Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1351/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-01-30

I C 374/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, bank, umowa przejęcia długu, weksel in blanco, kredyt, prezes zarządów, siedziba, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, bank, umowa przejęcia długu, weksel in blanco, nakaz zapłaty, awalista, poręczenie cywilne, wiceprezes zarządu, dodatkowy koszt zastępstwa, dochodzenie sądowe, kredyt, prezes zarządów, siedziba, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, weksel własny, awal, spółka, pozwany
Zobacz»

I C 1136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, weksel in blanco, pozwany bank, siedziba, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie wekslowe, prawo wekslowe, weksel in blanco, poręczyciel wekslowy, pozwany bank, ustawa prawo bankowe, klauzula wykonalności, czynność bankowa, wezwanie do wykupu weksli, remitent wekslowy, oznaczenie remitenta, odpowiedzialność wystawcy weksla, tytuł egzekucyjny, siedziba, oświadczenie o poddaniu, bank do wystawienia, kredyt, egzekucja w związku, tytuł wykonawczy, zobowiązanie wekslowe
Zobacz»

I ACa 711/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 7 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, kredyt, weksel in blanco, bank, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie wekslowe, wystawca weksla, deklaracja wekslowa, pozwany, kredyt, poręczyciel wekslowy, udzielenie poręczenia wekslowego, weksel in blanco, spółka, prawo wekslowe, umowa kredytowa, zobowiązanie wekslowe, awalista, bank, kredytobiorca, powodowy bank, ogłoszenie upadłości, umowa kredytów, weryfikacja sytuacji, weksel własny
Zobacz»

XI GC 1474/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

poręczenie, bank, weksel in blanco, kredyt, deklaracja wekslowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie, bank, udzielenie poręczenia, umowa poręczenia, prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa o udzieleniu, kredyt, kwota poręczenia, wypełnienie weksli, suma wekslowa, poręczyciel, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, udzielone poręczenie, umowa, kurator, opłata kwartalna, odsetka, przedawnienie
Zobacz»

IX GC 561/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 28 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

poręczenie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, bank, kredyt, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, umowa poręczenia, pozwana spółka, bank, bank kwot, pozwany weksel, weksel na sumę, wola dłużnika, kredyt, zabezpieczenie spłaty, wykup weksli, porozumienie wekslowe, prawo wekslowe, suma wekslowa, umowa kredytowa, umowa, spółka z umowy, nakaz zapłaty
Zobacz»

V Ca 705/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany bank, weksel in blanco, kredyt, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, wierzytelność, prawo wekslowe, poręczyciel wekslowy, potrącenie, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, kredyt, wypełnienie weksli, wykonalność, deklaracja wekslowa, data płatności, tytuł wykonawczy, komornik sądowy, poręczenie wekslowe, kredyt inwestycyjny, weksel własny, przedawnienie roszczenia z weksla, termin przedawnienia
Zobacz»

I ACa 1192/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 9 maja 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, przejęcie długu, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, czysta kartka papieru, kumulatywne przystąpienie do długu, poręczenie wekslowe, czynność egzekucyjna, dłużnik, pozwany, weksel zupełny, wierzyciel, komornik, zarzut subiektywny, remitent, przejęcie długu, podstawa wystawienia weksla, poręczyciel, weksel in blanco, podstawowy stosunek zobowiązaniowy, spłata długów, umowa poręczenia
Zobacz»

I ACa 521/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 listopada 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

poręczenie, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, bank, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa poręczenia, porozumienie wekslowe, wykup weksli, bank, bank kwot, wypełnienie weksli, suma wekslowa, kwota poręczenia, nakaz zapłaty, kredyt, przedstawienie weksla do zapłaty, udzielone poręczenie, ustalenie przez sąd stanu, pozwany weksel, udzielenie poręczenia, prokurent
Zobacz»

XV C 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, bank, weksel in blanco, weksel własny, poręczenie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, bank, weksel in blanco, weksel własny, pożyczkobiorca, prawo wekslowe, weksel i deklaracja wekslowa, limity pożyczki, deklaracja do weksla, poręczenie wekslowe, stosunek podstawowy, nakaz zapłaty, poręczyciel wekslowy, przedawnienie roszczenia, data płatności, wystawca weksla własny, powodowy bank, umowa pożyczki, roszczenie powoda ze stosunku, termin przedawnienia
Zobacz»

I C 568/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Opolu

Data orzeczenia: 19 listopada 2014

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

poręczenie, kredyt, bank, deklaracja wekslowa, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie, prawo wekslowe, rondo, kredyt, bank, oświadczenie poręczyciela wekslowego, opole, fundusz, wystawca, deklaracja wekslowa, płatność, nakaz zapłaty, wykup weksli, posiadacz weksla, akceptant, umowa poręczenia, kredyt w rachunku, weksel in blanco, udzielone poręczenie, generalna umowa o współpracy
Zobacz»

I C 479/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

weksel in blanco, kredyt, poręczenie wekslowe, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, kredyt, indos, przedmiotowy weksel, roszczenie wekslowe, umowa zabezpieczenia, suma wekslowa, poręczyciel, punkt i wyrok, zabezpieczenie kredytów, strona powodowa, poręczenie wekslowe, uzupełnienie weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, wystawca weksla, porozumienie, płatność weksla, weksel własny
Zobacz»

I ACa 1039/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 15 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

weksel, bank, poręczenie wekslowe, kredyt, deklaracja wekslowa, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel, bank, prawo wekslowe, aneks, poręczenie wekslowe, kredytobiorca, dokument weksla, zobowiązanie kredytowe, strona powodowa, pozwany, kredyt, deklaracja wekslowa, zmiana umowy kredytowej, wystawca weksla, zabezpieczenie spłaty zobowiązania, kredytodawca, pierwsze prawo, umowa, małżonek, poręczyciel
Zobacz»

I ACa 280/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kredyt, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe, weksel in blanco, umowa, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • kredyt, deklaracja wekslowa, kredytobiorca, prawo wekslowe, stopa procentowa, poręczenie wekslowe, wypełnienie weksli, weksel in blanco, wykup weksli, prowizja, wystawca weksla, umowa, umowa kredytów, stosunek roczny, należność, adres, oprocentowanie kredytów, płatność, upływ terminu przedawnienia, bank
Zobacz»

I C 1578/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 28 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel in blanco, poręczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, suma wekslowa, poręczenie wekslowe, punkt i wyrok, poręczyciel, opóźnienie, miejsce płatności, umowa sprzedaży, spadek, przedmiotowy weksel, porozumienie wekslowe, deklaracja wekslowa, uzupełnienie weksla, wpisanie na wekslu, wystawca weksla, odsetka, weksel własny
Zobacz»

II C 504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 4 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel in blanco, weksel własny, bank, poręczenie wekslowe, kredyt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, nakaz zapłaty, wystawca, poręczyciel, pozwany, wpływ na konta, deklaracja, bank, umowa limitu debetowego, poręczenie wekslowe, miejsce płatności, rozłożenie należności na raty, cecha weksla, protest, wydział cywilny w sprawie, pracownica banku, kredyt
Zobacz»

III Ca 1869/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • poręczenie wekslowe, umowa agencyjna, deklaracja wekslowa, prawo wekslowe, zobowiązanie poręczyciela wekslowego, podpisanie weksli, agent, udzielenie poręczenia, pozwany, stan depresyjny, dłużnik główny, fakt podpisania, weksel in blanco, umowa, wystawca, awalista, zabezpieczenie finansowe, związek z umową, problem rodzinny, przedmiotowy weksel
Zobacz»

I C 156/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 października 2014

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany bank, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, kredyt, poręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, kredyt, poręczyciel wekslowy, zakończenie postępowania upadłościowego, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, wystawca weksla, stosunek podstawowy, wierzytelność, blankiet wekslowy, kredytobiorca, porozumienie wekslowe, umowa kredytów, treść porozumienia, poręczenie, uzupełnienie weksla, dług kredytowy, umowa złotowa
Zobacz»

I C 1035/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel in blanco, weksel własny, kredyt, deklaracja wekslowa, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, kredyt, powodowy bank, poręczyciel, kredytobiorca, deklaracja wekslowa, bank, pozwana spółka, waluta, stosunek kauzalny, miejsce płatności, wymagalna należność, weksel trasowany, przewalutowanie kredytu, nakaz zapłaty, remitent
Zobacz»

I C 1438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy we Włocławku

Data orzeczenia: 12 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

poręczenie wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, poręczenie wekslowe, poręczyciel wekslowy, weksel in blanco, wystawca weksla, suma wekslowa, zobowiązanie wekslowe, kurator, akceptant, deklaracja wekslowa, paliwo, miejsce pobytów, weksel własny, płatność, uzupełnienie weksla, konto zaliczki, wystawienie weksla, poręczyciel weksla, strona powodowa, wypełnienie weksli
Zobacz»

VI GC 326/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 11 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

weksel in blanco, bank, deklaracja wekslowa, kredyt, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, bank, bank spółdzielczy, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, kredyt, uzupełnienie weksla, nakaz zapłaty, umowa kredytowa, umowa kredytów, umowa, przelew wierzytelności, prawo wekslowe, aport, pozwany, akt notarialny, umowa sprzedaży wierzytelności, zobowiązanie wekslowe, postępowanie nakazowe, treść deklaracji wekslowej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Edyta Sikorska
Data wytworzenia informacji: