Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 82/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-04-19

Sygn. akt II K 82/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2018r

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Przybylska

Protokolant: sekr. sądowy Ilona Pilarczyk

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu M. U.

po rozpoznaniu dnia 19 kwietnia 2018r.

sprawy R. W. (1),

syna S. i A. z d. S.

ur. (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 lutego 2009r w sprawie o sygnaturze akt VII K 59/09 za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 13 grudnia 2008r na karę 80 stawek grzywny po 10 złotych każda stawka, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 13.12.2008r do 14.12.2008r

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 maja 2011r w sprawie o sygnaturze akt VII K 214/11 za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od 3.11.2010 do 5.11.2010r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat i zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie o sygn.. akt VIII Ko 3900/11 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

III.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 maja 2011r w sprawie VII K 299/11 za czyny:

- z art. 278§1 kk popełnione w dniu 15.12.2010r i w dniu 31.01.2011r i przy przyjęciu, że wchodzą one w skład ciągu przestępstw wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 279§1 kk popełniony w dniu 3.02.2011r na karę 1 roku pozbawienia wolności

oraz wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat i zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie sygn.. akt VIII Ko 1805/12 zarządzono wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności i zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 3.02.2011r do dnia 4.02.2011r

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 września 2011r w sprawie o sygn.. akt VII K 812/11 za czyn z art. 280§1 kk popełniony w dniu 7.06.2011r na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniach 7-9 czerwca 2011r i okres tymczasowego aresztowania od dnia 12 lipca 2011r do dnia 5 września 2011r

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie o sygn.. akt VII K 1123/11 za czyny:

- z art. 288§1 kk w zw. z art. 91§1 kk popełnione w okresie od 29.05.2011 do 6.06.2011r, w dniu 29.05.2011r, w dniu 1.06.2011r, w okresie 2/3.06.2011r, w dniu 3.06.2011r, w okresie 4/5.06.2011r na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 275§1 kk popełniony w dniu 5.06.2011r na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz wymierzono karę grzywny 30 stawek po 10 złotych każda stawka

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 lutego 2012r w sprawie o sygn.. akt VII K 27/12 za czyn z art. 279§1 kk popełniony w dniu 7.10.2011r na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 5 lat, oddano pod dozór kuratora, wymierzono karę grzywny 50 stawek po 10 złotych każda stawka oraz zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 maja 2017r w sprawie o sygn.. akt VIII Ko 719/17 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

VII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie o sygn.. akt VII K 381/16 za czyny:

- z art. 163§1 pkt 1,2 i 3 kk popełniony w dniu 28 maja 2016r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin miesięcznie

- z art. 190§1 kk popełniony w dniu 28 maja 2016r na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności

oraz w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 28.05.2016r godz. 23.15 do 29.05.2016r godz. 7.00

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 i 4 k.k. i art. 87 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone wobec skazanego R. W. (1) wyrokami opisanymi w punktach VI (VII K 27/12) i VII ( VII K 381/16) i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

2.  ustala, iż wyżej wymienione wyroki w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt 1 kary łącznej zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VII K 381/16 od dnia 28 maja 2016 r. godz. 23.15 do 29 maja 2016 r. godz. 7.00;

4.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

5.  zwalnia skazanego od zwrotu Skarbowi Państwa kosztów sądowych.

SSR Marta Przybylska

Sygn. akt II K 82/18

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 stycznia 2018 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w O. W.. poinformował Sąd Rejonowy w Kaliszu o możliwości istnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego wobec R. W. (1) obejmującego wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu o sygn. akt II K 381/16 oraz sygn. akt VII K 27/12 i orzeczenie wobec niego kary łącznej.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 2 lutego 2009r w sprawie o sygnaturze akt VII K 59/09 R. W. (1) został skazany za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 13 grudnia 2008 r na karę 80 stawek grzywny po 10 złotych każda stawka, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od 13.12.2008r do 14.12.2008r

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 maja 2011r w sprawie o sygnaturze akt VII K 214/11 skazano R. W. (1) za czyn z art. 278§1 kk popełniony w okresie od 3.11.2010 do 5.11.2010r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat i zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie o sygn. akt VIII Ko 3900/11 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 19 maja 2011r w sprawie VII K 299/11 R. W. (1) został skazany za czyny:

- z art. 278§1 kk popełnione w dniu 15.12.2010r i w dniu 31.01.2011r i przy przyjęciu, że wchodzą one w skład ciągu przestępstw wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - z art. 279§1 kk popełniony w dniu 3.02.2011r na karę 1 roku pozbawienia wolności

oraz wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat i zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie sygn.. akt VIII Ko 1805/12 zarządzono wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności i zaliczono na poczet kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 3.02.2011r do dnia 4.02.2011r

Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dnia 5 września 2011r w sprawie o sygn. akt VII K 812/11 skazał w/w za czyn z art. 280§1 kk popełniony w dniu 7.06.2011r na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania w dniach 7-9 czerwca 2011r i okres tymczasowego aresztowania od dnia 12 lipca 2011r do dnia 5 września 2011r

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie o sygn. akt VII K 1123/11 skazano R. W. (1) za czyny:

- z art. 288§1 kk w zw. z art. 91§1 kk popełnione w okresie od 29.05.2011 do 6.06.2011r, w dniu 29.05.2011r, w dniu 1.06.2011r, w okresie 2/3.06.2011r, w dniu 3.06.2011r, w okresie 4/5.06.2011r na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- z art. 275§1 kk popełniony w dniu 5.06.2011r na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

oraz wymierzono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 3 lat, zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych oraz wymierzono karę grzywny 30 stawek po 10 złotych każda stawka.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 lutego 2012r w sprawie o sygn.. akt VII K 27/12 w/w został skazany za czyn z art. 279§1 kk popełniony w dniu 7.10.2011r na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono tytułem próby na okres 5 lat, oddano pod dozór kuratora, wymierzono karę grzywny 50 stawek po 10 złotych każda stawka oraz zobowiązano do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 29 maja 2017r w sprawie o sygn.. akt VIII Ko 719/17 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie o sygn. akt VII K 381/16 R. W. (1) został skazany za czyny:

- z art. 163§1 pkt 1,2 i 3 kk popełniony w dniu 28 maja 2016r na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin miesięcznie

- z art. 190§1 kk popełniony w dniu 28 maja 2016r na karę 1 miesiąca pozbawienia wolności

oraz w miejsce orzeczonych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach od 28.05.2016r godz. 23.15 do 29.05.2016r godz. 7.00

Obecnie skazany odbywa kary pozbawienia wolności w sprawach, w których zapadły wyroki Sądu Rejonowego w Kaliszu sygn. akt VII K 27/12 i VII K 381/16.

Dowód : karta karna kk. 7 - 8, odpis wyroku k. 9,10, 12, 14 – 16, 18, odpis postanowienia k. 11, 13, 17, wydruk z NOE – SAD k. 31 – 32, opinia o skazanym k. 33 - 34

W oparciu o opinię o skazanym z dnia 20 lutego 2018 r ustalono, iż postawa i zachowanie skazanego R. W. (2) w Areszcie Śledczym w O. W.., gdzie aktualnie przebywa, były oceniane jako poprawne. W grupie skazanych funkcjonuje bezkonfliktowo. Skazany nie był karany dyscyplinarnie, nie był również nagradzany. Od dnia 31.01.2018 r. zatrudniony jest na stanowisku pomocnika magazyniera. Został skierowany do odbywania kary w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Termin rozpoczęcia terapii wyznaczono na dzień 23.05.2019 r.

Dowód : opinia o skazanym k. 33 - 34

Sąd zważył, co następuje:

W myśl art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k. . jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Zgodnie z art. 87 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

W stosunku do R. W. (1) przesłanki wskazane w art. 85 § 1 i 2 k.k. spełnione zostały w odniesieniu do wyroków Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie sygn. akt VII K 27/12 i VII K 381/16.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt VII K 258/17 Sąd Rejonowy w Kaliszu wymierzył skazanemu karę 2 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 7 października 2011 r. oraz w dniu 27 stycznia 2017 r. R. W. (1) został skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie o sygn. akt VII K 381/16 na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 25 godzin miesięcznie za czyny popełnione w dniach 28 maja 2016 r. Kary wymierzone w/w wyrokami podlegają wykonaniu.

Sformułowanie „ podlegające wykonaniu (…) kary (...)” użyte w treści art. 85 § 2 kk należy intepretować jako odnoszące się do tych dolegliwości, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane, a zatem in concreto te kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonywania. ( por. wyrok Sąd Apelacyjnego w Szczecinie z 24.04.2016 r. II AKa 27/16 opubl. Legalis nr 1482011).

Wobec skazanego w sprawie VII K 381/16 kara pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone zostały w trybie art. 37b kk. Zgodnie z treścią art. 37b zdanie 2 w pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Zatem wykonywanie kary pozbawienia wolności powoduje wstrzymanie wykonania kary ograniczenia wolności, jednak go nie niweczy albowiem zakończenie wykonania kary izolacyjnej zobowiązuje sąd do niezwłocznego wykonania kary ograniczenia wolności, a zatem następuje jedynie przesunięcie w czasie do momentu wykonania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie nie zachodzą wobec skazanego warunki z art. 87 § 2 kk albowiem kara łączna pozbawienia wolności przekracza 6 miesięcy.

Granice wymiaru kary łącznej określa przepis art. 86 § 1 k.k. Granicę dolną stanowi najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa. G. wyznacza zaś suma kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, przy czym, jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności nie może ona przekroczyć 20 lat.

Wobec powyższego, łącząc kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności wymierzone skazanemu R. W. (1), sąd wymierzył w pkt 1 wyroku karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Przy orzekaniu kary łącznej sąd miał na względzie to, że zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k., można wymierzyć karę w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa (zasada absorpcji) do ich sumy (zasada kumulacji), jak również istnieje możliwość wymierzenia kary w wysokości pomiędzy tymi granicznymi wartościami (zasada asperacji) nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności.

Wymierzając karę łączną Sąd miał na względzie, dotychczasowy tryb życia skazanego i jego zachowanie w zakładzie karnym. Zdaniem sądu uzasadniają one celowość orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności wynikającej z dyrektywy asperacji i wymierzenie skazanemu kary łącznej w wymiarze 3 lat.

Sąd doszedł do przekonania, iż tak orzeczona kara łączna pozbawienia wolności we wskazanym powyżej wymiarze uwzględnia wszystkie omówione okoliczności, jest zgodna z zasadą trafnej reakcji karnej i w sposób właściwy zrealizuje swoje funkcje wychowawcze i zapobiegawcze.

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w wyroku łącznym, sąd zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie VII K 381/16 od dnia 28 maja 2016 godz. 23.15 do 29 maja 7.00

Sąd orzekł również, na podstawie art. 576 § 1 k.p.k., że w pozostałym zakresie łączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie wobec pozostałych wyroków nie zachodzą przesłanki z art. 85 k.k. umożliwiające wydanie wyroku łącznego albowiem sytuacja prawna skazanego związana z jego wcześniejszymi skazaniami - konfiguracją wyroków wyklucza orzeczenie wobec niego kary łącznej. Żaden z innych wyroków nie podlega wykonaniu. Dlatego też zasadne było umorzenie postępowania w tym zakresie na podstawie art. 572 k.p.k.

Sąd zwolnił skazanego na podstawie, art. 624 § 1 k.p.k. od ponoszenia kosztów postępowania w sprawie wydania wyroku łącznego mając na uwadze fakt, iż skazany przebywa w zakładzie karnym i nie uzyskuje dochodów.

SSR Marta Przybylska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Przybylska
Data wytworzenia informacji: