Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3197/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Koninie z 2017-09-08

II Ca 956/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 17 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

postępowanie o zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku, lokal, roszczenie współwłaściciela, współdłużnik, wzajemne roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • postępowanie o dział spadku, postępowanie o zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku, lokal, roszczenie współwłaściciela, dział spadku i podział, wzajemne roszczenie współwłaścicieli, korzystanie z lokali, lokal mieszkalny, współdłużnik, postępowanie w sprawie, zakończenie postępowań, postanowienie w sprawach, eksploatacja przedmiotowego lokalu, spór o prawo żądania, zasady współżycia społecznego, wzajemne roszczenia, żądanie zniesienia współwłasności, posiadanie rzeczy, równoczesne prowadzenie
Zobacz»

II Ca 2418/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 lutego 2016

Data publikacji: 14 września 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • zniesienie współwłasności, wniosek o dział spadku, uczestnik, sprawa o dział spadku, spadkobierca, dokonanie działu spadku, pełnomocnik z urzędu, postępowanie nieprocesowe, pełnomocnik wnioskodawczyni, wspólność, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, majątek, zaskarżone postanowienie, oddalenie wniosku, podgórze, koszt pomocy, możność obrony, pomoc prawna, treść wniosku
Zobacz»

I ACa 321/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zniesienie współwłasności, nieruchomość, przedmiot działu spadku, sprawa o dział spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • interes prawny, zniesienie współwłasności, nieruchomość, syn, postępowanie o dział spadku, spadkobierca, spadek w sprawie, dowód prawa własności, córka, numery geodezyjne, przedmiot działu spadku, postanowienie wstępne, stosunek prawny, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku, powództwo o ustalenie, sfera prawna, stwierdzenie zasiedzenia, przekazanie sądowi
Zobacz»

II Ca 720/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 września 2018

Data publikacji: 27 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

dział spadków, postępowanie o zniesienie współwłasności, dług spadkowy, postępowanie działowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, sprawa działowa, przedmiot wchodzący w skład, postępowanie o zniesienie współwłasności, skład spadku, dług spadkowy, postępowanie działowe, spadku spadkobiercy, sprzedaż znaczków, odpowiedzialność za długi spadkowe, spis inwentarza, wszczęty proces, zgoda powódki, majątek spadkowy, szkoda powódki, pozwany, współspadkobierca, zbycie, przyjęcie spadku, współwłasność w częściach ułamkowych
Zobacz»

I Cz 190/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 4 września 2013

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ugoda, zniesienie współwłasności, sprawa o dział spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • postępowanie pojednawcze, ugoda, sądowy dział spadku, postępowanie nieprocesowe, zniesienie współwłasności, zawarcie ugody, zawezwanie do próby ugodowej, opłata stała, ugoda sądowa, koma, sprawa o dział spadku, miejsce zamieszkania spadkodawcy, dokonanie działu spadku, wniosek o dział spadku, droga ugody, wyraźna sprzeczność, postępowanie o dział spadku, kodeks postępowania cywilnego, postępowanie spadkowe, zgodny wniosek
Zobacz»

I Ns 819/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 30 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, współwłasność łączna, działka o numerach ewidencyjne, udział w nieruchomości, skład spadku, przepis dotyczący zniesienia współwłasności, uczestniczka, spadkodawczyni, spadkobierca, nieruchomość, ważny powód, zniesienie współwłasności, charakter i funkcja, wartość maksymalna, sposób działu spadku, zgodny wniosek uczestników, sądowe postępowanie w sprawach, funkcja gospodarcza, sądowy dział spadku, spadek udziałów
Zobacz»

II Ns 504/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 5 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, zniesienie współwłasności, zmiana powództwa, pełnomocnik wnioskodawcy, postanowienie wydane przez sąd, konieczność zmodyfikowania, zmodyfikowanie wniosku, podstawa postanowienia, podjęcie postępowania w sprawie, spłata udziału wnioskodawcy, sygnatura, dziedziczenie po rodzicach, obowiązek spłaty udziału, przepis ogólny o postępowaniu, podział majątku wspólnego, wnioskodawca zobowiązania, objęcie postępowaniem, zniesienie współwłasności i działo, współwłasność i działo spadku, ostateczne sprecyzowanie wniosków
Zobacz»

II Ca 1171/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość, postępowanie działowe, współwłaściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, spadkobierca, zniesienie współwłasności, uczestnik, nieruchomość, uczestniczka, częściowy dział spadku, prawo dłużnika, majątek wspólny, postępowanie działowe, postępowanie o dział spadku, sposób zniesienia współwłasności, dokonanie działu spadku, współwłaściciel, wnioskodawca, wierzyciel, podział majątku spadkowego, żądanie działu, zajęcie prawa, dzień otwarcia spadku
Zobacz»

I C 1806/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 lutego 2013

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, sprawa o dział spadku, zniesienie współwłasności, przedmiot działu spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dowód prawa własności, nieruchomość, syn, interes prawny, umowa przeniesienia posiadania, sprawa o dział spadku, zniesienie współwłasności, powierzchnia, ustalenie stosunku prawnego, spadkobierca, spadek w sprawie, stwierdzenie zasiedzenia, orzeczenie sądów w sprawie, nieistnienie stosunku prawnego, córka, numery geodezyjne, postępowanie nieprocesowe, przedmiot działu spadku, postanowienie wstępne, wniosek o dział
Zobacz»

I Ns 209/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

Data orzeczenia: 7 września 2018

Data publikacji: 19 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nieruchomość, zniesienie współwłasności, współwłaściciel, przedmiot spadkowy, przedmiot działu spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, skład spadku, uczestniczka, spadkobierczyni, zniesienie współwłasności, współwłaściciel, umowa darowizny, zniesienie współwłasności nieruchomości, składnik spadku, dokonanie działu spadku, spadkobierca na podstawie przepisów, spadkodawca, udział w nieruchomości, rozliczenie nakładu, udział w przedmiocie, przedmiot spadkowy, przepis o dziale spadku, przedmiot działu spadku, wniosek o dział spadku, przedmiot wchodzący w skład
Zobacz»

II Ca 1571/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, współwłaściciel, nieruchomość, postępowanie działowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, dokonanie działu spadku, podział fizyczny nieruchomości, spadkobierca, możliwość podziału, zgodny wniosek, sposób zniesienia współwłasności, dział spadku i podział, wierzyciel, współwłaściciel, majątek spadkowy, nieruchomość, prawo dłużnika, wspólność, postępowanie działowe, sposób podziału, żądanie działu spadku, uczestniczka
Zobacz»

I Ns 158/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 10 maja 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, propozycja ugodowa, spadkobierca, sposób działu spadku, nieruchomość, prawomocne postanowienie częściowe, przepis dotyczący zniesienia współwłasności, postanowienie w aktach, żądanie spłaty, zniesienie współwłasności, przyznanie nieruchomości, wniosek o dział spadku, koszt opinii biegłej, uczestnik postępowań, nabycie spadku, część majątków, majątek spadkowy, wniosek pełnomocnika wnioskodawczyni, wniosek wnioskodawczyni o zwolnienie, zarządzenie sprzedaży
Zobacz»

I Ns 884/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, córka, posiadanie udziału, spłata i dopłata, podstawa ustawy, zgodny wniosek, przepis dotyczący zniesienia współwłasności, łączna powierzchnia, wnioskodawczyni, spadkobierca, zniesienie współwłasności, nieruchomość, akt własności ziemi, podgórze w krakowie, wartość przedmiotu sprawy, wypis z rejestru gruntów, interes osoby, boczek, odpowiedź na wniosek, wnuczka
Zobacz»

III Ca 1654/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 marca 2014

Data publikacji: 11 marca 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dział spadków, nieruchomość, pozwany, zniesienie współwłasności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, księga czwarta kodeksu cywilnego, nieruchomość, hajduk, śląskie, porozumienie, umowa użyczenia, współwłasność uczestników, dopuszczalność zawierania, przyznanie powódkom, postanowienie o zniesieniu współwłasności, prawo zamieszkiwania, zamieszkiwanie w nieruchomości, pozwany, dokonanie działu spadku, zniesienie współwłasności, wniosek pozwany o zasądzenie, skuteczna umowa, stanowiąca własność powódki, najem
Zobacz»

II Cz 639/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 21 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

sprawa o dział spadku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • wnioskodawca do sprecyzowania, przeprowadzenie działu spadku, fakt pominięcia, postanowienie wydane w postępowaniu, prawomocne postanowienie, możność dochodzenia, żądania ponowne, dokonanie działu spadku, sprecyzowanie wniosku, treść merytoryczna, dawać odpowiedź, sprawa o dział spadku, merytoryczne orzeczenia, wnioskodawca na postanowienie sądu, rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, uchylenie i zasądzenie, zażalenie wnioskodawcy na postanowienie, negatywna przesłanka procesowa, ponowne przeprowadzenie, istotny brak
Zobacz»

II Ca 977/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 18 września 2019

Data publikacji: 29 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nieruchomość, sprawa o dział spadku, postępowanie o zniesienie współwłasności, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • kraśnik, postępowanie o dział spadku, zasiedzenie, połów lat siedemdziesiątych, nieruchomość, gospodarstwo rolne, sprawa o dział spadku, postępowanie o zniesienie współwłasności, wszczęcie postępowania o dział, wnioskodawczyni, własność, pustak, powierzchnia, jabłko, drogą nieformalną, przechowalnie owoców, brat, władanie, nieformalna umowa, mowa w przepisie
Zobacz»

II Ca 847/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość, nakład
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, podział działki, numer, nieruchomość, dopłata, spadkobierca, skład spadku, otwarcie spadku, fizyczny podział, wnioskodawczyni i uczestnik, udział, nakład, hodowla królików, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, umowa darowizny, postępowanie o dział spadku, rozważana sprawa
Zobacz»

II Cz 1281/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 25 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dział spadków, zniesienie współwłasności, nieruchomość, postępowanie działowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, przedmiot należący do spadku, udział w przedmiocie, dalszy udział, współspadkobierca, postępowanie o dział spadku, zniesienie współwłasności, nieruchomość, udział w nieruchomości, postępowanie działowe, dział spadku i zniesienie, spadek i zniesienie współwłasności, umowa darowizny, proces zwrotu, postępowanie wszczęte z wniosku, udział w sprawach, spadkobierca na podstawie przepisów, status spadkobiercy, sytuację uczestników, brak zgody
Zobacz»

III Ca 1250/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dział spadków, pozwany, dług spadkowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, dług spadkodawcy, spadkobierca, węzeł solidarności, dąbek, sprzeciw, pozwany, dług spadkowy, kapitał pożyczki, wielkość, podpis pod umowami, zmienna stopa procentowa, część spadku, udział w spadku, kredyt lombardowy, złożyć podpis, czterokrotność, nieważność postępowania, obowiązek spłaty, całość aktywów
Zobacz»

I ACa 481/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 22 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

dział spadków, pozwany, ugoda, zniesienie współwłasności, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dział spadku
 • Ważne frazy
  • dział spadków, pozwany, ugoda, pełnomocnictwo notarialne, spłata wartości, udział w spadku, udział powódki, rata, udział spadkowy, zniesienie współwłasności, spadek po ojcu, wartość udziałów, nieruchomość, błędne przyjęcie, zniesienie współwłasności i działo, współwłasność i działo spadku, nieprawdziwe oświadczenie, treść wiadomości, sprzedaż domu, wniosek dowodowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Wieczorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Bartłomiejczak
Data wytworzenia informacji: