Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 220/14 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-04-21

Sygn. akt I C 220/14

PROTOKÓŁ

- wypis z protokołu-

Dnia 21 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. sądowy Jadwiga Welc

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa M. H.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz.09:45 zakończono o godz. 10,00

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód M. H. - osobiście z pełnom. apl. radcowskim M. B. z upoważnienia radcy pr. A. C. upoważnienie z aktach sprawy.

Pozwany Towarzystwo (...) S.A. w W. – apl radcowski W. U..

Strony zawierają ugodę następującej treści.

U G O D A :

I./ pozwane Towarzystwo (...) S.A. zs w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powoda M. H. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody tytułem zadośćuczynienia i realizacji wszelkich roszczeń objętych pozwem,

II./ pozwane Towarzystwo (...) S.A. zs w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powoda M. H. połowę opłaty od pozwy w kwocie 463,00 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy złote) oraz część kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) - w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody,

III./ w związku z zawartą ugodą powód M. H. oświadcza, że zawarcie powyższej ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z wypadku jakiemu uległ z dniu 18.12.2012 roku w W.,

(…)

Sygn. akt I C 220/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Worek

Protokolant: zastępca kierownika J. W.

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r.

przy udziale –

na rozprawie

sprawy z powództwa M. H.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

I./ umorzyć postępowanie,

II./ kosztami postępowania w kwocie 722,35 zł (siedemset dwadzieścia dwa złote 35/100) obciążyć powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Worek
Data wytworzenia informacji: