Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 1790/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-12-03

Sygn. akt: II C 1790/14

UZASADNIENIE WYROKU Z 7 LISTOPADA 2014 ROKU

SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY

W (...)

1. Stanowiska stron

Pozwem z dnia 16 kwietnia 2014 r. (data stempla pocztowego k. 114) (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystąpiła przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) św. A. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w W. o zapłatę kwoty 13.198,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w następujący sposób:

- od kwoty 742,24 zł od dnia 03 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 07 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 21 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 30 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 473,93 zł od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 505,28 zł od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 979,20 zł od dnia 04 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 947,85 zł od dnia 23 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 134,16 zł od dnia 25 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 03 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 15 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 30 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 184,81 zł od dnia 03 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 979,20 zł od dnia 09 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 26 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 05 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 17 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 26 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 09 listopada 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 23 listopada 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 03 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 28 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 23 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 13 marca 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 08 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powódka podała, że niniejszym pozwem dochodzi zapłaty należności wynikających z nieuregulowanych faktur VAT. Pozwany był wielokrotnie wzywany do dobrowolnej zapłaty swojego długu, jednakże nie zajął on stanowiska w zakresie powyższych roszczeń (pozew k. 2-3)

Nakazem zapłaty z dnia 14 maja 2014 r. referendarz Sądu Rejonowego dla m.st W. w W. uwzględnił powództwo w całości na koszt pozwanego. (nakaz zapłaty k .116)

W sprzeciwie od powyższego nakazu, wniesionym w dniu 4 czerwca 2014 roku (data stempla pocztowego k. 126) pozwany Wojewódzki Szpital (...) św. A. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. wniósł o wyznaczenie rozprawy. W uzasadnieniu wskazano, że pozwany nie jest w stanie jednorazowo uregulować dochodzonej należności, bowiem znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wartość łączna jego zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 127.550.252,48 zł. W tej sytuacji pozwany wskazał, że na rozprawie może nastąpić zawarcie ugody, która umożliwi ratalną spłatę zadłużenia ( sprzeciw od nakazu zapłaty, k. 122-123).

W piśmie z dnia 30 września 2014 roku ( data stempla pocztowego) pełnomocnik powoda podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Podniesiono również, że pozwany nie dążył wcześniej do polubownego załatwienia sprawy, w związku z tym powód musiał wystąpić na drogę postępowania sądowego ( pismo z dnia 30 września 2014 roku, k.133).

Na rozprawie w dniu 7 listopada 2014 roku nikt się nie stawił, pomimo prawidłowych zawiadomień ( protokół z rozprawy z dnia 7 listopada 2014 roku, k. 137).

2. Stan faktyczny

W związku ze sprzedażą produktów Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) św. A. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w W., (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w W. w związku ze sprzedażą wystawiła następujące faktury zastrzegając każdorazowo 30 dniowy termin płatności:

1)  Faktura VAT nr (...) z dnia 28 lutego 2013 roku na kwotę 742,24 zł ( faktura, k. 86-87),

2)  Faktura VAT nr (...) z dnia 5 kwietnia 2013 roku na kwotę 742,24 zł ( faktura, k. 89-90),

3)  Faktura VAT nr (...) z dnia 19 kwietnia 2013 roku na kwotę 742,24 zł ( faktura, k. 84-85),

4)  Faktura VAT nr (...) z dnia 29 kwietnia 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 82-83),

5)  Faktura VAT nr (...) z dnia 14 maja 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 80-81),

6)  Faktura VAT nr (...) z dnia 20 maja 2013 roku na kwotę 473,93 zł ( faktura, k. 78-79),

7)  Faktura VAT nr (...) z dnia 27 maja 2013 roku na kwotę 505,28 zł ( faktura, k. 76-77),

8)  Faktura VAT nr (...) z dnia 3 czerwca 2013 roku na kwotę 979,20 zł ( faktura, k. 74-75),

9)  Faktura VAT nr (...) z dnia 20 czerwca 2013 roku na kwotę 947,85 zł ( faktura, k. 71-72),

10)  Faktura VAT nr (...) z dnia 24 czerwca 2013 roku na kwotę 134,16 zł ( faktura, k. 68-69),

11)  Faktura VAT nr (...) z dnia 3 lipca 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 66-67),

12)  Faktura VAT nr (...) z dnia 15 lipca 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 64-65),

13)  Faktura VAT nr (...) z dnia 30 lipca 2013 roku na kwotę 742,24 zł ( faktura, k. 62-63),

14)  Faktura VAT nr (...) z dnia 1 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.184,81 zł ( faktura, k. 60-61),

15)  Faktura VAT nr (...) z dnia 8 sierpnia 2013 roku na kwotę 979,20 zł ( faktura, k. 58-59),

16)  Faktura VAT nr (...) z dnia 26 sierpnia 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 56-57),

17)  Faktura VAT nr (...) z dnia 4 września 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 54-55),

18)  Faktura VAT nr (...) z dnia 16 września 2013 roku na kwotę 248,44 zł ( faktura, k. 24-25) wraz z fakturą korygującą (...) z dnia 15 października 2013 roku na kwotę -22,58 zł ( faktura, k. 88),

19)  Faktura VAT nr (...) z dnia 25 września 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 30-31),

20)  Faktura VAT nr (...) z dnia 9 października 2013 roku na kwotę 268,32 zł ( faktura, k. 28-29) wraz z fakturą korygującą (...) z dnia 15 października 2013 roku na kwotę -24,29 zł ( faktura, k. 26-27);

21)  Faktura VAT nr (...) z dnia 23 października 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 52-53),

22)  Faktura VAT nr (...) z dnia 31 października 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 50-51),

23)  Faktura VAT nr (...) z dnia 15 listopada 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 48-49),

24)  Faktura VAT nr (...) z dnia 27 listopada 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 46-47),

25)  Faktura VAT nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 44-45),

26)  Faktura VAT nr (...) z dnia 23 grudnia 2013 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 42-43),

27)  Faktura VAT nr (...) z dnia 10 stycznia 2014 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 40-41),

28)  Faktura VAT nr (...) z dnia 27 stycznia 2014 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 38-39),

29)  Faktura VAT nr (...) z dnia 10 lutego 2014 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 36-37),

30)  Faktura VAT nr (...) z dnia 27 lutego 2014 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 34-35),

31)  Faktura VAT nr (...) z dnia 7 marca 2014 roku na kwotę 243,93 zł ( faktura, k. 32-33)

( faktury VAT k. 24-90).

Zamówione przez pozwanego u powoda produkty lecznicze zostały dostarczone Szpitalowi i przezeń odebrane ( okoliczność niesporna).

Pismem z dnia 4 kwietnia 2014 roku, nadanym w tym samym dniu listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego, Specjalista dw. Windykacji (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., działając na mocy udzielonego przez (...) Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. pełnomocnictwa, wezwał Wojewódzki Szpital (...) św. A. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w W. do zapłaty kwot z tytułu powyższych faktur wraz z odsetkami. Na dzień sporządzenia wezwania do zapłaty łączna kwota zadłużenia z powyższych faktur wynosiła 31.198,33 złotych

( wezwanie do zapłaty k. 22-23 wraz z ciągiem pełnomocnictw k. 19-21).

Mimo otrzymania wezwania do zapłaty pozwany nie zaspokoił roszczenia powoda.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej dokumentów oraz dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy albowiem żadna ze stron nie zakwestionowała ich prawdziwości, a Sąd analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dopatrzył się okoliczności mogących skutkować powstaniem wątpliwości co do ich prawdziwości. Nadto powyżej opisany stan faktyczny w całości nie był sporny pomiędzy stronami. Wszystkie powołane okoliczności Sąd mógł zatem uznać za ustalone już tylko na samej zasadzie art. 229 i 230 k.p.c. Zgodnie z art. 229 k.p.c. nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości co do swej zgodności ze stanem rzeczywistym, a w myśl art. 230 k.p.c., gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

3. Uzasadnienie prawne i motywacja rozstrzygnięcia

Powództwo zasługiwało w całości na uwzględnienie.

Pomiędzy stronami bezsporna była zarówno zasada odpowiedzialności pozwanego, jak również wysokość dochodzonego roszczenia. Jak wynika z ustalonego powyżej stanu faktycznego strony łączył umowny stosunek obligacyjny, na podstawie którego powódka sprzedawała pozwanemu Szpitalowi farmaceutyki. Podstawę prawną żądania zapłaty stanowią zatem przepisy regulujące umowę sprzedaży tj. art. 535 i n. k.c.

Zgodnie z przepisem art. 535 § 1 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Skoro, zatem powód dostarczył pozwanemu towar zgodnie z umową na podstawie każdorazowo składanych przez pozwanego zamówień, to służy mu roszczenie o zapłatę ceny. Wysokość należności powódki wynika z niekwestionowanych faktur VAT. Sama istota roszczenia powódki o zapłatę odsetek ustawowych za zwłokę w uiszczeniu ceny również nie była kwestionowana. Pozwany wnosił jedynie o wyznaczenie rozprawy w celu zawarcia ugody co do, która umożliwiłaby ratalną spłatę zadłużenia.

Roszczenie powodowej Spółki było niesporne co do zasady, a należycie wykazane i udokumentowane co do wysokości, dlatego w punkcie pierwszym wyroku Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu, zasądzając od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) św. A. Samodzielnemu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. na rzecz powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w W. kwotę 13.198,33 zł (trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) z ustawowymi odsetkami naliczanymi w stosunku rocznym:

- od kwoty 742,24 zł od dnia 03 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 07 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 21 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 30 maja 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 473,93 zł od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 505,28 zł od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 979,20 zł od dnia 04 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 947,85 zł od dnia 23 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 134,16 zł od dnia 25 lipca 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 03 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 15 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 742,24 zł od dnia 30 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 184,81 zł od dnia 03 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 979,20 zł od dnia 09 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 26 września 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 268,32 zł od dnia 05 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 17 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 26 października 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 09 listopada 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 23 listopada 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 03 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 28 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 23 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 27 lutego 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 13 marca 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,93 zł od dnia 08 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty.

Żądanie zasądzenia odsetek znajduje podstawę prawną w art. 481 § 1 k.c. zgodnie, z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zasadne jest zatem żądanie odsetek ustawowych od poszczególnych wymagalnych kwot.

Reasumując, pozwany nie uregulował płatności pomimo relatywnie długiego terminu zapłaty i nie przedsięwziął kroków mających na celu zawarcie ugody przedsądowej. Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wyraził chęć zawarcia z powodem ugody, jednakże na rozprawie wyznaczonej na dzień 7 listopada 2014 roku pełnomocnik żadnej ze stron nie stawił się. Przedmiotem ewentualnej ugody miała być ratalna spłata zadłużenia. W piśmie procesowym pozwany nie wniósł wyraźnie o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty, wobec tego Sąd nie rozważył tej kwestii, albowiem jest związany wprost wyartykułowanymi żądaniami stron. Wystąpienie z taką inicjatywą należało do pozwanego, niemniej podkreślić należy, że powód dostatecznie długo już oczekiwał zapłaty i ostatecznie został zmuszony przez tegoż pozwanego do wniesienia pozwu, aby nie narażać się na przedawnienie roszczenia.

Sąd miał na uwadze, że sytuacja finansowa pozwanej placówki medycznej istotnie jest bardzo ciężka, a zwłoka z płatnością nie wynika ze złej woli Szpitala. Wobec tego pozwany winien był zwrócić się do powódki z propozycję ugodowego rozstrzygnięcia sporu, chociażby w tym celu, aby zapoznać powódkę ze swym stanowiskiem i wskazać termin w jakim może liczyć na otrzymanie świadczenia. Przerwanie biegu przedawnienia przez uznanie roszczenia również stwarzałoby wierzycielowi warunki do dalszego oczekiwania zapłaty bez ryzyka przedawnienia. Pozwany zaniechał jednak próby ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, pozostawiając powódkę w niepewności odnośnie realizacji obowiązku zapłaty i dając tym samym podstawy do wytoczenia powództwa.

O kosztach procesu należało rozstrzygać zgodnie z normą wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. stosownie do zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Na tej podstawie w punkcie drugim wyroku zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.077 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyły się: się opłata stosunkowa w wysokości 660 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400,00 zł, ustalone stosownie do treści § 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2013r., poz. 461).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Zarządzenie wykonawcze:

Odpis wyroku wraz z odpisem uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Borsów
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: