Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 158/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2015-06-25

Sygn. akt II K 158/15 (1 Ds 3129/14)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Śródmieścia we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Kochan

Protokolant: Aneta Chudy

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Śródmieście – Ewy Bernackiej

po rozpoznaniu sprawy:

P. O. (O.)

syna M. i K. z domu M.

urodzonego(...) we W.

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 17 listopada 2014 r. we W., przy ul. (...)na wysokości nr 2 przy budynku (...) P. (...), dokonał kradzieży roweru marki Q.o wartości 500 zł na szkodę P. K. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

II. w dniu 17 listopada 2014 r. we W., przy ul. (...) na wysokości nr 29 dokonał kradzieży roweru marki 3 T. o wartości 449 zł na szkodę nieustalonej osoby fizycznej bądź prawnej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

III. w dniu 16 listopada 2014 r. we W., z chodnika przy skrzyżowaniu ul. (...) a Plac (...) dokonał kradzieży roweru marki K. model B. (...) o wartości 600 zł na szkodę M. H. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

IV. w dniu 13 listopada 2014 r. we W., przy ul. (...) dokonał kradzieży roweru marki (...) o wartości 700 zł na szkodę B. L. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

V. w dniu 31.10.2014 r. we W., przy ul. (...) dokonał kradzieży roweru marki A. o wartości 1000 zł na szkodę V. R. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

VI. w dniu 27 października 2014 r. we W., przy ul. (...) z terenu CH B. dokonał kradzieży roweru marki R. o wartości 1300 zł na szkodę J. B. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

VII. w dniu 27.10.2014 r. we W., przy ul. (...) z terenu CH B. dokonał kradzieży roweru typu damka o wartości 800 zł na szkodę A. O. (1), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu – sygn. akt II K 901/10 za przestępstwa z art. 278 § 1 kk i inne, na mocy którego został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k.

* * *

I.  uznaje P. O. za winnego czynów opisanych w pkt I-VII części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw, tj. za winnego przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. i art. 91 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 231 § 1 k.p.k. dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych I/330/14 poz. 2-3, 5-13 (k. 20) składa do depozytu sądowego;

III.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w dniach 17-19 listopada 2014 r.;

IV.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę przez oskarżonego na rzecz M. H. (1) kwoty 600 (sześćset) zł, a na rzecz J. B. (1) – kwoty 1 300 (tysiąc trzysta) zł;

V.  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 488,72 (czterysta osiemdziesiąt osiem 72/100) zł, a nadto wymierza opłatę w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) zł.

Sygn. akt II K 158/15 (1 Ds 3129/14)

UZASADNIENIE

P. O. w październiku i listopadzie 2014 r. na terenie W. dokonał licznych kradzieży rowerów.

I tak, w dniu w dniu 27 października 2014 r. we W., przy ul. (...) z terenu Centrum Handlowego (...) dokonał kradzieży roweru marki (...) o wartości 1300 zł na szkodę J. B. (1).

Tego samego dnia i w tym samym miejscu dokonał również kradzieży roweru typu damka o wartości 800 zł na szkodę A. O. (1). Linki zabezpieczające przeciął metalowymi nożycami. Rowery sprzedał nieznanemu mężczyźnie na osiedlu (...).

W dniu 31 października 2014 r. we W., przy ul. (...) dokonał kradzieży roweru marki (...) o wartości 1000 zł na szkodę V. R. (1). Linkę zabezpieczającą przeciął metalowymi nożycami. Rower rozebrał na części, które schował do piwnicy. Niektóre części sprzedał na targowisku przy ul. (...).

W dniu 13 listopada 2014 r. we W., przy ul. (...) dokonał kradzieży roweru marki (...) o wartości 700 zł na szkodę B. L. (1). Linkę zabezpieczającą przeciął metalowymi nożycami. Rower sprzedał nieznanemu mężczyźnie na osiedlu (...).

W dniu 16 listopada 2014 r. we W., z chodnika przy skrzyżowaniu ulic (...) z placem (...) dokonał kradzieży roweru marki (...) model B. (...) o wartości 600 zł na szkodę M. H. (1). Linkę zabezpieczającą przeciął metalowymi nożycami. Rower sprzedał nieznanemu mężczyźnie na osiedlu (...).

W dniu 17 listopada 2014 r. oskarżony podjechał swoim pojazdem marki C. (...)w okolice P. (...). Przy ul. (...), na wysokości nr 2 przy budynku (...) P. (...), dokonał kradzieży roweru marki (...)o wartości 500 zł na szkodę P. K. (1). W tym samym dniu przy ul. (...)na wysokości nr 29 dokonał kradzieży roweru marki „. (...) T.” o wartości 449 zł na szkodę nieustalonej osoby.

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego – k. 81-85

zeznania świadka J. B. – k. 55-58

zeznania świadka A. O. – k. 67-70

zeznania świadka V. R. – k. 46-47, 121-122

zeznania świadka B. L. – k. 40-41

zeznania świadka M. H. – k. 35-36

zeznania świadka D. J. – k. 25

zeznania świadka P. K. – k. 26-27, 104

protokół przeszukania samochodu- k. 3-5

protokół oględzin samochodu – k. 7-8

protokół przeszukania osoby – k. 11-13

protokół przeszukania piwnicy – k. 15-17

protokół przeszukania mieszkania – k. 22-23

protokół oględzin roweru – k. 29

protokół zatrzymania rzeczy – k. 63-65

Oskarżony był uprzednio karany. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. (sygn. akt II K 901/10) za czyny z art. 278 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby. Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2011 r. dla Wrocławia – Fabrycznej zarządził wykonanie kary warunkowo zawieszonej.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II K 553/13) za czyny z art. 278 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat próby. Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2014 r. dla Wrocławia – Śródmieścia zarządził wykonanie kary warunkowo zawieszonej.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II K 868/13) za czyn z art. 278 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Czynów rozpatrywanych w niniejszej sprawie P. O. dopuścił się w warunkach art. 64 § 1 k.k., tj. w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne wyrokiem z dnia 14 września 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu (sygn. akt II K 901/10), którą odbywał w okresie od dnia 24 października 2013 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

P. O. (ur. 1983) posiada wykształcenie zawodowe, jest kawalerem, nie ma dzieci, utrzymuje się z prac dorywczych.

Z uwagi na deklarowane leczenie, oskarżony został zbadany przez biegłych lekarzy psychiatrów. Jak wynika z opinii, nie cierpi jednak i nie cierpiał uprzednio na chorobę psychiczną w rozumieniu psychozy. W krytycznym czasie nie miał z przyczyn chorobowych zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Warunki z art. 31 § 1 i § 2 k.k. nie zachodzą.

Dowód:

karta karna – k. 90-92

wywiad środowiskowy – k. 102

opinia sądowo-psychiatryczna – k. 116-118

odpisy wyroków – k. 131-132, 139-140, 143

Oskarżony w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Opisał w nich sposób dokonywania przestępstw, a mianowicie poruszanie się pojazdem marki C. (...), a po zauważeniu interesującego go roweru, przecięcie nożycami linki zabezpieczającej lub kradzież poprzez przecięciu linki albo rozebranie pojazdu na części. Skradzione rowery oskarżony chował do swojego pojazdu lub piwnicy. Następnie sprzedawał przypadkowym osobom na osiedlu (...).

Stan faktyczny nie budził żadnych wątpliwości Sądu: oskarżony przyznał się do winy, złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego, który podtrzymał w postępowaniu przed Sądem. Całkowicie wiarygodne są zeznania świadków złożone w postępowaniu przygotowawczym oraz zgromadzone dowody w postaci protokołów przeszukania samochodu, oględzin samochodu, przeszukania osoby, przeszukania piwnicy, przeszukania mieszkania, oględzin roweru i zatrzymania rzeczy. Żadna ze stron też ich nie kwestionowała. Nie kwestionowano też wartości przedmiotów.

Sąd uzależnił uwzględnienie wniosku od zmiany wniosku poprzez naprawienie szkody pokrzywdzonym, które tego zażądały oraz zmiany w zakresie przypisania art. 91 k.k. Oskarżony wyraził zgodę. Z uwagi na wielość czynów oraz zważywszy na czas ich popełnienia należało przyjąć, iż oskarżony dokonał ich w warunkach ciągu przestępstw. Z tych względów uznał oskarżonego za winnego przestępstw z art. 278 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. i art. 91 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierzył mu karę jednego roku pozbawienia wolności.

Kara pozbawienia wolności wobec sprawcy już karanego, który kolejnych czynów dokonał w warunkach recydywy, jest karą właściwą, dlatego też wniosek Prokuratora poparty przez oskarżonego Sąd uznał za rozsądny i mieszczący się w granicach prawa.

Oskarżony był zatrzymany w dniach 17-19 listopada 2014 r. do niniejszej sprawy, stąd na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary Sąd zaliczył oskarżonemu okres pozbawienia wolności.

Wobec tego, że w sprawie zebrano dowody rzeczowe, których właścicieli na obecnym etapie nie ustalono, dlatego też na podstawie art. 231 § 1 k.p.k. Sąd orzekł o złożeniu dowodów rzeczowych I/330/14 poz. 2-3, 5-13 (k. 20) w depozycie sądowym.

Jak powiedziano, Sąd uzależnił uwzględnienie wniosku od zmiany wniosku poprzez naprawienie szkody pokrzywdzonym, które tego zażądały. Oskarżony wyraził zgodę, dlatego też Sąd – na podstawie art. 46 § 1 k.k. – orzekł środek karny w postaci naprawienia szkody poprzez zapłatę przez oskarżonego na rzecz M. H. (1) kwoty 600 zł, a na rzecz J. B. (1) – kwoty 1 300 zł. Z tych tez względów roszczenia cywilne nie były rozpatrywane, zwłaszcza że pokrzywdzona H. na posiedzeniu (k. 194) cofnęła powództwo, zamieniając je na wniosek z art. 46 k.k.

Wniosek z art. 335 k.p.k. obejmował również koszty, stąd na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 488,72 zł, a nadto wymierzył opłatę od kary pozbawienia wolności w kwocie 180 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Cioch
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Kochan
Data wytworzenia informacji: