Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 105/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-02-01

Sygn. akt II Ca 105/13

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie :

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Piotr Rajczakowski

SO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) SA w W.

przy udziale A. O.

o wpis hipoteki przymusowej

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od wpisu Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 12 października 2012 r. sygn. akt Dz. Kw 12678/12

postanawia :

oddalić apelację.

Sygn. akt II Ca 105/13

UZASADNIENIE

W dziale IV księgi wieczystej (...) wpisano hipotekę przymusową w kwocie 210 300,95 zł na rzecz wnioskodwcy na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nr 2 z dnia 17 lipca 2012 r.

W apelacji uczestnik postępowania zarzucił naruszenie art. 10 u.k.w..h. wynikajace z faktu, że sąd poinformował skarżącego o zmianie tytułem wykreślenia hipoteki , co jest niezgodne z treścia księgi, skoro z odpisu księgi wynikało, że wykreślenie nie nastąpiło, ponieważ zgodnie z pouczeniem, wpisy wykreślone powinny być prezentowane na szarym tle.

Wskazując na powyższe wniósł o wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja jest bezzasadna nie może zostać uwzględniona, a podniesione w niej dowolne w istocie uwagi w żadnym stopniu nie podważają trafności dokonanego wpisu hipoteki przymusowej.

Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej, sąd bada wyłącznie treść wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej, nie może natomiast uwzględniać żadnych innych okoliczności, z dokumentów tych nie wynikających / art. 626(8) § 2 kpc /.

Zawiadomienie o wpisie hipoteki drukowane jest na urzędowym formularzu , zgodnie z systemem informatycznym, wobec czego na zawiadomieniu zawsze znajduje się oznaczenie (...) /ZMIANA / WYKREŚLENIE HIPOTEKI , bez względu na to , czy dokonywany jest wpis hipoteki, zmiana tego wpisu albo też hipoteka zostaje wykreślona.

Z tych przyczyn apelacja jako pozbawiona jakichkolwiek uzasadnionych podstaw została oddalona / art. 385 kpc w zw. z art. 626(1) § 1 kpc i art. 13 § 2 kpc /.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Piotr Rajczakowski ,  Aleksandra Żurawska
Data wytworzenia informacji: