Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 79/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2020-01-28

Sygn. akt III K 79/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale III Karnym w składzie:

Przewodniczący sędzia Tomasz Olszewski

Protokolant : starszy sekretarz sądowy Bożena Wolfram

przy udziale Prokuratora Katarzyny Tomczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 roku

sprawy

D. W. syna M. i E. z domu M., urodzonego (...) w B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 18 grudnia 2011 roku, za który wymierzono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; kara ograniczenia wolności została wykonana w dniu 16 maja 2013 roku; środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został wykonany w dniu 29 maja 2014 roku;

II.  Sądu Rejonowego w R. z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełniony w dniu 29 stycznia 2012 roku, za który wymierzono karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i karę grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda;

III.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 4 kk, popełniony w dniu 21 lipca 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę na podstawie art. 71 § 1 kk w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda; orzeczono wobec skazanego 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; postanowieniem z dnia 05 listopada 2014 roku zarządzono do wykonania karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 roku orzeczono, że grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu, zaś na poczet kary zasadniczej 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono skazanemu 30 dni odpowiadające 30 dniom uiszczonej w całości grzywny; środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych został wykonany w dniu 2 lutego 2017 roku;

IV.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. (...) za trzy czyny: z art. 288 § 1 kk oraz art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk popełnione z 29/30 maja 2012 roku na jednostkowe kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 złotych, 1 rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych każda, kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu kary łączne: 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 złotych, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata, a następnie postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. zarządzono do wykonania karę łączną pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 r. od godz. 8:40 do godz. 13:00 uznając, że kara łączna pozbawienia wolności ulega skróceniu o jeden dzień; kara grzywny została wykonana w dniu 13 lipca 2016 roku;

V.  Sądu Rejonowego (...) we W. z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. (...) za dwa czyny: z art. 289 § 2 kk popełniony 19 lutego 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 244 kk popełniony w dniu 19 lutego 2013 roku na karę 4 miesiące pozbawienia wolności; kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata; postanowieniem Sądu Rejonowego w T. z dnia 12 kwietnia 2016 roku zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. (...) za siedem czynów:

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 14 - 16 kwietnia 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIV),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 24 stycznia 2012 roku do 03 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLV),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 15 -16 marca 2012 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i kare grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVI),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od września – do grudnia 2011 roku na karę 1 roku pozbawienia wonności (czyn CCXLVII),

- z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 27-28 lutego 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVIII),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 10-11 stycznia 2012 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIX),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCL); kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 130 stawek dziennych po 10 złotych; kara łączna grzywny została wykonana w dniu 7 marca 2018 roku;

VII.  Sądu Rejonowego w T. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. (...), za dwa czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 05 marca 2013 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 16 - 27 marca 2013 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 zł każda; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; kara grzywny została wykonana w dniu 2 lipca 2015 roku;

VIII.  Sądu Rejonowego w T.z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. (...) za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie 04 sierpnia 2012 roku do 04 lutego 2013 roku na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; z kary tej skazany wykonał 112 godzin, co odpowiada wykonaniu 56 dni pozbawienia wolności,

IX.  Sądu Okręgowego wP. z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn.(...) za dwa czyny:

- z art. 258 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 120 stawek dziennych po 10 złotych każda; kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata; grzywna nie została wykonana,

X. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P. z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), w którym połączono w pkt 1a. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach III, IV, V, VI, VII, IX i karę ograniczenia wolności opisaną w punkcie VIII i wymierzono D. W. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności; w pkt 1b. połączono kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punkach VI i IX i wymierzono skazanemu karę łączną grzywny 150 stawek dziennych po 10 złotych każda; na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy pozbawienia wolności: 30 dni ze sprawy Sądu Rejonowego w T. o sygn. (...), okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 roku od godz. 8:40 do godz. 13:00 w sprawie Sądu Rejonowego w T. o sygn.(...), 56 dni, które odpowiadają wykonaniu 112 godzin kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w T.w sprawie o sygn. (...); postanowieniem z dnia 15 maja 2018 roku kara grzywny postała zamieniona na 75 zastępczej kary pozbawienia wolności; skazany nie rozpoczął odbywania kary łącznej pozbawienia wolności, ani zastępczej kary pozbawienia wolności;

XI. wyrokiem Sądu Rejonowego wT. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn: z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 4 § 1 kkw brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 grudnia 2011 roku popełniony w okresie od 23 listopada 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, która została następnie zarządzona do wykonania postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku; skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w dniu 13 sierpnia 2019 roku od godz. 5:15 ( koniec kary przypada na 12 sierpnia 2020 roku);

XII. wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony w dniu 12 stycznia 2018 roku, za który wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec skazanego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności;

XIII. wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 178a § 4 kk, popełniony w dniu 16 października 2017 roku, za który wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności;

XIV. Sądu Rejonowego w T. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie o sygn. (...) za trzy czyny: z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 226 § 1 kk, popełnione w dniu 5 stycznia 2018 roku, na kary – odpowiednio: 8 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności i 4 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały następnie połączone i wymierzono D. W. karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 5 stycznia 2018 roku godz. 18:10 do dnia 6 stycznia 2018 roku godz. 10:07; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności

orzeka

1.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 4 kk kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach X., XIV. niniejszego wyroku oraz kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach: XI., XII., XIII. niniejszego wyroku łączy i wymierza D. W. karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 § 1 kk i art.90 § 2 kk środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach XII. i XIII. niniejszego wyroku łączy i wymierza D. W. jeden środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego;

3.  ustala, że w pozostałym zakresie wyroki opisane w punktach X., XI., XII., XIII., XIV. podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  na podstawie art.572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym skazania objęte wyrokami Sądu Rejonowego wT. z dnia 17 maja 2012r. oraz Sądu Rejonowego w R.z dnia 6 sierpnia 2012r. opisanymi w punktach I. i II. niniejszego wyroku;

5.  na podstawie art. 577 kpk zalicza D. W. na poczet orzeczonej w punkcie 1. niniejszego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności: okres pozbawienia wolności w wymiarze 30 (trzydzieści) dni ze sprawy Sądu Rejonowego w T. o sygn. akt(...) okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 roku od godz. 8:40 do godz. 13:00 w sprawie Sądu Rejonowego w T. o sygn. (...), 56 (pięćdziesiąt sześć) dni, które odpowiadają wykonaniu 112 godzin kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w T. w sprawie o sygn. (...), od dnia 5 stycznia 2018 roku godz. 18:10 do dnia 6 stycznia 2018 roku godz. 10:07, oraz od dnia 13 sierpnia 2019 roku od godz. 5:15;

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adwokata Ł. O. kwotę 147 (sto czterdzieści siedem) złotych i 60 (sześćdziesiąt) groszy tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

7.  koszty postępowania związane z wydaniem wyroku łącznego przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III K 79/19

UZASADNIENIE

D. W. został skazany następującymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w T. z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 1 kk, popełniony w dniu 18 grudnia 2011 roku, za który wymierzono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; kara ograniczenia wolności została wykonana w dniu 16 maja 2013 roku; środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został wykonany w dniu 29 maja 2014 roku;

II. Sądu Rejonowego w R.z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk, popełniony w dniu 29 stycznia 2012 roku, za który wymierzono karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat i karę grzywnę 100 stawek dziennych po 10 złotych każda;

III. Sądu Rejonowego w T. z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 178a § 4 kk, popełniony w dniu 21 lipca 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz grzywnę na podstawie art. 71 § 1 kk w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 złotych każda; orzeczono wobec skazanego 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych; postanowieniem z dnia 05 listopada 2014 roku zarządzono do wykonania karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 roku orzeczono, że grzywna orzeczona na podstawie art. 71 § 1 kk nie podlega wykonaniu, zaś na poczet kary zasadniczej 6 miesięcy pozbawienia wolności zaliczono skazanemu 30 dni odpowiadające 30 dniom uiszczonej w całości grzywny; środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych został wykonany w dniu 2 lutego 2017 roku;

IV. Sądu Rejonowego w T. z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie o sygn. (...) za trzy czyny: z art. 288 § 1 kk oraz art. 279 § 1 kk w zw. z art. 288 § 1 kk popełnione z 29/30 maja 2012 roku na jednostkowe kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych, 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 30 stawek dziennych po 10 złotych, 1 rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny po 30 stawek dziennych po 10 złotych każda, kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu kary łączne: 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 złotych, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata, a następnie postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. zarządzono do wykonania karę łączną pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 r. od godz. 8:40 do godz. 13:00 uznając, że kara łączna pozbawienia wolności ulega skróceniu o jeden dzień; kara grzywny została wykonana w dniu 13 lipca 2016 roku;

V. Sądu Rejonowego (...)we W.z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. (...)za dwa czyny: z art. 289 § 2 kk popełniony 19 lutego 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 244 kk popełniony w dniu 19 lutego 2013 roku na karę 4 miesiące pozbawienia wolności; kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lata; postanowieniem Sądu Rejonowego w T.z dnia 12 kwietnia 2016 roku zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności;

VI. Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. (...) za siedem czynów:

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 14 - 16 kwietnia 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIV),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 24 stycznia 2012 roku do 03 lutego 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLV),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 15 -16 marca 2012 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i kare grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVI),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od września – do grudnia 2011 roku na karę 1 roku pozbawienia wonności (czyn CCXLVII),

- z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie 27-28 lutego 2012 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLVIII),

- z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie 10-11 stycznia 2012 roku na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCXLIX),

- z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny 100 stawek dziennych po 10 złotych każda (czyn CCL); kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wymiarze 130 stawek dziennych po 10 złotych; kara łączna grzywny została wykonana w dniu 7 marca 2018 roku;

VII. Sądu Rejonowego w T. z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. (...), za dwa czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w dniu 05 marca 2013 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i za czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie 16 - 27 marca 2013 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności i grzywnę 50 stawek dziennych po 10 zł każda; jednostkowe kary pozbawienia wolności połączono i orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat; kara grzywny została wykonana w dniu 2 lipca 2015 roku;

VIII. Sądu Rejonowego w T.z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. (...)za czyn z art. 209 § 1 kk popełniony w okresie 04 sierpnia 2012 roku do 04 lutego 2013 roku na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; z kary tej skazany wykonał 112 godzin, co odpowiada wykonaniu 56 dni pozbawienia wolności,

IX. Sądu Okręgowego wP.z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie o sygn. (...)za dwa czyny:

- z art. 258 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

- z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełniony w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2014 roku na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 120 stawek dziennych po 10 złotych każda; kary jednostkowe zostały następnie połączone i wymierzono skazanemu karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 8 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lata; grzywna nie została wykonana,

X. wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P.z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), w którym połączono w pkt 1a. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach III, IV, V, VI, VII, IX i karę ograniczenia wolności opisaną w punkcie VIII i wymierzono D. W. karę łączną 4 lat pozbawienia wolności; w pkt 1b. połączono kary grzywny orzeczone wyrokami opisanymi w punkach VI i IX i wymierzono skazanemu karę łączną grzywny 150 stawek dziennych po 10 złotych każda; na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy pozbawienia wolności: 30 dni ze sprawy Sądu Rejonowego w T.o sygn. (...), okres zatrzymania w dniu 05 czerwca 2012 roku od godz. 8:40 do godz. 13:00 w sprawie Sądu Rejonowego w T. o sygn. (...), 56 dni, które odpowiadają wykonaniu 112 godzin kary ograniczenia wolności orzeczonej w sprawie Sądu Rejonowego w T. w sprawie o sygn.(...); postanowieniem z dnia 15 maja 2018 roku kara grzywny postała zamieniona na 75 zastępczej kary pozbawienia wolności; skazany nie rozpoczął odbywania kary łącznej pozbawienia wolności, ani zastępczej kary pozbawienia wolności;

XI. wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn: z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 4 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 grudnia 2011 roku popełniony w okresie od 23 listopada 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku, za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, która została następnie zarządzona do wykonania postanowieniem z dnia 4 września 2018 roku; skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w dniu 13 sierpnia 2019 roku od godz. 5:15 ( koniec kary przypada na 12 sierpnia 2020 roku);

XII. wyrokiem Sądu Rejonowego wT.z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony w dniu 12 stycznia 2018 roku, za który wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono wobec skazanego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności;

XIII. wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie o sygn. (...), za czyn z art. 178a § 4 kk, popełniony w dniu 16 października 2017 roku, za który wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności; orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności;

XIV. Sądu Rejonowego wT. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie o sygn. (...) za trzy czyny: z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, z art. 226 § 1 kk, popełnione w dniu 5 stycznia 2018 roku, na kary – odpowiednio: 8 miesięcy pozbawienia wolności, 4 miesięcy pozbawienia wolności i 4 miesięcy pozbawienia wolności, które to kary zostały następnie połączone i wymierzono D. W. karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 5 stycznia 2018 roku godz. 18:10 do dnia 6 stycznia 2018 roku godz. 10:07; skazany nie rozpoczął odbywania kary pozbawienia wolności.

\odpisy wyroków oraz postanowień, k. 13 – 15, 22 – 23, 24, 25, 26, 27, 28 – 29, a ponadto

z akt sprawy o sygn. III K 98/16: podpisy wyroków i postanowień, k. 6 – 11, 18, 20, 21 – 26, 45 – 46, 47 – 51, 89 – 91, 93 – 102, 122 – 123, 141 - 143

informacja o karalności, k. 9 – 12

obliczenia kary, k. 16, 17

informacja o pobytach i orzeczeniach, k. 39 – 42\

D. W. ma bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia.

D. W. odbywa karę w systemie zwykłym, w zakładzie karnym typu zamkniętego. Nie był zainteresowany zmianą systemu odbywania kary. W trakcie pobytu w zakładzie karnym skazany nie był nagradzany, ani karany dyscyplinarnie.

D. W. nie jest zatrudniony; brak zainteresowania ze strony skazanego. Nie wykazuje nadto zainteresowania nauką w systemie szkół przywięziennych, nie uczestniczył w programach resocjalizacji. Jego zachowanie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności cechuje przeciętność.

\opinia o skazanym, k. 37 - 38v\

Ocena dowodów.

Żaden z dowodów przeprowadzonych na rozprawie głównej, w tym dowody z dokumentów, a w szczególności odpisy wyroków, opinie o skazanym i informacje o karalności nie był kwestionowany przez żadną ze stron. Sąd także nie miał żadnych wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności.

Wymiar kar łącznych.

Wymierzając D. W. karę łączną pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował zasadę częściowej kumulacji.

Przypomnieć należy, że w myśl zasady wyrażonej w art.86 § 1 kk sąd wymierzając karę łączną orzeka ją w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności.

Ważąc wszystkie okoliczności istotne dla ustalenia wymiaru kary łącznej sąd okręgowy uznał, że optymalną karą tj. taką, która najpełniej uwzględni dyrektywy jej wymiaru określone w art.85a kk będzie kara siedmiu lat pozbawienia wolności.

W żadnym razie na aprobatę nie zasługuje wniosek zawarty w piśmie procesowym skazanego (k. 5) o zastosowanie zasady pełnego pochłonięcia. Sąd dostrzega, że skazany posiada troje dzieci, co do których ciąży na nim obowiązek alimentacyjny. Okoliczność tą sąd okręgowy wziął pod uwagę na korzyść skazanego; miała ona wpływ na jego łagodniejsze potraktowanie w zakresie wymiaru kary łącznej. Jednakże, jak wynika z nadesłanej opinii sporządzonej dla potrzeb niniejszego postępowania w Areszcie Śledczym w P., D. W. przebywając w warunkach izolacji nie wykazuje pożądanej postawy, która byłaby wyrazem krytycznego stosunku do popełnionych przestępstw i dowodziła jednocześnie skruchy i żalu – elementów niezbędnych dla uznania, że skazany zrozumiał niegodność swego postępowania. Przeciwnie, skazany wykazuje się postawą pasywną, poza tym pozostaje bierny w zakresie podejmowania pracy zarobkowej w warunkach izolacji, pomimo faktu ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec małoletnich dzieci. Pomimo braku wykształcenia i wyuczonego zawodu, skazany nie przejawia chęci zdobycia fachu, a tym samym – zwiększenia szans na skuteczny powrót do normalnego życia po opuszczeniu zakładu karnego. Reasumując, z opinii nie wynika, by jego zachowanie po popełnieniu przypisanych mu przestępstw i wydaniu wyroków skazujących wskazywało na zrozumienie ich karygodności oraz, by podkreślana przez niego w pismach procesowych chęć poprawy znajdowała potwierdzenie w sposobie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

Nadto zastosowaniu zasady pełnej absorpcji przy łączeniu kar, którą postulował skazany, sprzeciwiają się okoliczności związane z przestępstwami, za które D. W. został skazany. Odnotować trzeba, że były one popełnione w relatywnie znacznych odległościach czasowych, w okresie od stycznia 2013r. do września 2018r., godziły w rodzajowo różne dobra prawne. Spektrum sprzecznych z prawem zachowań skazanego jest „imponujące” - poczynając od działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poprzez przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, włamania, zniszczenie mienia, zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia), sutenerstwo, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i naruszenie nietykalności cielesnej, w tym także – naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz niealimentację. Jeśli do tego weźmie się pod uwagę uprzednią, wielokrotną karalność D. W., w tym na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, z których pierwsze, niezatarte skazanie datowane jest na dzień 17 maja 2012r. (patrz karta karna, k. 9), a także to, że był on karany w warunkach z art.65 § 1 kk, zaś za czyny z art.178a § 1 kk – karany był aż czterokrotnie – niewątpliwy wydaje się wniosek, że D. W. jest osobą głęboko zdemoralizowaną, dla której prognoza resocjalizacyjna powinna zostać określona jako negatywna, zaś na plan główny wśród celów wymierzanej kary łącznej wysuwa się potrzeba surowego ukarania i izolacji, w większym stopniu, niż wychowania i zapobiegania jego powrotowi do przestępstwa. W tej sytuacji zastosowanie zasady absorpcji, o co wnosił skazany, byłoby całkowicie niezasadne, stanowiłoby bowiem nienależne premiowanie skazanego, czego jego droga życiowa w żaden sposób nie uzasadnia.

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej D. W. z urzędu sąd ustalił na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Sochacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Tomasz Olszewski
Data wytworzenia informacji: