Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 762/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Zamościu z 2014-04-17

II C 552/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, sprawa wyboru członka rady, pozwana spółdzielnia, walne zgromadzenie członków spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, komisja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • zasób, głos, statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, sprawa wyboru członka rady, pozwana spółdzielnia, konstytucja, protokół komisji skrutacyjnej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, liczba członków, rada nadzorcza spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, komisja, zarząd spółdzielni, lista kandydatów do rady, stwierdzenie nieistnienia
Zobacz»

I C 688/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, głosowanie, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, statut, komisja wyborcza, uchwała walnego zgromadzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółdzielnia, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, głosowanie, prawo spółdzielcze, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, statut, czas obrady, obrada walnego zgromadzenia, głos, sprzeczność uchwały, komisja wyborcza, statut spółdzielni, uchwała walnego zgromadzenia, prezes spółdzielni, odwołanie członków rady nadzorczej, przewodnicząca rada, interes spółdzielni, wybór prezesa, postanowienie statutu, lokal
Zobacz»

I C 1259/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 27 maja 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, statut, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, termin do zaskarżenia, kandydat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, statut, walne zgromadzenie członków, regulamin walnego zgromadzenia, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, członka pozwanej spółdzielni, liczba głosów, skład rady, uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni, skuteczny wybór, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, wybór rady nadzorczej spółdzielni, liczba członków, konina, termin do zaskarżenia, uchylenie zaskarżonej uchwały, kandydat
Zobacz»

I ACa 427/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, statut, głosowanie, spółdzielnia mieszkaniowa, uchylenie uchwały, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, prawo spółdzielcze, członek spółdzielni, część walnego zgromadzenia, ordynacja wyborcza, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, statut, głosowanie, okręg wyborczy, spółdzielnia mieszkaniowa, komisja skrutacyjna, głos, projekt uchwały, porządek obrad, lustracja, uchylenie uchwały, kandydat na członka rady, pozwana spółdzielnia, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Zobacz»

I C 1259/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 lutego 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kandydat, statut, walne zgromadzenie, członek spółdzielni, głosowanie, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, zaskarżona uchwała, kandydowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, statut, walne zgromadzenie, członek spółdzielni, głosowanie, kandydatura, prawo spółdzielcze, list kandydatów, wybór członka rady nadzorczej, procedura wyborcza, karta wyborcza, kolejna kadencja, zaskarżona uchwała, kandydowanie, nazwisko, organ spółdzielni, liczba głosów, zgłaszanie kandydatów, głosowanie tajne, kandydat na członka rady
Zobacz»

I ACa 1033/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lutego 2017

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głosowanie, uchwała, wybór członka rady nadzorczej, kandydat, wybór do rady nadzorczej, sprawa wyborów, statut, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, część walnego zgromadzenia, głosowanie, uchwała, projekt uchwały, wybór członka rady nadzorczej, kandydat, obrada walnego zgromadzenia, wybór do rady nadzorczej, głos, sprawa wyborów, statut, kolegium, uchwała w sprawie wyboru, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, prawo spółdzielcze, ustalenie nieistnienia uchwały, zgoda na kandydowanie, pozwana spółdzielnia
Zobacz»

V ACa 372/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2012

Data publikacji: 14 września 2022

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, uchwała, wybór członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, statut, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, uchwała, wybór członka rady nadzorczej, członek spółdzielni, statut, uchwała o wyborze członków, obrada walnego zgromadzenia, ustalenie nieważności uchwały, porządek obrad, walne zgromadzenie członków, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, członek na piśmie, dzień przed terminem, wywieszenie, stwierdzenie nieważności uchwały, interes prawny w ustaleniu, zawiadomienie, termin wznowienia, zaległość płatnicza
Zobacz»

VI ACa 333/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 31 lipca 2018

Data publikacji: 7 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

głosowanie, prawo spółdzielcze, statut, wybór członka rady nadzorczej, uchwała walnego zgromadzenia, wybór do rady nadzorczej, kandydat, walne zgromadzenie członków spółdzielni, pozwana spółdzielnia, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • głosowanie, prawo spółdzielcze, statut, głosowanie tajne, ważny głos, wybór członka rady nadzorczej, karta wyborcza, kadencja, forma elektroniczna, uchwała walnego zgromadzenia, wybór do rady nadzorczej, kandydat, walne zgromadzenie członków spółdzielni, pomoc karty, regulamin walnego zgromadzenia, pozwana spółdzielnia, funkcja członka rady nadzorczej, postanowienie statutu, odwołanie członka rady, uchylenie uchwały
Zobacz»

I C 1253/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głosowanie, wybór członka rady nadzorczej, statut, zaskarżona uchwała, pozwana spółdzielnia, członek spółdzielni mieszkaniowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, część walnego zgromadzenia, głosowanie, wybór członka rady nadzorczej, ustalenie nieistnienia uchwały, statut, regulamin walnego zgromadzenia, organ spółdzielni, lokal, zaskarżona uchwała, pozwana spółdzielnia, rada nadzorcza spółdzielni, projekt uchwały, organ nieistniejący, grono członków, podejmowanie uchwały, członek spółdzielni mieszkaniowych, akt głosowania, liczba członków spółdzielni, zasada wyboru
Zobacz»

XII C 132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 14 października 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

statut, kandydat, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, członek spółdzielni, kandydowanie, uchwała, sprawa wyboru członka rady, walne zgromadzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, kandydat, prawo spółdzielcze, spór sądowy, spora sądowa, wybór członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, członek spółdzielni, kandydowanie, uchwała, rada nadzorcza na kadencję, sprawa wyboru członka rady, walne zgromadzenie, ustawa prawa, kandydat do rady nadzorczej, bierne prawo wyborcze, postanowienie statutu, nieważność uchwały, zapis rozprawy, zapis statutowy
Zobacz»

I C 1848/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 15 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, statut, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, uchwała walnego zgromadzenia członków, zaskarżona uchwała, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, statut, wynagrodzenie członków rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, projekt uchwały, prawo nabyte, kadencja, komisja statutowa, dobry obyczaj, uchwała walnego zgromadzenia członków, zaskarżona uchwała, statut spółdzielni, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze, kwestionowana uchwała, obniżenie wynagrodzenia, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, funkcja, powództwo o uchylenie uchwały
Zobacz»

VI ACa 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 31 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kandydat, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, prawo spółdzielcze, wybór do rady nadzorczej, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, uchylenie uchwały, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członków, statut
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • kandydat, głosowanie, komisja skrutacyjna, zadłużenie wobec spółdzielni, karta do głosowania tajnego, walne zgromadzenie członków spółdzielni, prawo spółdzielcze, wybór do rady nadzorczej, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, mandat, uchylenie uchwały, przeprowadzenie wyborów do rady, niedopłata, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członków, udzielenie absolutorium, kandydat na członka rady, sprawa udzielenia, statut, sprawa przeprowadzenia
Zobacz»

I C 166/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 maja 2015

Data publikacji: 16 października 2017

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

głosowanie, statut, członek spółdzielni, kandydat, walne zgromadzenie członków, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, uchwała walnego zgromadzenia, zaskarżona uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • głosowanie, statut, głos, część walnego zgromadzenia, członek spółdzielni, kandydat, walne zgromadzenie członków, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze, wybór członka rady nadzorczej, uchwała walnego zgromadzenia, zmiana w statutach, powództwo o uchylenie uchwały, ustalenie nieistnienia uchwały, zasada głosowania, postanowienie statutu, stwierdzenie nieważności uchwały, stwierdzenie nieistnienia uchwały, wynik głosowania, zaskarżona uchwała
Zobacz»

V ACa 376/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 października 2019

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członek spółdzielni, członka rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, statut, głosowanie, zarząd, walne zgromadzenie członków, uchwała walnego zgromadzenia, kandydat, wybór członków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, członka rady nadzorczej, pozwana spółdzielnia, zwołanie walnego zgromadzenia, statut, głosowanie, zarząd, osiedle, odwołanie członków rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków, porządek obrad, karta do głosowania, uchwała walnego zgromadzenia, zarząd spółdzielni, zawiadomienie, kandydat, wybór członków, nowy członek rady nadzorczej, członkostwo, członka pozwanej spółdzielni
Zobacz»

I ACa 817/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głosowanie, spółdzielnia, statut, wybór członka rady nadzorczej, komisja, wybór do rady nadzorczej, kandydat, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, głosowanie, spółdzielnia, karta do głosowania, część walnego zgromadzenia, grupa członkowska, statut, wybór członka rady nadzorczej, głos poparcia, komisja, koperta, porządek obrad, wybór do rady nadzorczej, absolutorium, kandydat, komisja skrutacyjna, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze, część grupy, zebranie grupy
Zobacz»

I ACa 779/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 24 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, pozwana spółdzielnia, głosowanie, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, wybór członka rady nadzorczej, walne zgromadzenie członków spółdzielni, statut, zaskarżona uchwała, kandydat, komisja wyborcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, pozwana spółdzielnia, głosowanie, zakres wyboru, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, wybór członka rady nadzorczej, zastępca prezesa, walne zgromadzenie członków spółdzielni, statut, wniosek apelacyjny o zmianę, ponowne głosowanie, cała uchwała, uchwała w sprawie wyboru, wybrana rada, zaskarżona uchwała, kandydat, stwierdzenie nieważności uchwały, komisja wyborcza, bieżąca działalność gospodarcza, obecny członek
Zobacz»

I ACa 330/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, głosowanie, kandydat, statut, wybór członka rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, uchwała walnego zgromadzenia, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członka rady, członek spółdzielni
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, część walnego zgromadzenia, głosowanie, kandydat, statut, wybór członka rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, uchwała walnego zgromadzenia, zwykła większość głosów, większość ogólnej liczby członków, organ spółdzielni, pozwana spółdzielnia, sprawa wyboru członka rady, głosy oddane, osiedle, podjęcie uchwały, system głosowania, karta wyborcza, członek spółdzielni, największa ilość głosów
Zobacz»

II C 282/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

statut, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, pozwana spółdzielnia, uchwała walnego zgromadzenia, członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, sprawa wyborów, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, głosowanie, walne zgromadzenie członków spółdzielni, zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej, pozwana spółdzielnia, nieistnienie uchwały, wymóg kworum, podjęcie uchwały, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, część walnego zgromadzenia, uchwała walnego zgromadzenia, członka rady nadzorczej, wybór do rady nadzorczej, likwidacja spółdzielni, statut pozwanej spółdzielni, sprawa wyborów, przeznaczenie majątku, prawo spółdzielcze, interwenient, głos
Zobacz»

I ACa 563/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 października 2012

Data publikacji: 12 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

prawo spółdzielcze, statut, kandydat, członka rady nadzorczej, kandydowanie, członek spółdzielni, komisja wyborcza, uchwała walnego zgromadzenia, wybór, pozwana spółdzielnia, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • prawo spółdzielcze, statut, regulamin walnego zgromadzenia, kandydat, członka rady nadzorczej, kandydowanie, kandydat do rady, postanowienie statutu, zaległość, członek spółdzielni, komisja wyborcza, kandydatura, uchwała walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, działalność konkurencyjna, członkostwo, wybór, pozwana spółdzielnia, list kandydatów, uchylenie uchwały
Zobacz»

I C 1236/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2013

Data publikacji: 24 września 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, statut, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, sprawa wyboru członków, uchylenie uchwały, prawo spółdzielcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej, część walnego zgromadzenia spółdzielni, statut, kandydat, wybór członka rady nadzorczej, głosowanie, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, podział walnego zgromadzenia, osiedle, protokół z obrad, kandydat do rady, obrada walnego zgromadzenia spółdzielni, rok ostatni, liczba członków rady nadzorczej, sprawa wyboru członków, uchylenie uchwały, sposób wyboru, prawo spółdzielcze
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Turczyn
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Zamościu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Koszel
Data wytworzenia informacji: