Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 932/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2017-02-28

I ACa 1228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

odbiór ścieków, usługa, przepis o zleceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • odbiór ścieków, powodowe przedsiębiorstwo, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu, usługa, przepis kodeksu cywilnego, pozwana gmina, zbiorowe odprowadzanie ścieków, rada miasta, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, porozumienie międzygminne, dostawca ścieków, zakup wody, odprowadzenie ścieków, umowa, ustalenie rynkowej stawki, ściek do urządzeń kanalizacyjnych, przepis o zleceniu, należność za odbiór, ścieki komunalne, oczyszczalnia
Zobacz»

I Ca 209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 23 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

oczyszczanie ścieków, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • oczyszczanie ścieków, oczyszczalnia, odprowadzanie ścieków, pozwana gmina, ścieki komunalne, upadłość likwidacyjna, odprowadzane ścieki, syndyk masy upadłości, uznanie długu, uznanie właściwe, luty i listopady, przyjęty stawek, koszt zastępstwa pełnomocnika, pozwany, przyjęcie przez sąd rejonowy, data biegu terminu przedawnienia, rada gmin, faktura, początkowa data biegu, umowa
Zobacz»

I AGa 63/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2020

Data publikacji: 5 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ściek, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • ściek, jakość ścieków, próbka ścieków, pobranie próbki, wskaźnik zanieczyszczenia, dostawca ścieków przemysłowych, oczyszczalnia, badanie jakości, pozwany, stężenie zanieczyszczeń, dopuszczalna wartość, laboratorium, częstotliwość poboru kontrolnych próbek, sposób i częstotliwość poboru, koszt badania, przepływomierz, naliczenie opłaty dodatkowej, osadnik, tłuszcz, urządzenie kanalizacyjne
Zobacz»

I C 819/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ściek, woda i odprowadzenie ścieków, zaopatrzenie w wodę, woda i odprowadzanie ścieków, zużycie wody, sprzedaż wody, umowa o zaopatrzenie, termin płatności, umowa na dostarczenie wody, nota odsetkowa, dostarczenie wody i odprowadzenie, zapłata, korzystanie z wody, strona powodowa faktury, wiec, dzień zapłaty, przedawnienie roszczeń, świadczenie usługi, odbierane ścieki, rachunek za korzystanie
Zobacz»

VI Ga 141/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 7 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zapłata, wysokość ustawowa od kwot, odsetka w wysokości ustawowej, dzień zapłaty, wniesiony pozew, zapłata kwot, pozwany, odsetka w wysokość, odbiór ścieków, połączona sprawa, sprawa o zapłatę, porozumienie międzygminne, pozwana zapłata, nakaz zapłaty, zysk, należny powód, wniesiony sprzeciw, wpłata kwot, łączne rozpoznanie, powodu wynagrodzeń
Zobacz»

I C 1550/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 15 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ściek, bielsko podlaskie, zapłata, ogłoszenie w sprawie, nakaz zapłaty, opłata za odprowadzanie ścieków, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia, brak stosunku prawnego, pozwany, gmina, opłacone faktury, dzień zapłaty, umowa i faktura, zasadność dochodzonego powództwa, rozłożenie na raty zaległości, dowód istnienia zobowiązania, forma ogłoszeń, zawarcie umowy w sprawie, zwrot kosztów postępowania sądowego, sowa
Zobacz»

VI GC 297/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • woda i odprowadzanie ścieków, ściek, umowa zlecenia, umowa o dostawę wody, dostawa wody i odprowadzanie, umowa o świadczenie usługi, wartość poprzednia, odczyt urządzeń, dzień zapłaty, usługa zaopatrzenia w wodę, wartość zużycia, energia cieplna, pozwany, istnienie stosunku zobowiązaniowego, udowodnienie faktów, kwota cząstkowa, zarzut bezzasadności, zapłata, faktura vat, wskazanie wartości
Zobacz»

I AGa 36/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 września 2021

Data publikacji: 5 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ściek, zamontowanie urządzenia, ryczałt, wskazanie urządzeń pomiarowych, odprowadzanie ścieków, pomiar, ilość odprowadzonych ścieków, sieć kanalizacyjna, podstawa wskazania, zawarcie nowej umowy, zasada ustalania wysokości wynagrodzenia, pozwany, montaż urządzenia, ustalenie wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie za świadczone usługi, odbierane ścieki, ilość odprowadzanych ścieków, czas zainstalowania, opłata abonamentowa, iloczyn ceny
Zobacz»

VIII Ga 215/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie usługi, wywóz odpadów, odpad budowlany, pozwany, faktura vat, zlecenie, terminowość i jakość, wywóz, przyjęcie wbrew zasadom, fakt zaksięgowania, dzień zapłaty, osobne postępowanie, naruszenie norm prawa procesowego, pozwana faktura, zapłata, potrącenie, wierzytelność, prawo procesowe mające istotne, należność powodów, doświadczenie życiowe
Zobacz»

V GC 1419/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 23 września 2020

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługa księgowa, dzień zapłaty, termin płatności, zapłata, pozwany, usługa przez powódkę, wynagrodzenie, faktura vat, umowa o świadczenie usługi, umowa o prowadzenie, dzieło, przepis kodeksu cywilnego, zlecenie, prowadzenie podatkowej księgi przychodów, postanowienie kodeksu cywilnego, znajda, opóźnienie od kwot, jakość świadczonych usług, postaci konkretnych, miesiąc rozliczeniowy
Zobacz»

VI GC 151/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca tymczasowa, pozwany, usługa prac, liczba godzin, usługa, faktura, rejonowy gdańsk, północ, skierowanie stron do mediacji, aneks, transakcja handlowa, powodów usługi, zatrudnianie pracowników tymczasowych, przedwczesność roszczenia, właściwość miejscowa, wartość przedmiotu sporu, potwierdzenie, określone miejsce i czas, odpowiednia jakość, wypłacane wynagrodzenie
Zobacz»

XII Ga 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ściek, opłata abonamentowa za wodę, opłata abonamentowa za ścieki, woda i odprowadzenie ścieków, zużycie wody, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, termin płatności, zbiorowe odprowadzanie ścieków, przedawnienie, odmowa zatwierdzenia taryf, rada gmin, faktura vat, roszczenie główne, odsetka za opóźnienie, wniosek o zatwierdzenie taryfy, zbiorowe odprowadzenie ścieków, cena i stawka opłat, opóźnienie, wodomierz, wysokość
Zobacz»

XXIII Ga 297/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zestawienie prac, usługi prawnicze, obsługa prawna, umowa o świadczenie usługi, wynagrodzenie za obsługę, mail, komplementariusz, pozwany, usługi prawne, podmiot, spółka, skład grupy, ustna umowa, ocena sądu rejonowego, kontakt z powódką, wystawiona faktura, zlecenie, wykonana czynność, zwolnienie dłużnika z obowiązku, wynik ustaleń
Zobacz»

IX GC 5249/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 maja 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie niewłaściwe, publikacja ogłoszeń, pozwany, faktura vat, umowa o świadczenie usługi, emisja reklamy, wydruk, umocowanie, wykonanie usługi, częściowe uiszczenie, ewidencja zakupów, świadczenie usług reklamowych, polecenie przelewów, sprzeciw, pełnomocnictwo, przepis o zleceniu, serwis, uznanie roszczenia, korespondencja, dłużnik
Zobacz»

VI Ga 45/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2015

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie usługi, faktura, pozwany, zlecenie, raport pracy, kierownik robót, wykonana usługa, koparka, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, termin płatności, sprzeciw, podstawa pominięcia, wyższa staranność, dowód z dokumentów księgowych, protokół, ładowarka, zawarcie stosunku, oryginał kopii, granica swobodnej oceny materiału, data i kwota
Zobacz»

XV GC 1540/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 września 2014

Data publikacji: 8 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o świadczenie usługi, usługa w miesiącach, wypowiedzenie umowy, prowadzenie pełnej księgowości, obowiązek głównej księgowej, zlecenie, podpis elektroniczny, czerwiec, nienależyte świadczenie, usługa księgowa, oświadczenie o wypowiedzenie, świadczenie przez powódkę, wynagrodzenie za świadczone usługi, nienależyte wykonywanie umowy, pozwany, jednomiesięczny okres wypowiedzenia, dzień wystawienia faktury, rozwiązanie umowy z dniem, korespondencję e-mailową, wynagrodzenie za miesiąc
Zobacz»

XII Ga 697/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowizja, strona powodowa, gotowość do świadczenia usług, sporny czas, świadczenie usługi, klient, zakres obowiązków umownych, zleceniobiorca wynagrodzenia, zleceniodawca, usługa doradztwa, umowa starannego działania, umowa strony, usługi doradcze, sprzedaż gruntu, ryczałt, mail, data rozwiązania umowy, pełnienie, faktura, pozwany
Zobacz»

VIII Ga 116/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wymiana akumulatorów, pozwany, odzyskiwanie należności, świadczona usługa, protokół wymiany, transakcja handlowa, naprawa przewodu, umowa, wykonanie usługi serwisowej, termin zapłaty w transakcjach, faktura vat, obiekt, powodowa spółka, zapłata, świadczenie usługi, ustawa o terminach, polska ostatnia, usługa monitoringu, powodów usługi, wykonanie usługi
Zobacz»

VI GC 674/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 19 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dźwig, wykonana usługa, pozwany, spółka cywilna pod firmą, zawarcie ugody, forma spółki cywilnej, termin zapłaty, zapłata, żuraw, dobrowolna zapłata, elektroniczne postępowanie upominawcze, możliwość ugodowego zakończenia sporu, mącznik, ugoda z powódką, usługi dźwigowe, usługa płatności, podjęcie próby ugodowej, brak zapłaty, powołana dokumentacja, brak podjęcia próby
Zobacz»

I C 1357/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jarocinie

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2016

Data publikacji: 6 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pojemnik na odpady, ostatni odbiór, wywóz nieczystości stałych, wywóz, odbiór odpadów, własny transport, wykonana usługa, pozwany, umowa na wywóz nieczystości, faktura, zleceniodawca, otrzymanie wezwania do zapłaty, umowa z zachowaniem, zapłata, zleceniobiorca, zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, harmonogram, posesja, kontener, poczta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Marianna Grzyb
Data wytworzenia informacji: