Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 486/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-09-17

Sygnatura akt IX Cupr 486/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 17-09-2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Barbara Sudnik-Hryniewicz

Protokolant:Agnieszka Senkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17-09-2014 r. we W.

sprawy z powództwa Gminy W.

przeciwko T. S., M. S. (1)

o zapłatę

I.  powództwo w stosunku do pozwanej M. S. (1) oddala,

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

III.  nakazuje stronie powodowej uiszczenie na rzecz Skarbu Państwa (kasa tut. Sądu) kwoty 1.694 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu.

Sygn. akt IX Cupr 486/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa Gmina W. wniosła o zasądzenie od pozwanych T. S. i M. S. (1) kwoty 45.167,60 zł, w ten sposób, że od pozwanej T. S. kwoty 45.167,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

- od kwoty 5 895,63 zł – od dnia 30.04.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 413,70 zł – od dnia 11.05.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 413,70 zł – od dnia 11.06.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 493,52 zł – od dnia 11.07.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 493,52 zł – od dnia 11.08.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 493,52 zł – od dnia 11.09.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 493,52 zł – od dnia 11.10.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 464,69 zł – od dnia 11.11.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 464,69 zł – od dnia 11.12.2004 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 464,69 zł – od dnia 11.01.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 464,69 zł – od dnia 11.02.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 476,99 zł – od dnia 11.03.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 476,99 zł – od dnia 11.04.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 476,99 zł – od dnia 11.05.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 476,99 zł – od dnia 11.06.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 329,27 zł – od dnia 11.07.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 476,99 zł – od dnia 11.08.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.09.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.10.2005 r. do dnia zapłaty,

a od M. S. (1) do kwoty 30.812,76 zł solidarnie z pozwaną T. S. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.11.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9,02 zł – od dnia 11.12.2005 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.01.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.02.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.03.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.04.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.05.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.06.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.07.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.08.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.09.2006 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.10.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.11.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.12.2006 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.01.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 492,31 zł – od dnia 11.02.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 506,71 zł – od dnia 11.03.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 506,71 zł – od dnia 11.04.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 346,07 zł – od dnia 11.05.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 506,71 zł – od dnia 11.06.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.07.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.08.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.09.2007 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.10.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.11.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 523,38 zł – od dnia 11.12.2007 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 513,04 zł – od dnia 11.01.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 535,38 zł – od dnia 11.02.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 304,54 zł – od dnia 11.03.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 535,38 zł – od dnia 11.04.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.05.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.06.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.07.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.08.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 317,48 zł – od dnia 11.09.2008 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.10.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 294,21 zł – od dnia 11.11.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.12.2008 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.01.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 553,85 zł – od dnia 11.02.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 576,45 zł – od dnia 11.03.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 576,45 zł – od dnia 11.04.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 576,45 zł – od dnia 11.05.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 569,40 zł – od dnia 11.06.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 576,45 zł – od dnia 11.07.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.08.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 461,66 zł – od dnia 11.09.2009 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.10.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.11.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.12.2009 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.01.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 589,51 zł – od dnia 11.02.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 343,59 zł – od dnia 11.03.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.04.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.05.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.06.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.07.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.08.2010 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 622,07 zł – od dnia 11.09.2010 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 631,98 zł – od dnia 11.11.2010 r. do dnia zapłaty,

oraz kosztów procesu.

Uzasadniając roszczenie wskazała, że strona powodowa w dniu 21 marca 1995r. zawarła z R. S. umowę najmu lokalu mieszkalnego, położonego we W. przy ul. (...). Pozwane jako stale zamieszkujące z najemcą osoby pełnoletnie odpowiadały za opłacanie czynszu i opłat solidarnie z nim, z czego pozwana T. S. co do całości, a pozwana M. S. (1) od 01.11.2005r.

Strona powodowa wskazała nadto, że zaległości z powyższego tytuły za okres od 10.04.2004r. do 30.11.2010r. wynoszą 45.167,60 zł, jak też, że wezwania do zapłaty skierowane do pozwanych pozostały bezskuteczne.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 20 stycznia 2012r. pod sygn. akt IX Nc 36/12 powództwo zostało uwzględnione w całości.

W sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty, pozwana M. S. (1) zaskarżyła go w całości i wniosła o oddalenie powództwa, zarzucając przedawnienie roszczenia, brak swojej legitymacji biernej oraz nieudowodnienie roszczenia i wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony powodowej kosztów procesu.

Pozwana zarzucając przedawnienie roszczenia podniosła, że z uwagi na okresowy charakter czynszu najmu dochodzone pozwem roszczenie jest przedawnione za okres od listopada 2005r. do stycznia 2007r. (kiedy pozwna mieszkała jeszcze w spornym lokalu stale z najemcą), jak też za okres od lutego 2007 do stycznia 2009 r. (tj. jest po jego opuszczeniu). Co do roszczenia w pozostałym zakresie wskazała, że od lutego 2007 r. nie mieszka w lokalu przy ul. (...) we W., nie wstąpiła też w stosunek najmu po pierwotnym najemcy. Zarzuciła nadto, że strona powodowa nie udowodniła roszczenia, jako że przedłożona przez nią kartoteka finansowa jako dokument prywatny nie może stanowić dowodu na istnienie zaległości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 marca 1995r. pomiędzy Gminą W. działająca przez Zarząd Gospodarki Komunalnej W. (dalej jako (...)) została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego nr (...) z R. S. (babcią pozwanej M. S. (1) i matką pozwanej T. S.), przedmiotem której był najem lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...).

Dowód: umowa najmu z dnia 21.03.1995r nr (...) k. 9-16

Pismem z dnia 31.12.2010r. (...) we W. działając w imieniu Gminy W. wezwał pozwane do zapłaty kwoty 45.167,60 zł zaległych należności przysługujących Gminie W. z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...).

Wezwania pozostały bezskuteczne.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 31.12.2010r. wraz z potwierdzeniami odbioru k. 17;

wezwanie do zapłaty z dnia 15.04.2011r. wraz z potwierdzeniami odbioru k. 18.

Saldo lokalu położonego we W. przy ul. (...) za okres 30.04.2004r. do 10.11.2010r. wynosi 45.167,60 zł.

Dowód: kartoteka finansowa lokalu nr (...) k. 19-21.

Pozwana wyprowadziła się z lokalu przy ul. się (...) we W. w lutym 2007r. W mieszkaniu pozostali członkowie jej rodziny – matka i rodzeństwo. Powodem wyprowadzki był konflikt z matką. Pozwana nie utrzymywała kontaktu z matką i nie utrzymuje go do dzisiaj. Pozwana nie wróciła nigdy do mieszkania przy (...).

Dowód: zeznania świadka K. W. k. 106

zeznania świadka M. K. k. 107

zeznania świadka A. K. k. 107

przesłuchanie pozwanej k. 12-13

Pełnoletniość pozwana osiągnęła w 23.10. 2005r.

Pozwana nie wymeldowała się z lokalu przy ul. (...), nie miała się gdzie zameldować.

Dowód: przesłuchanie pozwanej k. 112

Pozwana przeprowadziła się na ul. (...), potem na ul. (...), a następnie na ul. (...), gdzie mieszkała przez miesiąc z K. W., później zamieszkała w lokalu przy ul. (...).

Zmieniała mieszkania ze względu na koszty i pracę.

Dowód: zeznania świadka K. W. k. 106

Pozwana w okresie luty 2007 r. do maja 2009 r. mieszkała przy ul. (...) z właścicielem mieszkania M. K., a także J. D. i A. O..

Pozwana w dniu 14.12.2007r. zaktualizowała dane adresowe w Banku (...) S.A. na : ul. (...)-648.

Od maja 2009 do listopada 2010 r. pozwana mieszkała w lokalu należącym do P. S. na przy pl. (...), gdzie wynajmowała od niego pokój. Mieszkały tam także M. S. (2) i J. K..

W dniu 11.08.2010r. we W. pozwana M. S. (1) zawarła z P. S. umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...).

Potem pozwana przeprowadziła się do partnera przy ul. (...) we W., gdzie mieszkała do lutego - marca 2011r.

Dowód: zeznania świadka M. K. k. 107

zeznania świadka A. K. k. 107

zeznania świadka P. S. k. 106

zeznania świadka A. K. k. 107

przesłuchanie pozwanej k. 112

potwierdzenie aktualizacji danych adresowych z 14.12.2007r. k. 69

Pozwana mieszkała następnie przy ul. (...) od marca 2011r., skąd wyprowadziła się w maju 2011 r. do lokalu przy ul. (...), w którym mieszkała z A. K..

W dniu 15 maja 2011r. we W. pozwana M. S. (1) zawarła z P. B. umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...).

W dniu 01.03.2013r. w W. pozwana M. S. (1) zawarła z M. S. (3) umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego we W. przy ul. (...), gdzie mieszka obecnie.

Pozwana, gdy dowiedziała się że matka i brat wyjeżdżają do Anglii, spotkała się tylko z bratem pod budynkiem na ul. (...), nie wchodziła do lokalu.

Dowód: umowa najmu z dnia 11.08.2010r. k. 52-54

umowa najmu z dnia 13.05.2011r. k. 55-57

umowa najmu z dnia 01.03.2013r. k. 58- 60

zeznania świadka A. K. k. 10

A. K. oświadczył w dniu 03.03.2013r., że pozwana M. S. (1) w okresie od marca 2011r. do maja 2011r. mieszkała przy ul. (...), a w okresie od maja 2011r. do marca 2013r. wraz z nim przy ul. (...).

T. P. oświadczył w dniu 19.02.2013r., że pozwana M. S. (1) w okresie od marca 2011r. do maja 2011r. mieszkała wraz z nim przy ul. (...),

P. S. oświadczył w dniu 20.02.2013r., że pozwana M. S. (1) w okresie od maja 2009r. do listopada 2010r. mieszkała wraz z nim przy pl. (...).

M. K. oświadczył w dniu 13.02.2013r., że w okresie od 02.2007r. do 05.2009 r. M. S. (1) mieszkała wraz z nim przy ul. (...).

K. W. oświadczyła w dniu 13.02.2013r., że w okresie od stycznia 2012 do lutego 2012r. M. S. (1) mieszkała wraz z nią przy ul. (...), a w okresie od 2007 do 2012 r. pozwana nie mieszkała przy ul. (...).

A. O. oświadczyła w dniu 15.02.2013r., że od lutego 2007r. do lutego 2008r. M. S. (1) mieszkała wraz z nią przy ul. (...) oraz że w latach 2007-2012r. pozwana nie mieszkała przy ul. (...).

M. S. (4) oświadczyła w dniu 18.02.2013r., że w okresie od 01.10.2009r. do listopada 2010r. M. S. (1) mieszkała wraz z nią przy pl. (...), a w okresie 2007-2012r. pozwana nie mieszkała przy ul. (...).

J. D. oświadczyła że w okresie od lutego 2007r. do lutego 2009r. M. S. (1) mieszkała wraz z nią przy ul. (...).

Dowód: oświadczenia k. 61-67.

Na rzecz pozwanej M. S. (1) wystawiano rachunki z tytułu kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych w okresie od maja do lipca 2010r. i doręczano w lokalu przy ul. (...), w okresie od lutego do kwietnia 2013r. przy ul. (...), w okresie od stycznia do lutego 2012r. oraz od kwietnia do maja 2012r. przy ul. (...).

Zestawienie transakcji za okres od stycznia 2013r. do kwietnia 2013r. było kierowane do pozwanej na ul. (...).

Dowód: potwierdzenia wpłat. k.70-76;

zestawienia transakcji bankowych k. 77-78.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w stosunku do pozwanej M. S. (1) nie zasługiwało na uwzględnienie, zaś nakaz zapłaty z dnia 20 stycznia 2012 r. wydany pod sygn. akt IX Nc 36/12 w stosunku do T. S. uprawomocnił się.

Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami pozostawało zawarcie i treść umowy najmu z 1995r. przez R. S. (babkę pozwanej M. S. (1)) oraz okoliczność zameldowania pozwanej do dnia dzisiejszego w przedmiotowym lokalu. Pozwana zaprzeczała jednak zasadności roszczenia wskazując, że od lutego 2007r. nie mieszka w spornym lokalu przy ul. (...) we W., a zatem nie jest obowiązana do zapłaty kwoty dochodzonej niniejszym pozwem jako pełnoletnia osoba stale zamieszkująca z najemcą, a także że wysokość zaległości nie została przez stronę powodową wykazana.

Materialno -prawną podstawę roszczenia pozwu stanowił przepis art. 688 (1) k.c., zgodnie z którym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, przy czym odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Przy czym równocześnie pozwana podniosła zarzut przedawnienia należności czynszowych (oraz za media) jako świadczeń okresowych, do których zastosowanie znajduje przepis art. 118 k.c. Trzyletniego okresu przedawnienia należności dochodzonych pozwem strona powodowa nie kwestionowała.

Wobec powyższego i najdalej idących procesowych skutków zarzutu przedawnienia ustalenia w pierwszej kolejności wymagało, które z należności dochodzonych pozwem uległy przedawnieniu. Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanej M. S. (1) świadczeń wymagalnych w okresie od listopada 2005 r. do listopada 2009 r. Powództwo o nie zaś zostało wytoczone w dniu 10 stycznia 2012 r., wobec czego wskutek podniesienia zarzutu przedawnienia dalszemu rozpoznaniu podlegały świadczenia wymagalne w okresie trzech lat wstecz tj. za okres od 10 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r. W dalszej zaś kolejności, wobec brzmienia przepisu art. 688 (1) k.c. wyjaśnienia wymagało czy pozwana w okresie tym zamieszkiwała w spornym lokalu.

Nadmienić należy, że pozwana osiągnęła pełnoletniość w październiku 2005 r.

Jak wynika z przeprowadzonych w toku rozprawy dowodów, w tym zeznań świadków, dokumentów obejmujących oświadczenia osób, które wspólnie z pozwaną zamieszkiwały wynajmowanych lokalach, a także wystawionych na nią dokumentów księgowych, zawiadomienia o zmianie adresu i potwierdzeń transakcji oraz umów najmu, jak też przesłuchania pozwanej, którym to dowodom Sąd dał wiarę w całości, albowiem wzajemnie się potwierdzały i uzupełniały, a nadto ich wiarygodności nie kwestionowała strona powodowa, pozwana w spornym okresie, a więc od stycznia 2009 r. do listopada 2009 r. nie zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym należącym do strony powodowej, a położonym we W. przy ul. (...).

Z dowodów tych wynika bowiem jednoznacznie, że pozwana w lutym 2007r. wyprowadziła się z powodów rodzinnych z lokalu przy ul. (...) i od tego czasu kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, nigdy jednak, a w szczególności w okresie od 11.01.2009r. a 30.11.2010r nie wróciła do mieszkania zajmowanego przez członków jej rodziny. Na podkreślenie zasługuje fakt, na który wskazywał świadek A. K., że nawet gdy matka pozwanej oraz jej brat wyjeżdżali z kraju, z bratem pozwana spotkała się jedynie przed wejściem do budynku, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal. Zeznania w/w świadków, którzy w poszczególnych okresach zamieszkiwali wraz z pozwaną w wynajmowanych przez nią lokalach oraz analiza pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, pozwoliła ustalić kolejność i okresy, w jakich pozwana zmieniała miejsca zamieszkania. Zdaniem Sądu, z całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że pozwana w badanym okresie tj. od 10.01.2009r. do 30.11.2010r. nie zamieszkiwała w lokalu przy ul. (...). Sąd ustalił bowiem, że w okresie od lutego 2007r. do maja 2009r. pozwana mieszkała w lokalu przy ul. (...), a następnie do listopada 2010r. przy pl. (...) we W..

Wobec powyższego nie można uznać, jak chce tego strona powodowa, że pozwana jest zobowiązana do zapłaty czynszu za sporny okres solidarnie z najemcą w myśl przepisu art. 688 (1) k.c., co czyni roszczenie strony powodowej bezzasadnym.

Pozwana poza powyższym zarzucała także niewykazanie wysokości dochodzonych pozwem należności, jednakże wobec skutecznego zarzucenia przedawnienia części należności oraz wykazania przez pozwaną, że nie zamieszkiwała w przedmiotowym lokalu w pozostałym zakresie, kwestia ta pozostawała bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie i jako taka została pominięta.

Mając na uwadze powyższe, Sąd oddalił powództwo, orzekając jak w punkcie I sentencji wyroku.

Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu, jak w punkcie II sentencji wyroku, stanowił przepis art. 98 k.p.c. Na kwotę zasądzonych kosztów złożyły się koszty zastępstwa procesowego ustalone w oparciu o przepis § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity opubl. w Dz. U. z 2013 r., poz. 490) wraz z opłatą skarbową od złożenia dokumentu pełnomocnictwa.

W punkcie III. sentencji wyroku, mając na względzie, że w związku ze zwrotem ¾ opłaty sądowej od pozwu stronie powodowej na skutek pierwotnego błędnego przyjęcia skutku doręczenia pozwanej nakazu zapłaty, następnie uchylonego, strona powodowa jako przegrywająca na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 k.p.c. obciążona została brakującymi kosztami sądowymi w tym zakresie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Sudnik-Hryniewicz
Data wytworzenia informacji: