Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 848/16 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 2017-06-02

Sygn. akt III K 848/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Wierciszewska

Protokolant: Anna Komorowska

Bez udziału prokuratora, nie stawił się zawiadomiony,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 marca 2017 r., 25 maja 2017 r. sprawy

K. B. , s. M. i B. z d. M., ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 8 kwietnia 2016 r. w W. W., województwo (...), na ul. (...), posiadał wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii środek odurzający w postaci marihuany o wadze netto 1,1 grama

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

2.  w dniu 8 kwietnia 2016 r. w W. W., województwo (...), na ul. (...), umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, iż będąc pod wpływem substancji psychotropowej w postaci ∆ 9-THC kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym marki S. o nr rej. (...)

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

orzeka:

I.  na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umorzyć postępowanie karne przeciwko K. B. w zakresie czynu zarzucanego mu w pkt. 1 a/o

II.  oskarżonego K. B. w ramach zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku na ul. (...) w W. W., prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki S. o nr rej. (...) znajdując się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu i czyn ten kwalifikuje z art. 87 § 1 kw i za to wykroczenie na podstawie art. 87 § 1 kw wymierza mu karę grzywny w wysokości 1500,- (jeden tysiąc pięćset) złotych;

III.  na podstawie art. 87 § 3 kw w zw. z art. 29 § 1 i 2 kw orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym wszystkich kategorii na okres 3 (trzech) lat;

IV.  na podstawie art. 29 § 4 kw na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy kategorii B o nr (...) od dnia 8 kwietnia 2016 roku do dnia 2 czerwca 2017 roku;

V.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego zarejestrowanego w wykazie dowodów rzeczowych nr Drz (...) (k. 28 akt sprawy) pod poz. 1 poprzez zniszczenie;

VI.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa, w pozostałym zakresie na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpw zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Piotr Wojdalski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wierciszewska
Data wytworzenia informacji: