Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V K 799/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2018-06-14

sygn. akt V K 799/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie V Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący SSR Piotr Pałczak

Protokolant Szymon Pawłowski

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu w dniach 08.02.2018 r., 17.04.2018 r., 14.06.2018 r.

sprawy

R. P.,

s. T. i J. z d. M.

ur. (...) w S.

oskarżonego o to, że:

1.  dniu 21 kwietnia 2017 roku w S., przy ul. (...), w C.H G. w salonie (...), będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Centrum sygn akt. VK 283/15 na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od 16.04.2015r. do dnia 03.11.2015r. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego m-ki I. (...)+ wartości 4299 złotych na szkodę T-M. W.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2.  w dniu 20 listopada 20W roku w S., przy ul. (...), w C.H G. w salonie (...), będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Centrum sygn akt. YK 283/15 na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od 16.04.2015r. do dnia 03.11.2015r. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego m-ki 68 (...) wartości 3649 złotych na szkodę T-M.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

3.  w dniu 26 marca 2017 roku w S., przy ul. (...), w C.H G. w salonie (...), będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin Centrum sygn akt. VK 283/15 na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od 16.04.2015r do dnia 03.11.2015r dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego m-ki I. (...) wartości 3200 złotych na szkodę T-M.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  R. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za przestępstwa te, przy przyjęciu, ze stanowią one ciąg przestępstw, na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonej oskarżonemu kary zalicza zatrzymanie w dniach od 21.04.2017 r., godz. 19:30 do 22.04.2017 r., godz. 12:45;

III.  Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w tym opłatę w kwocie 300 (trzystu) złotych.

VK 799/17

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2016 roku oskarżony R. P. przyszedł do salonu (...) mieszczącego się w S. w C.H. G.. Tam zerwał okablowanie zabezpieczające i dokonał kradzieży telefonu marki i. (...) o wartości 3649 złotych. Oskarżony uciekł wraz ze skradzionym telefonem. Następnie telefon wstawił do lombardu przy Al. (...) w S. za kwotę 500 złotych.

W ten sam sposób jak powyżej oskarżony w tym samym miejscu dokonał w dniu 26 marca 2017 roku kradzieży telefonu komórkowego marki i. (...) o wartości 3200 złotych. Telefon ten następnie sprzedał taksówkarzowi przy Dworcu Głównym w S. za kwotę 300 złotych.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku oskarżony R. P. przyszedł do salonu (...). M. mieszczącego się w C.H. G. w S.. Z wystawy tego salonu oskarżony dokonał kradzieży telefonu komórkowego marki I. A. 7+ o wartości 4299 złotych. Oskarżony wyrwał z wystawy powyższy telefon i biegiem zaczął uciekać. Za oskarżonym pobiegł klient znajdujący się w salonie (...), który dogonił oskarżonego i dokonał jego ujęcia. Następnie zawiadomił policję, która zatrzymała oskarżonego. Skradziony telefon został odzyskany. W chwili popełnienia czynu oskarżony znajdował się pod wpływem alkoholu.

dowód: - wyjaśnienia oskarżonego k. 25-26

- zeznania świadka W. R. k.35-36, 50-51, 120

- zeznania świadka D. W. k. 2-3, 121

- zeznania świadka P. R. k.6-7,

- zeznania świadka Ł. E. k.14

- zeznania świadka R. R. k.59-60, 120

- protokół zatrzymania k.10

- protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości k. 12

- umowa kupna sprzedaży k.65

- protokół oględzin umowy k.80

- nagrania z monitoringu k.46, 85

- protokoły oględzin zapisu z monitoringu k.86-88, 89-91

Oskarżony był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym przede wszystkim za przestępstwa przeciwko mieniu. Między innymi wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie VK 283/15 za czyny między innymi z art. 278 §1 kk została mu wymierzona kara 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 16 kwietnia 2015 roku do dnia 03 listopada 2015 roku. Posiada wykształcenie gimnazjalne. Utrzymuje się z prac dorywczych.

dowód: - dane o karalności k. 68-70, 117-119

- odpisy wyroków k.71, 72, 73, 74, 75, 76-77, 78-79

- dane osobopoznawcze k.27

W toku postępowania przygotowawczego oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, iż kradł telefony, gdyż był pod wpływem alkoholu i nie panował nad sobą. (wyjaśnienia oskarżonego k. 25-26).

Podczas rozprawy oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zakwestionował jednak wartość skradzionych telefonów wskazując, iż według niego były to atrapy telefonów o wartości po 500 złotych każda. (wyjaśnienia oskarżonego k.115-116).

Wyjaśnienia oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw są w większości wiarygodne jako korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Niewiarygodne są wyjaśnienia oskarżonego złożone podczas rozprawy w tej części w jakiej zakwestionował on wartość skradzionych telefonów. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadków, którzy wskazali rzeczywistą wartość telefonów. Brak podstaw do uznania, iż świadkowie ci w zakresie wartości telefonów złożyli fałszywe zeznania, nie mieli bowiem w tym żadnego interesu. Nie mieli oni również powodów do tego, aby działając na niekorzyść oskarżonego zawyżyć i to tak bardzo wartość telefonów. Wielce wątpliwym jest również to, iż oskarżony dokonywałby kradzieży nie autentycznych telefonów lecz ich atrap. Celem oskarżonego było osiągnięcie jak największej korzyści z przestępstwa dlatego też dokonywał on kradzieży najdroższych modeli telefonów znajdujących się w salonie telefonii komórkowej. Mało prawdopodobnym jest również aby osoby tak doświadczone w dokonywaniu zakupu różnych przedmiotów jak pracownik lombardu oraz wskazywany przez oskarżonego taksówkarz, popełnili błąd i dokonali zakupu atrap telefonów. Przy czym pracownik lombardu za telefon dał oskarżonemu kwotę 500 złotych wskazywaną przez oskarżonego jako wartość skradzionego przedmiotu. Wiadomym jest powszechnie, iż w lombardach otrzymuje się pożyczki pod zastaw przedmiotów w kwotach o wiele niższych od ich wartości. Mając na uwadze powyższe należało ustalić, iż wartość przedmiotów skradzionych przez oskarżonego była taka jak to zostało wskazane przez świadków. Negowanie tej wartości przez oskarżonego miało na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, w sytuacji gdyby sąd przyjął, iż czyny popełnione przez oskarżonego nie są przestępstwami lecz ze względu na wartość skradzionych przedmiotów należy je zakwalifikować jako wykroczenia.

Sąd jako wiarygodne w całości ocenił zarówno zeznania świadków jak również dowody z dokumentów, gdyż cały ten materiał dowodowy koresponduje ze sobą, a nadto jest zgodny w większości również z wyjaśnieniami oskarżonego.

Kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuratora nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest oczywistym, iż oskarżony dokonał trzykrotnie zaboru w celu przywłaszczenia mienia stanowiącego własność innego podmiotu, a tym samym wyczerpał znamiona kradzieży opisane w treści art. 278 §1 kk.

Oskarżony powyższych czynów dopuścił się będąc już uprzednio karany za identyczne przestępstwo na karę pozbawienia wolności, którą odbył w wymiarze przekraczającym 6 miesięcy, przed upływem 5 lat od zakończenia odbywania tej kary. Tym samym zasadnym było przyjęcie, iż oskarżony działał w ramach recydywy i zakwalifikowanie czynów przypisanych oskarżonemu również z art. 64 §1 kk.

Ze względu na to, iż czyny przypisane oskarżonemu zostały przez niego popełnione w krótkich odstępach czasu, w sposób identyczny sąd zakwalifikował te czyny jako ciąg przestępstw opisany w treści art. 91 §1 kk.

Na niekorzyść oskarżonego przy wymiarze kary przemawiała jego uprzednia karalność, działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, duża wartość skradzionego mienia oraz publiczne działanie sprawcy. Oskarżony dopuszczał się przestępstw w miejscu, w którym przebywało dużo osób, ponadto dwukrotnie popełniał przestępstwo w tym samym miejscu. Okoliczności te świadczą o poczuciu bezkarności oskarżonego i lekceważeniu przez niego norm społecznych. Okolicznością przemawiającą na korzyść oskarżonego jest jedynie przyznanie się przez niego, częściowe, do popełnienia czynów.

W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i wystarczająca dla realizacji celów kary w stosunku do oskarżonego oraz w zakresie prewencji ogólnej.

O zaliczeniu zatrzymania na poczet kary oraz o kosztach sądowych orzeczono zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami nie znajdując podstaw do zwolnienia oskarżonego od ich ponoszenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Skiba
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Pałczak
Data wytworzenia informacji: