Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 894/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2017-02-28

II Cz 894/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO. Jacek Chmura

SSO. Janusz Roszewski

SSO. Barbara Mokras – spr.

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzycieli (...) Finanse S.A. we W., P. R., (...), G. C., (...)

przeciwko dłużnikowi G. R.

w sprawie skargi na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie J. K. w sprawie egzekucyjnej Km 1041/16

na skutek zażalenia wierzyciela (...) Finanse S.A. we W.,

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 7 października 2016 r. sygn. akt I Co 510/16

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Jarocinie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie oddalił skargę – zarzuty do planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczenia emerytalno – rentowego wniesioną przez wierzyciela (...) Finanse S.A. Sąd Rejonowy podał w uzasadnieniu, że plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji sporządzony został prawidłowo i z uwagi na brak środków nie jest możliwe uwzględnienie kosztów egzekucyjnych wierzyciela, gdyż z wyegzekwowanej kwoty zaspokajane są świadczenia alimentacyjne innego wierzyciela.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł wierzyciel, który wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenia kosztów na rzecz wierzyciela. W uzasadnieniu podał, że komornik błędnie uwzględnił w planie podziału należności alimentacyjne mimo, iż należą one do kategorii 2 a nie uwzględnił kosztów egzekucyjnych należących do kategorii 1.

Sąd Okręgowy zaważył co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodnie z art. 1025. § 1 k.p.c. z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: w pierwszej koszty egzekucyjne i w drugiej należności alimentacyjne. Tymczasem komornik, co zaakceptował sąd pierwszej instancji w planie podziału umieścił – z uwagi na niewysoką wyegzekwowaną kwotę, jedynie świadczenie alimentacyjne. Jest to stanowisko niewłaściwe. Cytowany wyżej przepis wprowadza jednoznaczną nie budzącą wątpliwości kolejność zaspokojenia.

Kategoryczne sformułowanie tego artykułu jednoznacznie wskazuje, że przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji od kolejności tej nie można odstąpić przez zastosowanie art. 5 KC, a więc zasad współżycia społecznego (post. SN z 16.2.1999 r., I CKN 1011/98, Legalis).

Ustalone koszty egzekucji poniesione przez wierzyciela zaspokajane są w podziale sumy uzyskanej z egzekucji w kategorii pierwszej (art. 1025 § 1 pkt 1 KPC) (uchw. SN z 4.8.2006 r., III CZP 48/06, Legalis).

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zaskarżone postanowienie nie może się ostać i przy ponownym rozpoznaniu sprawy w planie podziału należy uwzględnić kolejność przewidzianą w cytowanym przepisie art. 1025 k.p.c.

W tym stanie rzeczy i na zasadzie art. 386 § 4 w zw. z art. 397 § 2 i 13 § 2 k.p.c. orzeczono jak w postanowieniu.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Chmura,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: