Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 333/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-09-22

Sygn. akt VII K 333/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2017 r.

Sąd Rejonowy – w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Jolanta Korkus

Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Chojnacka

po rozpoznaniu w dniach 29.12.2016 r., 15.02.2017 r., 29.03.2017 r., 21.09.2017 r., , sprawy P. M., syna P. i J. z domu R., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od dnia 29 marca 2016 roku do dnia 30 marca 2016 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w P., woj. (...), przy ul. (...) w G. (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ze sklepu (...) artykułów multimedialnych oraz biurowych o łącznej wartości strat w wysokości 1121,70 zł na szkodę (...) Sp. z o.o. przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w przeciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności będąc skazanym za podobne przestępstwo umyślne

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2.  w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 12 maja 2016 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w P., woj. (...), przy ul. (...) w mieszkaniu oznaczonym nr (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia gier na konsole, gier planszowych, środków czystości, kosmetyków, książek, gier na komputer, odtwarzacza MP3, aparatu fotograficznego, zastawy stołowej, biżuterii, odzieży oraz pieniędzy w kwocie 800 zł oraz żywności o łącznej wartości strat wysokości 4170 zł na szkodę J. W. przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w przeciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności będąc skazanym za podobne przestępstwo umyślne

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

3.  w okresie od dnia 23 czerwca 2016 roku do dnia 09 lipca 2016 roku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w P., woj. (...), przy ul. (...) w mieszkaniu oznaczonym nr (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dwóch padów do gry P. (...) modemu (...), koszulki męskiej oraz dwóch tuszy do rzęs o wartości strat w wysokości około 700 zł na szkodę J. W. przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w przeciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności będąc skazanym za podobne przestępstwo umyślne

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów z tą zmianą, iż stwierdza, że stanowią one jedno przestępstwo ciągłe wyczerpujące znamiona art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk i art. 33 § 2kk wymierza mu

10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 ( pięćdziesięciu ) stawek dziennych grzywny określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20,00

( dwudziestu) złotych;

2. na podstawie art. 46 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę kwoty 1121,70 ( jeden tysiąc sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt groszy) na rzecz (...) Sp. z o.o. ;

3. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w dniu 21 kwietnia 2016 r. od godziny 13:30 do godziny 15:45 ;

4. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1704,56 ( jeden tysiąc siedemset cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy ) tytułem zwrotu poniesionych wydatków oraz kwotę 380,00 ( trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt VIIK 333/16

UZASADNIENIE

Oskarżony P. M. nieprawomocnym wyrokiem Sadu (...) w P.z dnia (...) w sprawie (...)został skazany za przestępstwo wyczerpujące dyspozycję art. 278 § kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Przy wymiarze kary Sąd kierował się następującymi względami:

Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości wszystkich czynów oskarżonego składających się na przestępstwo ciągłe wyrażający się w wartości wyrządzonej szkody i sposobie działania .

Jako okoliczności obciążające potraktował powtarzanie podobnych zachowań przestępnych w dosyć długim okresie czasu, bo około półtorarocznym. Ponadto za okoliczność obciążającą Sąd uznał działanie również na szkodę osoby najbliższej – matki, która udzielała oskarżonemu wsparcia i pomocy. Także okolicznością obciążającą jest brak naprawienia szkody oraz uprzednia , wielokrotna karalność na karę pozbawienia wolności oskarżonego w przeważającej części za przestępstwa kradzieży. Świadczy to o tym, że oskarżony jest osobą niepoprawną, która lekceważy sobie konsekwencje związane z wymierzaniem jej kolejnych kar.

Za okoliczność łagodzącą Sąd poczytał oskarżonemu przyznanie się częściowe do winy, wyrażenie skruchy i podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu życia. Na obecnym etapie przedwcześnie jest stwierdzać , na ile te pozytywne zmiany w życiu oskarżonego są trwałe .

Z tych względów Sąd uznał, że kara 10 miesięcy pozbawienia wolności będzie stanowić dla oskarżonego dolegliwość współmierną do stopnia społecznej szkodliwości czynu , która w sposób prawidłowy spełni cele kary w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej.

Ponieważ oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Sąd wymierzył mu również karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20,00 zł każda. Grzywna w tej wysokości jest dla oskarżonego dolegliwa, a jednocześnie realna do spłacenia.

Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody na rzecz (...) Sp. z o.o. w całości, gdyż oskarżony nie podjął żadnych starań o wyrównanie szkody temu pokrzywdzonemu.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Korkus
Data wytworzenia informacji: