Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1724/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2017-10-04

Sygn. akt IC 1724/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2017r.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska

Protokolant: Damian Gołębiewski

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w Płocku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Zakładów (...) - Spółki Akcyjnej w T.

przeciwko

(...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz powoda (...) Zakładów (...) - Spółki Akcyjnej w T. kwotę 95.382,84 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze), wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

-

1.170,94 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 27 października 2016 roku do dnia zapłaty;

-

391,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 29 października 2016 roku do dnia zapłaty;

-

769,82 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) od dnia 30 października 2016 roku do dnia zapłaty;

-

131,11 zł (sto trzydzieści jeden złotych jedenaście groszy) od dnia 30 października 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.344,04 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote cztery grosze) od dnia 03 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.847,77 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) od dnia 05 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

391,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.695,17 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) od dnia 10 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.689,10 zł (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) od dnia 12 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

2.629,80 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) od dnia 12 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

960,38 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia 17 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

315,90 zł (trzysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 17 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

391,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 18 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

590,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) od dnia 19 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

3.084,48 zł (trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy) od dnia 21 listopada 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.111,13 zł (jeden tysiąc sto jedenaście złotych trzynaście groszy) od dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

330,48 zł (trzysta trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy) od dnia 04 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

235,87 zł (dwieście trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) od dnia 04 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

357,48 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy) od dnia 10 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

529,29 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) od dnia 11 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

572,40 zł (pięćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) od dnia 11 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.413,67 zł (jeden tysiąc czterysta trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy) od dnia 18 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

660,96 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 18 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

166,49 zł (sto sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) od dnia 19 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

3.107,33 zł (trzy tysiące sto siedem złotych trzydzieści trzy grosze) od dnia 22 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

660,96 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 27 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

131,11 zł (sto trzydzieści jeden złotych jedenaście groszy) od dnia 27 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

3.182,76 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

131,11 zł (sto trzydzieści jeden złotych jedenaście groszy) od dnia 31 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty;

-

1.945,94 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 06 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.542,36 zł (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści sześć groszy) od dnia 13 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.277,86 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 14 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

2.629,80 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) od dnia 14 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.348,00 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych) od dnia 21 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

353,81 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) od dnia 29 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.617,54 zł (jeden tysiąc sześćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 03 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

946,73 zł (dziewięćset czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

993,23 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze) od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

2.629,80 zł (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

180,71 zł (sto osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

464,13 zł (czterysta sześćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy) od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.131,24 zł (trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) od dnia 16 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.526,04 zł (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia sześć złotych cztery grosze) od dnia 24 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

2.289,49 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy) od dnia 27 lutego 2017 roku do dnia zapłaty;

-

629,86 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 09 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

324,86 zł (trzysta dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 11 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

904,05 zł (dziewięćset cztery złote pięć groszy) od dnia 13 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.690,20 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) od dnia 13 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.229,96 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 16 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

288,25 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) od dnia 16 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

8,64 zł (osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) od dnia 20 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

401,76 zł (czterysta jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) od dnia 20 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.160,89 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 20 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

121,50 zł (sto dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 30 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.601,42 zł (trzy tysiące sześćset jeden złotych czterdzieści dwa grosze) od dnia 31 marca 2017 roku do dnia zapłaty;

-

330,48 zł (trzysta trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy) od dnia 07 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

448,72 zł (czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) od dnia 08 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.690,20 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) od dnia 08 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

864,00 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery złote) od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

129,60 zł (sto dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

628,74 zł (sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) od dnia 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.789,56 zł (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 13 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

991,44 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) od dnia 15 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

3.719,84 zł (trzy tysiące siedemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze) od dnia 15 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

2.238,30 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych trzydzieści groszy) od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.190,70 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.954,69 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 01 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.275,68 zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 13 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

657,72 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) od dnia 13 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

281,88 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) od dnia 14 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

451,44 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) od dnia 20 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

283,50 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) od dnia 22 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

1.359,29 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) od dnia 25 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

864,00 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery złote) od dnia 27 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

935,31 zł (dziewięćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści jeden groszy) od dnia 28 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

-

4.065,23 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 05 czerwca 2017 roku;

2.  zasądza od pozwanego (...) Wojewódzkiego Szpitala w C. na rzecz powoda (...) Zakładów (...) – Spółki Akcyjnej w T. kwotę 10.187,00 zł (dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych) w tym kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygnatura akt I C 1724/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 11 czerwca 2017 r. (...) S.A w T. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 95.382,84zł za sprzedane pozwanemu produkty medyczne z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od poszczególnych kwot wskazanych w pozwie wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego (k. 2 7).

Nakazem zapłaty z dnia 25 lipca 2017r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Płocku w postępowaniu upominawczym, zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem wraz z żądanymi odsetkami ustawowymi i kosztami procesu ( k. 169).

Pozwany złożył skutecznie sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Jednocześnie, w przypadku uwzględnienia powództwa, wniósł o nieobciążanie go kosztami lub obciążenie go kosztami procesu jedynie w części.- k. 177-181.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wyraził chęć zawarcia ugody z powodem, podnosząc jednocześnie, że powód nie podjął próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu załatwienia sporu, gdyż wezwał pozwanego do zapłaty 72.108,25zł, podczas, gdy dochodzona przez niego należność w niniejszym procesie wynosi 95.382,84zł .

Pozwany kwestionował roszczenie powoda zarówno co do zasady, jak i wysokości. Jednocześnie pozwany powołując się na swoją trudną sytuację finansową, nieskomplikowany charakter sprawy oraz szczególną doniosłość społeczną działania szpitala wniósł o nie zasądzanie od niego kosztów procesu lub obciążenie tymi kosztami tylko w części.

Pozwany nie zajął stanowiska w przedmiocie zawarcia ewentualnej ugody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód sprzedał (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C. produkty lecznicze w okresie od 23 września 2016r. do 4 maja 2017r. na łączną kwotę 95.382,84zł Za sprzedane i dostarczone pozwanemu produkty lecznicze wystawiał faktury VAT, wskazując należną do zapłaty kwotę i termin jej płatności.

Dowód: faktury i dowody dostarczenia towaru pozwanemu k. 19 - 166

Pozwany nie zapłacił w terminie za sprzedane i dostarczone produkty i dlatego powód pismem z dnia 8 maja 2017r. wezwał powoda do zapłaty należności .

Dowód : wezwanie k. 17-18

Pozwany , mimo wezwania, nie uregulował należności dochodzonej pozwem, nie przedstawił również propozycji dobrowolnej spłaty zadłużenia/ bezsporne/.

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dokumentów: faktur VAT i dowodów wydania towaru k. 19 – 166, wezwania do zapłaty k. 17-18.

Sąd zważył co następuje:

Podstawę prawną roszczenia dochodzonego przez powoda stanowi przepis art. 535 k.c. Strony łączyły umowy sprzedaży wyrobów farmaceutycznych.

Zgodnie z art. 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

W niniejszej sprawie powód udowodnił, że dostarczył wyroby lecznicze pozwanemu na kwotę 95.382,84zł. Obok faktur na tę kwotę powód dołączył dowody wydania towaru na dochodzoną kwotę , które zostały podpisane przez pozwanego. Tym samym w ocenie Sądu , powód udowodnił roszczenie , zarówno co do zasady, jak i wysokości ( art. 6 kc).

Fakt, iż powód wezwał pozwanego do zapłaty niższej kwoty niż dochodzona pozwem, nie jest równoznaczne, z brakiem zasadności dochodzonego roszczenia lub jego wysokości. , tym bardziej, że pozwany otrzymał odpis pozwu w dniu 2.07.17r ( k. 176).

Zgodnie z treścią art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowane w art. 4 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz 403 ze zm.). Odsetki te zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2016 roku w związku ze zmianą w/w ustawy wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1830).

Art. 7 w/w ustawy przewiduje za opóźnienie odsetki, należne za okres od wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty , jeżeli były spełnione łącznie następujące warunki : wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie , dłużnik jest podmiotem publicznym

W niniejszej sprawie bezspornym jest, iż pozwany dłużnik jest podmiotem publicznym i nie spełnił świadczenia pieniężnego w terminach określonych umową, a zatem wierzyciel miał prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Pozwany wprawdzie kwestionował dochodzone roszczenie, ale poza ogólnikowym określeniem, nie wskazał, dlaczego kwestionuje to roszczenie, ani też w jakim zakresie ( w jakiej wysokości).

Nielogicznym dla Sądu jest stanowisko pozwanego, jakie zajął w tym procesie, skoro najpierw zakwestionował roszczenie co do zasady i wysokości, po to , aby jednocześnie wnieść o podjęcie negocjacji w celu zawarcia ugody.

Powód wzywał pozwanego do dobrowolnej zapłaty, ale pozwany nie udowodnił, wbrew ciążącemu na nim obowiązku wynikającego z art. 6 kc, że podjął jakiekolwiek próby polubownego załatwienia sporu przed wniesieniem sprawy do Sądu przez powoda.

Mając powyższe na uwadze powództwo w całości zostało przez Sąd uwzględnione, także w odniesieniu do odsetek .

Z urzędu Sądowi wiadomym jest , iż w Sądzie Okręgowym w Płocku toczyło się lub zwisło wiele spraw przeciwko pozwanemu. Praktycznie w każdej sprawie, w której przeciwko pozwanemu został wydany nakaz, pozwany składał sprzeciw od nakazu zapłaty, nie przedstawiając żadnych dowodów na nieistnienie roszczenia, wnosząc o umożliwienie mu zawarcia z powodami ugody lub rozłożenie dochodzonych należności na raty.

Zdaniem Sądu, takie postępowanie pozwanego zmierza w konsekwencji do przedłużania procesów i w rezultacie generuje dla pozwanego dodatkowe koszty postępowania.

Pozwany zadeklarował także chęć zawarcia ugody ze stroną powodową. Jednakże powód nie zajął stanowiska w tej kwestii. Pozwany nie przedstawił też żadnych dowodów na to, że chociażby częściowo spłacił powoda lub podjął, przed otrzymaniem nakazu zapłaty działania w przedmiocie rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności poszczególnych faktur, chociaż wiedział o swoich problemach finansowych (art. 6 kc).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się: opłata od pozwu ( 4770zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 5400 zł wg. § 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.10.2016r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17zł).

W ocenie Sądu nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 102 k.p.c. stanowiący, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów lub nie obciążać jej w ogóle kosztami. Przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że obciążenie strony przegrywającej kosztami procesu byłoby rażąco niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W przedmiotowej sprawie, pozwany mimo, iż w trakcie dostawy leków i innych produktów leczniczych znał swoją sytuację finansową, to jednak nie podjął rozmów z powodem o chociażby przedłużeniu terminu płatności poszczególnych należności, nie podjął żadnych działań po otrzymaniu od powoda wezwania do dobrowolnej zapłaty należności. Taki sposób zachowania pozwanego wyłącza, zdaniem Sądu, zastosowanie w/w przepisu.

Sąd uznał, iż nie ma zastosowania w niniejszej sprawie także przepis art. 101 kpc, który stanowi, że zwrot kosztów należałby się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia sprawy i uznał roszczenie przy pierwszej czynności procesowej. Pozwany nie daje powodów do wytoczenia powództwa jeżeli nie dopuścił się zwłoki w rozumieniu prawa materialnego, nie wiedział o pretensji powoda, a z okoliczności wynika, że gdyby był wezwany do zaspokojenia roszczenia, to by je zaspokoił. W niniejszej sprawie pozwany nie może być, zdaniem Sądu, uznany za takiego pozwanego. Pozwany wiedział o roszczeniu powoda, był przez powoda wzywany do spełnienia roszczenia, ale tego roszczenia nawet w części, nie zaspokoił. Samo uznanie powództwa dotyczyło odpowiedzialności co do samej zasady i nie towarzyszyło temu spełnienie świadczenia chociażby w części.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Tetkowska
Data wytworzenia informacji: