Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 529/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim z 2016-09-21

Sygn. akt I C 529/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Mirosław Janusz Różaniecki

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim

na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie zwrotu poniesionych wydatków mediatora

postanawia:

I. przyznać mediatorowi– A. S. zwrot poniesionych wydatków w kwocie 70 złotych za czynności związane z mediacją w sprawie;

II. ustalić zaliczkę na koszt poniesionych wydatków mediatora z pkt I w kwocie 70 złotych;

III. zobowiązać pozwanego – (...) S.A. z siedzibą w W. do uiszczenia zaliczki z pkt II w kwocie 70 złotych w terminie 14 dni.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił i zważył co następuje.

W niniejszej sprawie z powództwa S. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę

stały mediator sądowy A. S. podjęła czynności związane z mediacją .

Sąd zważył co następuje. Strony po skierowaniu do mediacji nie przystąpiły do negocjacji w trybie mediacji, nie skorzystały z tej metody alternatywnego sposobu rozwiązania sporu. Mediacja jest dobrowolna i strona miała prawo do niej nie przystąpić, mogła także po przystąpieniu do mediacji nie zawierać ugody (zasada dobrowolności). Pozytywne jednak aspekty mediacji mogłyby być wykorzystane w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z art. 183 5 k.p.c. mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. Zgodnie z §4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r.) w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Mediator zwróciła się więc do Sądu o przyznanie jej zwrotu kosztów mediacji przedstawiając rachunek na 70 zł. Zgodnie z art. 93.1 USTAWY z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mediatorowi powołanemu przez sąd wynagrodzenie przyznaje sąd . Wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę Sąd ustalił w kwocie 70 złotych biorąc pod uwagę rachunek za czynności mediatora związany z mediacją w sprawie niniejszej. Rachunek w zakresie przyjętej taryfy nie przekroczył stawki wynikającej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r.).

Zgodnie z art. 5 .1. 11 USTAWY z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i art. 183 5 koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd są wydatkami obciążającymi strony postępowania. Strony dotychczas nie uiszczały zaliczki na wydatki mediatora i dlatego Sąd postanowił ustalić zaliczkę na wydatki mediatora w kwocie 70 złotych i zobowiązał do uiszczenia takiej zaliczki stronę pozwaną, której postawa przyczyniła się niepowodzenia pertraktacji przed mediatorem na skutek nie przystąpienia tej strony do mediacji mimo iż powód wcześniej strona ta nie złożyła zastrzeżeń co do skierowania stron do mediacji (art. 183 8 . § 2 zd. 2 k.p.c. ).

Wobec powyższego, na podstawie w/w przepisów Sąd postanowił jak w sentencji omawianego postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Rycak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
Data wytworzenia informacji: