłaty, postępowanie upominawcze, pozew w związku, wydanie nakazu zapłaty, wniosek powoda o zasądzenie, koszt postępowań zażaleniowy, koszt sądowy w sprawie, cofnięcie pozwu, zawarcie pomiędzy stronami, ugoda pozasądowa, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, strona ugody, sprawa cywilna, zawarta ugoda, postanowienie w punktach, jedynie czwarta część
Zobacz»

I C 1667/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, gmina, ostatnia rata płatna, opłata na raty, połowa uiszczonej opłaty sądowej, osnowa ugody, uiszczona opłata od pisma, niemożność podpisania, przymus, obejście prawa, wstępne wyjaśnienie stanowiska stron, strona i pełnomocnik, strona powodowa cała, właściwa chwila, opłata sądowa od pozwu, część protokołu, odrębny dokument, zawarcie przez strony ugody, stan postępowań, rozprawa w dniach
Zobacz»

I ACa 308/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 27 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • połów opłaty od apelacji, ugoda, zakończenie sporów, wniesienie wniosku o ogłoszenie, dokonanie wpisu do rejestru, podstawa do wniesienia wniosku, powołanie do zarządu spółki, zwrot połowy opłaty, wysokość ustawowa od kwot, przypadek badania, badanie dopuszczalności, data odwołania, nieistnienie podstawy, możliwość zakończenia, droga ugody, rozprawa w sądzie, ugoda zawarta przez strony, wpis do rejestru przedsiębiorców, warszawa w dzień, ograniczenie roszczenia
Zobacz»

VI Gz 57/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 20 marca 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, zawarcie ugody, cała opłata od pozwu, połowa opłaty, ugoda przed mediatorem, zawarcie ugody pozasądowej, połowa opłaty od pozwu, konsekwencji zatrzymania, wykładnia unormowania, zwrot całej opłaty, urzędu całego, sądzie zwrotu, zarzut od nakazów zapłaty, przedstawione racje, cała uiszczona opłata, wykładnia gramatyczna przepisu, uiszczona opłata od pisma, powodu połowów, zażalenie, zwrot z urzędu
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek, wyrazić zgodę
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, kwota, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek
Zobacz»

I C 22/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna, cofnięcie powództwa ze zrzeczeniem, strona w równych częściach, zawarcie ugody, skuteczne cofnięcie powództwa, uzasadnienie postanowienia w przedmiocie, rok kosztów, połowa opłaty od pozwu, skarb państwa, koszt wynagrodzenia biegły, postanowienie w przedmiocie kosztów, zaliczka, połowa opłaty, część należna, ustawa z dniem, łączny koszt, wydanie nieruchomości, koszt postępowania w sprawach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Staniszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Ciąglewicz-Miśta
Data wytworzenia informacji: