Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 303/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie z 2017-09-18

Sygn. akt IV K 303/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2017 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Andrzej Klimkowski

protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Zbiciak

przy udziale Prokuratora: Małgorzaty Samoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2017 roku

sprawy R. P., syna K. i A. z domu M., urodzonego w dniu
(...)roku w Z.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 15 września 1998 roku w sprawie o sygn. akt
II K 299/98
za czyny:

I wyczerpujący dyspozycję z art. 279 § 1 k.k. popełniony w nocy z 30 na 31 października 1997 roku, na karę roku pozbawienia wolności,

II wyczerpujący dyspozycję z art. 288 § 1 k.k. popełniony w nocy z 30 na 31 października 1997 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III wyczerpujący dyspozycję z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 289 § 1 k.k. popełniony w nocy z 30 na 31 października 1997 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

IV wyczerpujący dyspozycję z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 maja 1995 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i jako karę łączną wymierzono karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie o sygn. akt II K 682/98 za czyn wyczerpujący dyspozycję z art. 284 § 2 k.k., popełniony w dniu 22 marca 1995 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 30 (trzydzieści) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych każda; wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby,

postanowieniem z dnia 13 czerwca 2001 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

3.  Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie o sygn. akt IV K 306/99 za czyny:

I wyczerpujący dyspozycję z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2, popełniony w dniu 24 lipca 1999 roku, na karę 12 (dwunastu) lat pozbawienia wolności,

II wyczerpujący dyspozycję z art. 280 § 1 k.k. i art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 5 lipca 1999 roku, na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

III wyczerpujący dyspozycję z art. 158 § 1 k.k., popełniony w dniu 5 lipca 1999 roku, na karę roku pozbawienia wolności,

orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i jako karę łączną wymierzono karę 15 (piętnastu) lat pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie o sygn. II K 71/16 za czyny:

I wyczerpujący dyspozycję z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zb. z art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełniony w dniu 13 sierpnia 2015 roku, na karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II wyczerpujący dyspozycję art. 245 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 13 sierpnia 2015 roku, na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności połączono i jako karę łączną wymierzono karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 595/15 za czyn wyczerpujący dyspozycję z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., popełniony w dniu nocy z 9 na 10 marca 2015 roku, na karę 3 (trzech) lat 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

orzeka:

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k., art. 85 § 1 i 2 k.k., 85a k.k. oraz art. 86 § 1 i 4 k.k.. orzeczone wobec R. P. wyrokami: Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie o sygn. II K 71/16 (pkt 4) oraz Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 595/15 (pkt 5) kary pozbawienia wolności łączy i wymierza R. P. karę łączną 5 (pięć) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. i art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności oraz okresy kar dotychczas odbytych z łączonych wyroków;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie dotyczącym kar orzeczonych wyrokami: Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 15 września 1998 roku w sprawie o sygn. akt
II K 299/98 (pkt 1), Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 10 marca 1999 roku w sprawie o sygn. akt II K 682/98 (pkt 2) oraz Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie o sygn. akt IV K 306/99 (pkt 3);

IV.  zwalnia R. P. od ponoszenia wydatków związanych z niniejszym postępowaniem i obciąża nimi Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Buzek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Klimkowski
Data wytworzenia informacji: