Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II1 Co 1421/21 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2021-11-10

Sygn. akt II 1 Co 1421/21

UZASADNIENIE

Wierzyciel W. M., złożył w dniu 5 lipca 2021 roku (data prezentaty Sądu) wniosek nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z dnia 15 kwietnia 2011 roku, wydanemu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny, w sprawie o sygn. akt II C 629/09, opatrzonemu klauzulą wykonalności w dniu 21 czerwca 2021 roku, przeciwko małżonce dłużnika – M. M.. Do wniosku została załączona opłata od przedmiotowego wniosku oraz oryginał aktu małżeństwa D. M. i M. M. (wniosek k. 3, akt małżeństwa k. 4)

Postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa
w Ł., Wydział II Cywilny Sekcja Egzekucyjna na podstawie oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (postanowienie II 1 Co 1421/21, k. 10)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 787 k.p.c., tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

W przedmiotowej sprawie wierzyciel nie wykazał, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika D. M.. Sądowi nie przedstawiono bowiem żadnego dokumentu, który miałby tę okoliczność wykazywać. W tej sprawie nie spełniono zatem przesłanek z przepisu art. 787 k.p.c.

Nadto postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności jest postępowaniem sformalizowanym, a wierzyciel obowiązany jest do złożenia oryginału dokumentu urzędowego lub prywatnego podpisanego przez małżonka dłużnika, z którego wynika udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka. W postępowaniu klauzulowym przedmiotem badania jest bowiem m.in. treść dokumentu obejmującego zgodę małżonka przedstawionego przez wierzyciela. Jeżeli więc wierzyciel nie załącza do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności żadnego dokumentu mającego wykazać zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania – nie jest możliwe zbadanie jego treści.. A zatem nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że postępowanie klauzulowe jest sformalizowane i dopuszczalne są w nim jedynie dokumenty ściśle określone w przepisie. Skoro bowiem wierzyciel może otrzymać tytuł wykonawczy szybciej niż w tradycyjnym postępowaniu, winien uczynić zadość wymaganiom co do formy dokumentów, na podstawie których Sąd nadaje klauzulę wykonalności bądź odmawia jej nadania.

Mając na uwadze powyższe, wniosek podlegał oddaleniu.

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć wierzycielowi – z pouczeniem o zażaleniu (pocztą).

Dnia 10.11.2021 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pacholska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Data wytworzenia informacji: