Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 270/15 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-12-09

Sygn. akt I C 270/15

PROTOKÓŁ

-wypis z protokołu-

Dnia 9 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa Ł. S.

przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:40 zakończono o godz. 10:20

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód Ł. S. - osobiście.

Staje pełnomocnik powódki r.pr. E. M..

Za pozwanego Towarzystwo (...) S.A. w W. –staje aplikant radcowski W. U. z up. r. pr P. P., który przedkłada pełnomocnictwo i upoważnienie.

(…)

Sąd nakłania strony do ugodowego załatwienia sporu.

Strony widzą możliwość ugodowego załatwienia sporu i zawierają ugodę następującej treści :

1.  pozwane Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powódki Ł. S. kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) tytułem roszczeń wynikających z wypadku komunikacyjnego z dnia 09.02.2014r w Ł. płatną w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody na konto o nr (...) z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności powyższej kwoty w terminie,

2.  pozwane Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powódki Ł. S. kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu połowy kosztów zastępstwa procesowego płatną w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody na konto o nr (...) z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności powyższej kwoty w terminie,

3.  powódka Ł. S. oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe zobowiązania strony pozwanej i że zapłata tych zobowiązań wyczerpuje w całości jej roszczenia wynikające z wypadku komunikacyjnego z dnia 09.02.2014r. w Ł..

(…)

Sygn. akt I C 270/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015r. w Łańcucie

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. S.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

I.  umorzyć postępowanie,

II.  kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Worek
Data wytworzenia informacji: