Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 897/16 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2020-10-05

Sygn. akt III K 897/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia (...)

Protokolant: (...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 11 września 2018 roku, 4 października 2018 roku, 20 lutego 2019 roku, 19 kwietnia 2019 roku, 1 lipca 2019 roku, 20 sierpnia 2019 roku, 21 października 2019 roku, 16 grudnia 2019 roku, 11 lutego 2020 roku, 5 października 2020 roku

sprawy

P. B.

syna H. i B.

urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

1. w dniu 17 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki H. o wartości 600 zł na szkodę A. N., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2.w dniu 28 maja 2014 r. w W., przy ul. (...) z terenu parkingu podziemnego nr 90, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki T. o wartości 1000 zł na szkodę M. J., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

3. w dniu 1 czerwca 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki C. (...) o wartości 4800 zł na szkodę M. B., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

4. w dniu 2 czerwca 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki W. (...) nr ramy (...) o wartości 2500 zł na szkodę M. K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

5. w dniach 16-17 czerwca 2014 r. w W., z klatki schodowej bloku nr 81 przy ul. (...) poprzez przecięcie n/n narzędziem linki zabezpieczającej, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki K. (...) o nr (...), czym spowodował straty w wysokości 1200 zł na szkodę A. Z., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

6. w dniu 9 lipca 2014 r. w W., przy ul. (...) poprzez przecięcie n/n narzędziem linki zabezpieczającej, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki G. koloru niebiesko-białego o nr (...), czym spowodował straty w wysokości 800 zł na szkodę A. W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

7. w dniu 28 lipca 2014 r. w W., z parteru klatki schodowej bloku nr 15/19 przy ul. (...) poprzez pokonanie w n/n sposób zabezpieczenia w postaci linki, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia roweru m-ki K. (...) koloru zielonego (bdb), czym spowodował straty w wysokości 700 zł na szkodę P. S., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art 64 § 1 k.k.

8. w dniach 14-15 maja 2014 r. w W., z domu przy ul. (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci rur spustowych wykonanych z miedzi wraz z kolankami i mosiężnymi obejmami o łącznej wartości 45000 zł na szkodę J. M., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

9. w okresie od dnia 7 maja 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), dokonał kradzieży roweru m-ki S. (...), bidonu i mocowania fotelika H. o łącznej wartości 2130 zł na szkodę M. S., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

10. w dniu 12 maja 2014 r. w W., przy ul. (...), usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci blachy miedzianej pokrywającej dach budynku, na szkodę Ambasady Federacji Rosyjskiej w ten sposób, że z gzymsu budynku oderwał blachę na długości ośmiu metrów lecz zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na interwencję pracowników ochrony, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

orzeka

I.  przyjmując, że czyn opisany w pkt. 1 części wstępnej wyroku polegał na kradzieży roweru marki H. o wartości 350 zł, czyn opisany w pkt 8 części wstępnej wyroku polegał na kradzieży rur spustowych z miedzi wraz z kolankami i mosiężnymi obejmami o wartości łącznej 263, 73 zł, zaś czyn opisany w pkt. 10 części wstępnej wyroku polegał na usiłowaniu kradzieży blachy miedzianej o wartości 414, 15 zł i że stanowią te czyny wykroczenia, z tym że dwa pierwsze kwalifikowane z art. 119 § 1 k.w., zaś ostatnie z art. 119 § 1 k.w. w zw. z art. 11 § 1 k.w., postępowanie przeciwko P. B. w zakresie tych czynów na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. umarza z uwagi na przedawnienie orzekania;

II.  oskarżonego P. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w punktach od 2 do 7 oraz 9 części wstępnej wyroku, z tym ustaleniem, że wysokość wyrządzonej szkody

- z punktu 2 wynosi 800 zł,

- z punktu 3 wynosi 5150 zł,

- z punktu 4 wynosi 1460 zł,

- z punktu 9 wynosi 2160 zł,

a każdy z tych czynów opisanych w punktach od 2 do 7 oraz 9 części wstępnej wyroku każdorazowo wyczerpuje dyspozycję art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie ich popełnienia, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) w zw. z art. 4 § 1 k.k. i za każdy z tych czynów na podstawie tych przepisów skazuje go, zaś przyjmując, że oskarżony wszystkie te czyny popełnił w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. każdorazowo w brzmieniu obowiązującym w dacie ich popełnienia, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu jedną karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnienia czynów, tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) w zw. z art. 4 § 1 k.k. nakłada na oskarżonego P. B. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę:

1)  na rzecz pokrzywdzonego M. J. kwoty 800,00 (osiemset) złotych;

2)  na rzecz pokrzywdzonej M. B. kwoty 5150,00 (pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) złotych;

3)  na rzecz pokrzywdzonego M. K. kwoty1460,00 (jednego tysiąca czterystu sześćdziesięciu) złotych;

4)  na rzecz pokrzywdzonej A. Z. kwoty 1200,00 (jednego tysiąca dwustu) złotych;

5)  na rzecz pokrzywdzonej A. W. kwoty 800,00 (osiemset) złotych;

6)  na rzecz pokrzywdzonego P. S. kwoty 700,00 (siedemset) złotych;

7)  na rzecz pokrzywdzonego M. S. kwoty 2160,00 (dwóch tysięcy stu sześćdziesięciu) złotych;

IV.  zwalnia oskarżonego P. B. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. G. (G.) kwotę 1440 zł powiększoną o podatek VAT tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej P. B. z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Dariusz Drajewicz
Data wytworzenia informacji: