Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 376/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Zamościu z 2013-05-27

VII AGa 648/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

głosowanie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, obrót instrumentami, akcja, spółka publiczna, instrumentum finansowy, instrument finansowy, głos, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • głosowanie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, świadectwo depozytowe, obrót instrumentami, akcja, spółka publiczna, instrumentum finansowy, instrument finansowy, głos, uchwała, dzień rejestracji, ustawa o obrocie, emitent papierów wartościowy, walne zgromadzenie spółki publicznej, depozyt papierów wartościowych, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, komisja skrutacyjna, interes spółki, prawo uczestniczenia
Zobacz»

XX GC 420/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

akcjonariusz, głosowanie, spółka publiczna, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, obrót instrumentami, instrumentum finansowy, instrument finansowy, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, głosowanie, spółka publiczna, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, obrót instrumentami, uchwała, instrumentum finansowy, instrument finansowy, emitent papierów wartościowy, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, ustawa o obrocie, świadectwo depozytowe, dzień rejestracji, pokrzywdzenie akcjonariusza, komisja skrutacyjna, interes spółki, sprawozdanie finansowe, warunek uznawania
Zobacz»

I ACa 507/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

spółka, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz mniejszościowy, dekret, akcjonariusz pozwanej spółki, przymusowy wykup, udział w walnym zgromadzeniu, spółka, złożenie do depozytu, status akcjonariusza, depozyt sądowy, domniemanie, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, skarb państwa, akcjonariusz większościowy, wykup akcji, nieważność uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, akcja na okaziciela, sprzeczność uchwały, przedmiot świadczenia do depozytu, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

VII AGa 932/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

głosowanie, akcja, walne zgromadzenie akcjonariuszy, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • głosowanie, akcja, tajność głosowania, walne zgromadzenie akcjonariuszy, możliwość głosowania, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, środek komunikacji elektronicznej, rola komisji, komisja skrutacyjna, stwierdzenie nieważności uchwały, posiadane akcje, świadectwo depozytowe, certyfikat, prawo do głosowania, głosowanie na zgromadzeniu, pokrzywdzenie akcjonariusza, wynik głosowania
Zobacz»

XXVI GC 153/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

spółka, prawo głosu z akcji, akcja na okaziciela, prawy głos, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, zaskarżona uchwała, statut spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, tekst jednolity statutu, sporna akcja, pozbawienie akcjonariuszy, prawo głosu z akcji, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, akcja na okaziciela, wykonywanie prawa głosu, prawy głos, duplikat, pozwana spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, minister skarbu państwa, prokuratura okręgowa w warszawie, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

VII AGa 565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

akcja, spółka, prawo głosu, walne zgromadzenie akcjonariuszy, prawy głos, okaziciel, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, sporna akcja, zaskarżona uchwała, spółka, pokrzywdzenie akcjonariusza, duplikat, prawo głosu, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, część akcji, prawy głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, okaziciel, prawo do akcji, statut spółki, dobry obyczaj, głosowanie, skarb państwa
Zobacz»

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcjonariusz, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, głosowanie, akcja, prawo głosu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, papier wartościowy, interes spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa, uchylenie uchwały
Zobacz»

XXVI GC 626/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2016

Data publikacji: 26 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcja, spółka publiczna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, system obrotu, zorganizowany system, oferta publiczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, dematerializacja, spółka publiczna, forma dokumentu, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, system obrotu, przedmiotem przywrócenia, sprzedaż akcji, ogłoszenie wezwania, warunek wprowadzania instrumentów finansowych, ustawa o ofercie publicznej, akcjonariusz pozwanej spółki, kwalifikowana większość, zorganizowany system, kwestionowana uchwała, kapitał zakładowy, oferta publiczna, podjęcie uchwały
Zobacz»

I ACa 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

akcja, spółka, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, zbycie akcji, spółka, akcja imienna, dobry obyczaj, pokrzywdzenie akcjonariusza, zbywanie akcji, pokrzywdzenie powódki, umowa przedwstępna, statut spółki, zgromadzenie akcjonariuszy pozwanej spółki, sprzedaż akcji, interes spółki, zmiana statutów, grono, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz w spółce, uchylenie uchwały, rozporządzanie akcjami, obrót akcjami
Zobacz»

XXVI GC 411/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie, spółka, legitymacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie, księga akcyjna, spółka, kiper, głosowanie nad uchwałą, skład rady nadzorczej, legitymacja, powtórzenie, powództwo o uchylenie, kadencja rady nadzorczej, obrada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, statut, zarząd pozwanej spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja czynna, członek, interes spółki, legitymacja do zaskarżenia
Zobacz»

XVI GC 286/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 lutego 2012

Data publikacji: 11 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

akcjonariusz, głosowanie, głos, walne zgromadzenie, spółka, legitymacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, głosowanie, głos, walne zgromadzenie, regulamin walnego zgromadzenia, sala obrad, tajność głosowania, oddanie głosów, karta, głosowanie tajne, wytoczenie przedmiotowego powództwa, spółka, odroczenie publikacji, legitymacja, kodeks spółek handlowych, stwierdzenie nieważności uchwały, zasada tajności, sposób głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, wybór
Zobacz»

I ACa 438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

spółka, prawo głosu, prawy głos, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, kapitał zapasowy, dywidenda, prawo głosu, pozwana spółka, uchwała, rok obrotowy, akcjonariusz większościowy, prawy głos, wykonywanie prawa głosu, dobry obyczaj, zysk netto, zysk bilansowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, rynek wydawniczy, wypracowany zysk, rada nadzorcza, podział zysku, interwenient uboczny
Zobacz»

XX GC 793/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 31 stycznia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcja, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcja, spółka, traktowanie akcjonariuszy, uprawnienie osobiste, odwoływanie członków rady nadzorczej, uprawnienie akcjonariuszy, zmiana statutów, akcjonariusz większościowy, kodeks spółek handlowych, pakiet akcji, przewodnicząca rada nadzorcza, akcja spółki, zaskarżona uchwała, posiadanie akcji, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka pisemnego oświadczenia, powoływanie i odwoływanie członków, kapitał zakładowy spółki, statut spółki akcyjnej, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

VII AGa 727/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja na okaziciela
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, spółka publiczna, przewodnicząca walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, udział w walnym zgromadzeniu, uchwała, prawo uczestniczenia, akcjonariusz pozwanej spółki, dzień przed datą, dobry obyczaj, data walnego zgromadzenia, pokrzywdzenie akcjonariusza, statut, interes spółki, akcja na okaziciela, walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, otwarcie, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
Zobacz»

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

akcja, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, prawo głosu, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, spółka, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady nadzorczej, akcjonariusz uprawniony z akcji
Zobacz»

I ACa 549/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos z akcji, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, nadzwyczajne walne zgromadzenie, walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcja imienna, podjęcie uchwały, głos z akcji, niewypłacalność, siedziba, naruszenie interesów spółki, obejście, prawo użytkowania wieczyste, zbycie nieruchomości, głosowanie, kompetencja walnego zgromadzenia, zgoda na zbycie, zapłata ceny, pozwana spółka, nieważność uchwały, sprawozdanie, rata
Zobacz»

I AGa 143/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 października 2020

Data publikacji: 9 kwietnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

spółka, akcja, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, dywidenda, akcjonariusz mniejszościowy, kapitał zapasowy, akcja, pozwana spółka, członka zarządu i rady, pokrzywdzenie akcjonariusza, zarząd i rada nadzorcza, przeznaczenie zysku, zysk netto, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwiększenie kapitałów, strona powodowa, zaskarżona uchwała, spółka akcyjna, zysk spółki, statut, wynagrodzenie członków, dobry obyczaj
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

głosowanie, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, oferta publiczna, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • głosowanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, głos, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, oferta publiczna, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, akcja, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki
Zobacz»

V ACa 780/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 lipca 2017

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, głosowanie, zwyczajne walne zgromadzenie, prawo głosu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, akcja na okaziciela, spółka, głosowanie, dokument akcji, interes spółki, uchwała, podwyższenie kapitału, udział w zgromadzeniach, zwyczajne walne zgromadzenie, dokapitalizowanie, prawo głosu, brak wszechstronnego rozważenia całości, prawo poboru akcji, kapitał zakładowy, akcji nowych, emisja, instancja dowolna, dobry obyczaj, podwyżka
Zobacz»

I AGa 251/20

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 lutego 2022

Data publikacji: 26 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

spółka, akcja na okaziciela, prawo głosu, prawy głos, głosowanie, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • spółka, ustawa o ofercie, akcja na okaziciela, prawo głosu, akcja imienna, prawy głos, udział w kapitale zakładowy, głosowanie, walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, rada nadzorcza, pozwany, zarząd, sankcja, umowa darowizny, głos w spółce, uchwała, zmiana firmy, akcji nowych, porozumienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Krajewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Krzysztofiak,  Jacek Magdziak
Data wytworzenia informacji: