Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII K 120/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-11-15

Sygn. akt XII K 120/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Najjar

Protokolant: sek. sąd. Mirosław Grzęda

przy udziale Prokuratora: Renaty Zielińskiej

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018r.

sprawy M. W., urodzonego (...) w W., syna B. i D. z domu G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 3 marca 1983 r. w sprawie o sygn. akt II K 92/83, za czyn z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 208 k.k., popełniony w dniu 30 września 1982 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby oraz karę grzywny w wysokości 8.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 27 listopada 1986 r. w sprawie Ko 346/86 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Powyższym postanowieniem wykonanie kary pozbawienia wolności darowano. Kara grzywny została wykonana;

2.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 806/85, za czyn z art. 208 k.k., popełniony w dniu 6/7 października 1984 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80.000 złotych. Wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. akt II K 162/88;

3.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt II K 902/85, za czyn z art. 208 k.k., popełniony w nocy z 21 na 22 lutego 1985 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 120.000 złotych. Wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. akt II K 162/88;

4.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku zdnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. aktII K 162/88, obejmującym kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 806/85 oraz Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt II K 902/85, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 150.000 złotych. Postanowieniem z dnia 4 maja 1993 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 25 września 1989 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności za karę grzywny w rozmiarze 137 dni. Kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny zostały wykonane w całości;

5.  Sądu Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie o sygn. akt II K 7/89, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 1991 r. w sprawie o sygn. akt Akr 25/90, za czyn z art. 201 k.k., popełniony w dniu 25 stycznia 1989 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 4 maja 1993 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności;

6.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie o sygn. akt II K 208/93, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie o sygn. akt II Kr 74/94, za czyn z art. 208 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.k., popełniony w dniu 07 października 1990 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 1.500.000 złotych. Postanowieniem komornika z dnia 13 grudnia 1994 r. umorzono wobec skazanego egzekucję kary grzywny. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2001 r. w drodze ułaskawienia zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby na 5 lat oraz zastosowano dozór kuratora. Skazanie zatarło się z dniem 29 listopada 2006 r.;

7.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie o sygn. akt II K 1503/93, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 30 sierpnia 1990 r., na karę grzywny w wysokości 4.000.000 złotych. Kara grzywny została uiszczona;

8.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 29 października 2001 r. w sprawie o sygn. akt II K 747/01, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 249/02, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 października 2000 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat próby. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2007 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od dnia 30 października 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.;

9.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09, zmienionego częściowo wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 254/11, za czyny:

1) z art. 258 §1 k.k. popełniony w okresie od lata 2007 r. do października 2007 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności;

2) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony w okresie od sierpnia do października 2007 roku na karę 4 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 50 złotych każda;

3) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony latem 2007 roku na karę 4 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 50 złotych każda;

4) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 14 § 1 k.k. popełniony w dniu 3 października 2007 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda;

5) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony latem 2007 roku na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda;

6) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony latem 2007 roku, na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 50 złotych każda;

na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. połączone zostały kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz kary grzywny wymierzone skazanemu i wymierzona została kara łączna 8 lat pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny w wysokości 350 stawek dziennych po 50 złotych każda. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt XV KO 35/13, zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 175 dni. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości. Planowane wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zaplanowane zostało na okres od 08 stycznia 2021 r. do 02 lipca 2021 r.;

10.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 862/15, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 425/15, za czyn z art. 242 § 3 k.k., popełniony w okresie od 7 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r., na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości;

11.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 2007/14, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 246/16, za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony latem 2007 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda. Kara grzywny nie została wykonana. Kara pozbawienia wolności jest obecnie wykonywana;

12.  Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie o sygn. akt II K 34/17, za czyny:

1) z art. 226 § 1 k.k., popełniony w dniu 21 października 2016 r., na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne;

2) z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 21 października 2016 r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne;

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 8 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne. Kara ograniczenia wolności nie została wykonana. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt III Ko 3823/17 postępowanie wykonawcze odnośnie wykonania kary ograniczenia wolności zostało zawieszone.

-orzeka-

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 87 § 1 k.k. oraz art. 569 § 2 k.p.k. łączy kary orzeczone prawomocnymi wyrokami w sprawach II K 2007/14 i II K 34/17 i wymierza skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzech) lat;

II.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. oraz art. 569 § 2 k.p.k. łączy kary grzywny orzeczone prawomocnymi wyrokami wydanymi w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09 oraz w sprawie o sygn. akt II K 2007/14 i wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 400 (czterystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

III.  ustala, że w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

V.  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 2007/14, tj. od dnia 09 stycznia 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r.;

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Z. S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł wraz należnym podatkiem od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu;

VII.  zwalnia skazanego M. W. od kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt XII K 120/18

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie, zawiadomiony o aktualnej sytuacji prawnej skazanego M. W., uznał, iż w sprawie zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego, o którym mowa w art. 569 k.p.k. Na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r., obrońca skazanego wniósł o połączenie kar orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie o sygn. akt II K 2007/14 oraz Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie o sygn. akt II K 34/17 i wymierzenie kary łącznej na zasadach pełnej absorpcji w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł o połączenie kar orzeczonych w wyrokach Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie o sygn. akt II K 2007/14 oraz Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie o sygn. akt II K 34/17 i wymierzenie kary łącznej na zasadzie asperacji w wymiarze 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego, Sąd ustalił, że M. W. do chwili wydania niniejszego orzeczenia, został skazany następującymi wyrokami:

13.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 3 marca 1983 r. w sprawie o sygn. akt II K 92/83, za czyn z art. 11 § 1 k.k. w zw. z art. 208 k.k., popełniony w dniu 30 września 1982 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby oraz karę grzywny w wysokości 8.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 27 listopada 1986 r. w sprawie Ko 346/86 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Powyższym postanowieniem wykonanie kary pozbawienia wolności darowano. Kara grzywny została wykonana;

14.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 806/85, za czyn z art. 208 k.k., popełniony w dniu 6/7 października 1984 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 80.000 złotych. Wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. akt II K 162/88;

15.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt II K 902/85, za czyn z art. 208 k.k., popełniony w nocy z 21 na 22 lutego 1985 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 120.000 złotych. Wyrok został objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. akt II K 162/88;

16.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego we Włocławku zdnia 26 lutego 1988 r. w sprawie o sygn. aktII K 162/88, obejmującym kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie o sygn. akt II K 806/85 oraz Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt II K 902/85, na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 150.000 złotych. Postanowieniem z dnia 4 maja 1993 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 25 września 1989 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności za karę grzywny w rozmiarze 137 dni. Kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny zostały wykonane w całości;

17.  Sądu Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie o sygn. akt II K 7/89, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 1991 r. w sprawie o sygn. akt Akr 25/90, za czyn z art. 201 k.k., popełniony w dniu 25 stycznia 1989 r. na karę 4 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 4 maja 1993 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbywania kary pozbawienia wolności;

18.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie o sygn. akt II K 208/93, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie o sygn. akt II Kr 74/94, za czyn z art. 208 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.k., popełniony w dniu 07 października 1990 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 1.500.000 złotych. Postanowieniem komornika z dnia 13 grudnia 1994 r. umorzono wobec skazanego egzekucję kary grzywny. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2001 r. w drodze ułaskawienia zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby na 5 lat oraz zastosowano dozór kuratora. Skazanie zatarło się z dniem 29 listopada 2006 r.;

19.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie o sygn. akt II K 1503/93, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 30 sierpnia 1990 r., na karę grzywny w wysokości 4.000.000 złotych. Kara grzywny została uiszczona;

20.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 29 października 2001 r. w sprawie o sygn. akt II K 747/01, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 249/02, za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 7 października 2000 r., na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 5 lat próby. Postanowieniem z dnia 12 lipca 2007 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości w okresie od dnia 30 października 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.;

21.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09, zmienionego częściowo wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 254/11, za czyny:

1) z art. 258 §1 k.k. popełniony w okresie od lata 2007 r. do października 2007 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności;

2) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony w okresie od sierpnia do października 2007 roku na karę 4 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 50 złotych każda;

3) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony latem 2007 roku na karę 4 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 50 złotych każda;

4) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 14 § 1 k.k. popełniony w dniu 3 października 2007 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda;

5) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k. popełniony latem 2007 roku na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda;

6) z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k., popełniony latem 2007 roku, na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 50 złotych każda;

na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. połączone zostały kary jednostkowe pozbawienia wolności oraz kary grzywny wymierzone skazanemu i wymierzona została kara łączna 8 lat pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny w wysokości 350 stawek dziennych po 50 złotych każda. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt XV KO 35/13, zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 175 dni. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości. Planowane wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności zaplanowane zostało na okres od 08 stycznia 2021 r. do 02 lipca 2021 r.;

22.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 862/15, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 425/15, za czyn z art. 242 § 3 k.k., popełniony w okresie od 7 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r., na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności została wykonana w całości;

23.  Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 2007/14, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 246/16, za czyn z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., popełniony latem 2007 r., na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 50 złotych każda. Kara grzywny nie została wykonana. Kara pozbawienia wolności jest obecnie wykonywana;

24.  Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 34/17, za czyny:

1) z art. 226 § 1 k.k., popełniony w dniu 21 października 2016 r., na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne;

2) z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 21 października 2016 r., na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne;

na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczono karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 8 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godzin prac na cele społeczne. Kara ograniczenia wolności nie została wykonana. Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt III Ko 3823/17 postępowanie wykonawcze odnośnie wykonania kary ograniczenia wolności zostało zawieszone.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż mając na uwadze aktualny stan kar podlegających wykonaniu w sprawie, niemożliwym jest zastosowanie się do wytycznych Sądu Apelacyjnego, przedstawionych w wyroku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 108/18, uchylającego zaskarżony wyrok łączny dotyczący M. W.. Sytuacja skazanego w zakresie orzeczonych kar jednostkowych w czasie ponownego rozpozpoznania sprawy , zmieniła się w ten sposób, że kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II K 862/15 zostały w całości wykonane, zatem rozważania dotyczące przepisu z art. 85 § 3 k.k. na gruncie niniejszej sprawy stają się nieaktualne.

Sąd uznał za zasadne zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisów rozdziału IX kodeksu karnego obowiązujących od dnia 01 lipca 2015 r. z tego względu, że jedynymi karami , których dotychczas skazany nie wykonał w całości, to kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie o sygn. akt II K 2007/14 i kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie o sygn. akt II K 34/17 oraz kary grzywny orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09 i wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie o sygn. akt II K 2007/14.

Za uwzględnieniem stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 lipca 2015 r. przemawia również fakt, że zastosowanie ustawy obowiązującej uprzednio, nie byłoby dla skazanego względniejsze. Zgodnie z treścią art. 85 k.k., obowiązującego przed nowelizacją, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Zgodnie z powyższym, wydając wyrok łączny w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego obowiązującego przed dniem 01 lipca 2015 r., wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie o sygn. akt II K 34/17 nie mógłby zostać objęty węzłem kary łącznej i w związku z tym, podlegałby odrębnemu wykonaniu.

Sąd połączył zatem orzeczone wobec skazanego M. W. kary, które podlegają wykonaniu, tj. wymierzone wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 2007/14, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II Ka 246/16, gdzie kara pozbawienia wolności jest obecnie wykonywana przez skazanego i Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt II K 34/17, gdzie kara ograniczenia wolności nie została wykonana, a postępowanie wykonawcze odnośnie jej wykonania zostało zawieszone postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt III Ko 3823/17 do czasu opuszczenia przez skazanego Zakładu Karnego. Odnośnie orzeczonych kar grzywien, Sąd połączył również wyłącznie te, które podlegają wykonaniu, a więc wymierzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt VIII K 94/09 zmienionego częściowo wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II AKa 254/11 i wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 2007/14. Obie kary grzywny nie zostały wykonane w części ani w całości. Wszystkie wyżej wymienione wyroki, ze względu na orzeczone i podlegające wykonaniu kary izolacyjne i wolnościowe, spełniają przesłanki określone w art. 85 k.k. oraz 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym obecnie i tym samym podlegają łączeniu. Sąd, łącząc orzeczoną karę pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, mając na względzie art. 87 § 1 k.k. przyjął, że miesiąc orzeczonej wobec skazanego kary ograniczenia wolności równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności.

Wydając wyrok łączny, Sąd przyjął, iż w niniejszej sprawie, w odniesieniu do kary łącznej pozbawienia wolności, możliwe jest zastosowanie zasady absorpcji i wobec tego wymierzył skazanemu M. W. karę łączną w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku kary łącznej grzywny, Sąd uznał za słuszne orzec wobec skazanego karę łączną na zasadzie asperacji i w związku z tym wymierzył karę 400 stawek dziennych po 50 złotych każda.

Z opinii o skazanym sporządzonej przez Dyrektora Zakładu Karnego w B.F. z dnia 09 lipca 2018 r. wynika, że M. W. jest rozwodnikiem, posiada czworo dzieci i w chwili obecnej pozostaje w nieformalnym związku. Posiada wykształcenie średnie. Skazany porusza się o dwóch kulach i z tych względów nie jest zatrudniony na terenie Zakładu Karnego. W opinii wskazano, że zachowanie skazanego w ostatnim czasie uległo poprawie i zmierza we właściwym kierunku. W stosunku do przełożonych zachowuje się regulaminowo, stara się układać właściwe relacje ze współosadzonymi, dba o ład i porządek w celi mieszkalnej. Nie stosowano wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Był szesnaście razy nagradzany kodeksowo, czterokrotnie udzielono mu ulg. Krytycznie wypowiada się co do popełnionych przestępstw.

Wyżej wskazana pozytywna postawa M. W. podczas pobytu w Zakładzie Karnym pozwala przypuszczać, że zauważalne zmiany jakie zachodzą w osobowości skazanego, świadczą o spełnieniu celów wychowawczych kary. Pozwala to również sądzić, że od teraz skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Taka postawa i pozytywne zachowanie skazanego przemawiają za orzeczeniem kary łącznej pozbawienia wolności na zasadzie absorpcji, o którą wnioskował wraz z obrońcą. Sąd, przy określaniu wymiaru kary pozbawienia wolności, wziął również pod uwagę stan zdrowia skazanego.

Nie mniej jednak, Sąd nie może całkowicie pominąć negatywnych zachowań jakich w przeszłości dopuścił się skazany. Z opinii wynika, że M. W., na skutek niepowrotu do Zakładu Karnego z udzielonej przerwy, został doprowadzony do odbycia reszty kary. Nie wyraził zgody i nie jest zainteresowany odbywaniem kary w systemie programowanego oddziaływania. Skazany był dwunastokrotnie karany dyscyplinarnie, w tym czterokrotnie wymierzono osadzonemu kary łącze. Deklaruje przynależność do struktury podkultury przestępczej.

Mając zatem na względzie, iż Sąd dostrzegł przejawiającą się obecnie u skazanego właściwą postawę, którą uznał za godną premiowania i wymierzenia kary pozbawienia wolności z zastosowaniem pełnej absorpcji, to zlekceważenie przedstawionych powyżej negatywnych okoliczności, bez wątpienia pozostawałoby w sprzeczności z ideą sprawiedliwej kary i w związku z tym, Sąd za słuszne uznał orzeczenie wobec M. W. kary łącznej grzywny na zasadzie asperacji.

Wymierzając karę łączną, Sąd miał na uwadze zasadę prewencji generalnej, tj. kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a także fakt, że kara powinna wpływać na przekonanie, iż popełnianie przestępstw nie może uchodzić bezkarnie. Jednakowo wziął pod uwagę fakt, by z reguły kara łączna była dla skazanego mniej uciążliwa niż odrębne wykonanie poszczególnych wyroków.

Na podstawie art. 577 k.p.k. Sąd na poczet orzeczonej kary łącznej, zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 2007/14, tj. od dnia 09 stycznia 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r. Sąd kierował się w tej mierze obliczeniami dokonanymi przez administrację Zakładu Karnego.

Na podstawie § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. Z. S. kwotę 120 zł wraz należnym podatkiem od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu.

Na postawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 616 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 2 k.p.k., z uwagi na fakt, że skazany przebywa w warunkach izolacji, Sąd zwolniło go od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Najjar
Data wytworzenia informacji: