Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 242/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Strzyżowie z 2017-11-29

I C 1365/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 2 lutego 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, forma papierowa, przedmiot przelewu, dokonana cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, plik, stan dowodów, przelew wierzytelności, istnienie i wysokości, lista wierzytelności, czynność bankowa, obowiązek spełnienia świadczenia, fundusz inwestycyjny, płyta, pierwotna umowa kredytu
Zobacz»

I C 349/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 11 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, załącznik do umowy cesji, forma papierowa, przedmiot przelewu, dokonana cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, plik, stan dowodów, przelew wierzytelności, istnienie i wysokości, lista wierzytelności, czynność bankowa, obowiązek spełnienia świadczenia, płyta, pierwotna umowa kredytu, umowa cesji wierzytelności
Zobacz»

I C 57/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 2 maja 2016

Data publikacji: 28 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, prokura, ewidencja analityczna, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, pożyczka, przepis kodeksu postępowania cywilnego, siedziba, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, system elektroniczny, konstytucja
Zobacz»

XI C 376/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 października 2016

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa sprzedaży wierzytelności, przelew wierzytelności, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny, cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa sprzedaży wierzytelności, strona powodowa, umowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, wydruk, wykaz wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, fundusz inwestycyjny, skuteczność cesji wierzytelności, treść wyciągu, nabycie wierzytelności, legitymacja procesowa czynna, cesjonariusz, umowa zobowiązująca do przeniesienia
Zobacz»

I Ca 329/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2019

Data publikacji: 12 września 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja, kserokopia umowy, przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, numery abonenckie, ugoda, cesja, kserokopia umowy przelewu, umowa o numerze, załącznik do umowy, kserokopia umowy, wysokość roszczenia, przelew wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wysokość i wymagalność, sprawa wyciągów, merytoryczne stanowisko w sprawie, cedent, dowód na okoliczność istnienia, dokument urzędowy
Zobacz»

I C 1338/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, załącznik do umowy cesji, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, umowa bankowa, przelew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany, załącznik do umowy cesji, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, siedziba, konstytucja, należność główna
Zobacz»

I C 67/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, ewidencja analityczna, umowa bankowa, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, kserokopia, pozwany, przepis kodeksu postępowania cywilnego, umowa kredytów, załącznik do umowy cesji, skuteczny przelew, dokument w rozumieniu przepisów, zgodność z oryginałem, odbitka, siedziba
Zobacz»

XI C 2204/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, przelew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, załącznik do umowy cesji, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, druk, przelew, umowa przelewu, nabycie wierzytelności, dokument, przepis o dowodach, cesjonariusz, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, pozwany, skutek przelewu, oświadczenie w zakresie praw
Zobacz»

XI C 1748/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, strona powodowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, nabywca, ewidencja analityczna, karta kredytowa, fundusz inwestycyjny, portfel, forma papierowa, przelew, aktualne zadłużenie, wykaz wierzytelności, forma elektroniczna, umowa przelewu, przejście, nabycie wierzytelności, zakres określony w załączniku
Zobacz»

I C 107/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 22 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, sprzedaż wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, pozwany, umowa, cesja, kserokopia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wezwanie do dokonywania potrąceń, przelew wierzytelności, wierzytelność i wezwanie, umowa przelewu wierzytelności, ewidencja analityczna, umowa bankowa, wierzyciel pierwotny, zajęcie wynagrodzenia za prace, sprzedaż wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, pozwany, umowa, potrącenie w sprawie, cesja, kserokopia, przepis kodeksu postępowania cywilnego
Zobacz»

I C 270/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 28 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, ewidencja analityczna, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, umowa rachunku bankowego, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, termin rozprawy, przelew, stan dowodów, zbywca, istnienie i wysokości, dokument umowy, obowiązek spełnienia świadczenia, pozew, nabywca wierzytelności
Zobacz»

I C 1380/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, niespłacone odsetki, wysokość zobowiązania, niespłacony kapitał, bilans banków, odsetka umowna i karna, przedmiot przelewu, opłata i koszt, lista wierzytelności, bank danych, dłużnik, dzień zawarcia umowy, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1364/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, niespłacone odsetki, wysokość zobowiązania, niespłacony kapitał, bilans banków, odsetka umowna i karna, przedmiot przelewu, opłata i koszt, lista wierzytelności, bank danych, dłużnik, dzień zawarcia umowy, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 1375/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 16 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, ewidencja analityczna, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, niespłacone odsetki, wysokość zobowiązania, niespłacony kapitał, bilans banków, odsetka umowna i karna, przedmiot przelewu, opłata i koszt, lista wierzytelności, bank danych, dłużnik, dzień zawarcia umowy, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 491/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2019

Data publikacji: 12 września 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, pozwany, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, nabycie wierzytelności, przelew wierzytelności, konsekwencja zaniechania realizacji, istnienie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przedmiotowa wierzytelność, obowiązek przekonania, pozwany, wydruk, wierzyciel pierwotny, termin rozprawy, dowód istnienia, transakcji sekurytyzacji, ciężar udowodnienia
Zobacz»

I C 840/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, wierzyciel pierwotny, należność główna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, pozew, termin rozprawy, wierzyciel pierwotny, należność główna, przedmiot przelewu, stan dowodów, obowiązek spełnienia świadczenia, strona powodowa
Zobacz»

I C 298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 19 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa sprzedaży wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, przelew, wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, cedent, data zawarcia umowy sprzedaży, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, przelew, zbywca, wierzyciel, dłużnik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, złożenie pisma przygotowawczego
Zobacz»

I C 314/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 26 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, umowa sprzedaży wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, umowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przedmiot przelewu, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, ewidencja analityczna, wierzyciel pierwotny, stan dowodów, dokument umowy, obowiązek spełnienia świadczenia, umowa sprzedaży wierzytelności, pozew, transakcji sekurytyzacji, dłużnik, obowiązek udowodnienia twierdzeń
Zobacz»

XI C 2203/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, przelew, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, konstytucja, cena kupna, roszczenie, legitymacja procesowa, termin przedawnienia, legitymacja czynna, moc dowodowa dokumentów, nabywca, przelew, fundusz inwestycyjny, rzeczywisty stan, uzasadnienie nadania, kluczowa zasada
Zobacz»

I C 993/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2018

Data publikacji: 7 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wierzyciel pierwotny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa cesji, należność główna, załącznik, dokument urzędowy w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzyciel pierwotny, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ugody, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa sprzedaży wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa bankowa, naliczanie odsetek od należności, dowód istnienia wierzytelności, pozwany, umowa cesji, oświadczenie o uznaniu, odsetka od należności główna, przedmiotowa wierzytelność, umowa cesji wierzytelności, wysokość wierzytelności, należność główna, załącznik, konsekwencja zaniechania realizacji, dokument urzędowy w postępowaniu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Bigos
Podmiot udostępniający informację: 
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Piskozub
Data wytworzenia informacji: