Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 426/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-07-24

Sygn. akt VU 426/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lipca 2013r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Łapińska

Protokolant: asyst. sędz. Sławomir Fert

po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy Z. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

o prawo do wypłaty emerytury

na skutek odwołania wnioskodawczyni

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

z dnia 15 marca 2013r.

sygn. (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 15 września 2011 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M.. wstrzymał wypłatę emerytury na rzecz wnioskodawczyni Z. P. poczynając od dnia 1 października 2011 roku.

Po rozpoznaniu odwołania wnioskodawczyni Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 roku, wydanym w sprawie VU 1073/11 zmienił powyższą decyzję i podjął wypłatę emerytury na rzecz Z. P. poczynając od dnia 1 października 2011 roku. Zawarte w odwołaniu żądanie wypłaty odsetek od zaległych świadczeń zostało natomiast przekazane do rozpoznania ZUS.

Od powyższego wyroku wniósł apelację organ rentowy.

Sprawa z apelacji ZUS została zarejestrowana w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi pod sygn. akt III AUa 587/13 i jest w toku.

Zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją z dnia 15 marca 2013 roku ZUS odmówił wnioskodawczyni prawa do wypłaty emerytury za okres od dnia 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Odwołanie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 199 pkt 2 k.p.c. pozew podlega odrzuceniu, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona. Wszczynające postępowanie sądowe odwołanie od decyzji organu rentowego pełni rolę pozwu. Stąd też w sytuacji, gdy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona, sąd powinien odwołanie odrzucić na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie II UKN 105/98, OSNP 1999/16/529).

Poza sporem pozostaje, iż zgłoszone przez wnioskodawczynię w sprawie niniejszej roszczenie dotyczy prawa do wypłaty emerytury za okres od dnia 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku, zaś przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi III Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod sygn. akt III AUa 587/13 toczy się postępowanie, w którym badana jest prawidłowość decyzji ZUS z dnia 15 września 2011 roku, którą wstrzymano wypłatę emerytury na rzecz wnioskodawczyni poczynając od dnia 1 października 2011 roku.

W tej sytuacji należało przyjąć, że między tymi stronami i o to samo roszczenie sprawa jest w toku, co stoi na przeszkodzie prowadzeniu drugiego takiego samego postępowania.

Z tych też względów, na podstawie powołanego na wstępie przepisu należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Grzybowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Łapińska
Data wytworzenia informacji: