Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 174/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzesku z 2017-02-21

Sygn. akt I C 174/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agata Gawłowska-Sobusiak

Protokolant:

Paulina Wąs

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Brzesku

na rozprawie

sprawy z powództwa B. G.

przeciwko Z. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. na rzecz powódki B. G. kwotę 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100) tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie liczonymi od dnia 22 marca 2016r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. na rzecz powódki B. G. kwotę 530,00 zł (pięćset trzydzieści złotych 00/100) tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie liczonymi od dnia 22 marca 2016r. do dnia zapłaty;

III.  oddala powództwo w pozostałej części;

IV.  zasądza od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. na rzecz powódki B. G. kwotę 3 644,00 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/00) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwota 2400,00 zł tytułem wynagrodzenia radcowskiego i kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;

V.  nakazuje pobrać od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Brzesku kwotę 520,92 zł (pięćset dwadzieścia złotych 92/100) tytułem brakujących kosztów sądowych – wynagrodzenia biegłego.

Sędzia

SR Agata Gawłowska – Sobusiak

Sygn. akt I C 174/16

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 21 lutego 2017r.

Powódka B. G. domagała się zasądzenia od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. następujących kwot:

- kwoty 9 000,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia,

- kwoty 805,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi także od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty – tytułem odszkodowania.

Nadto powódka wniosła o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że prowadzi salon fryzjerski w B. i na potrzeby tej działalności w dniu 23 czerwca 2015r. zakupiła u pozwanego płyn do trwałej ondulacji bez amoniaku marki (...) serii (...). Ponieważ był to pierwszy zakup tego produktu u pozwanego, powódka – jak ma to w zwyczaju – postanowiła przetestować jego działanie na swojej osobie. Informacje o sposobie i warunkach użytkowania tego produktu powódka pozyskała z ulotki zamieszczonej na opakowaniu tego produktu oraz od przedstawiciela handlowego pozwanego E. W.. W efekcie zastosowania tego produktu powódka doznała poważnego uszkodzenia swoich włosów.

Powódka podniosła, że bezpośrednio po zabiegu włosy odpadły razem z wałkami, były ciągliwie i gumowate. Ostatecznie powódka musiała ogolić głowę. Odrastające włosy są jednak porowate, szorstkie, kruche, karbowane, puszące się, suche, a po dotknięciu łatwo się łamią i rozpadają w dłoniach.

Aby poprawić kondycję włosów powódka poddała się zabiegom regenerującym, w m.in. (...) w K.. Łączny koszt tych zabiegów wyniósł 805, 00 zł i powódka domaga się zwrotu tej kwoty.

Na skutek opisanego zdarzenia, powódka doznała znacznej krzywdy zarówno w wymiarze fizycznym jak i psychicznym. Z tego tytułu powódka domaga się zapłaty zadośćuczynienia w kwocie 9 000, 00 zł.

Powódka podała, że swoje roszczenia opiera na art. 449 1 kc wskazując, że pozwany w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadził do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego, nie zapewniający bezpieczeństwa przy jego normalnym użyciu, posiadają niebezpieczne właściwości, o których nie informuje ani ulotka umieszczona na produkcie ani pracownicy pozwanego.

Pozwany Z. M. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew oraz w dalszym piśmie procesowym pozwany przyznał, że sprzedał powódce produkty do trwałej ondulacji włosów marki (...) serii (...). Podniósł jednak, że dla przypisania mu odpowiedzialności za szkodę – jaką poniosła powódka – niezbędne jest wykazanie jego winy. Tymczasem pozwany w żaden sposób nie przyczynił się do zaistniałego zdarzenia. Powódka, wbrew swoim twierdzeniom, nie uczestniczyła osobiście w szkoleniu w Z. we wrześniu 2015r. dotyczącym przeprowadzania zabiegu trwałej ondulacji przy użyciu nowych produktów. Na szkoleniu tym obecna była jedynie pracownica powódki - K. B., która przeprowadziła zabieg trwałej ondulacji na włosach powódki. Sposób przeprowadzenia zabiegu został szczegółowo opisany na stronie 26 i 27 ulotki informacyjnej. Jak wynika, chociażby z opinii biegłego, zabieg ten na włosach powódki został wadliwie wykonany, a to z uwagi na odstąpienie od użycia neutralizatora, maski zakwaszającej i sprayu. Należy zatem przyjąć, że tylko powódka ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia z lipca 2015 r, co zwalnia pozwanego od odpowiedzialności określonej w art. 471 kc.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany Z. M. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w Pozwaniu. Firma ta zajmuje się sprzedażą hurtową perfum i kosmetyków. W 2014r. w ramach tej działalności pozwany rozpoczął import i dystrybucję na terenie Polski kosmetyków do włosów marki (...) produkowanych we W..

Powódka B. G. z wykształcenia jest fryzjerką i od kwietnia 2013r. prowadzi własną działalność gospodarczą w formie salonu fryzjerskiego w B.. Przed rozpoczęciem pracy na własny rachunek, powódka pracowała w innym salonie fryzjerskim, do którego produkty fryzjerskie dostarczała firma pozwanego. Firma pozwanego cieszyła się dobrą renomą, a oferowane przez nią produkty uznaniem. Wobec powyższego także powódka zaczęła korzystałać z produktów fryzjerskich dostarczanych przez firmę pozwanego. Powódka zamawiała towar za pośrednictwem przedstawiciela handlowego E. W.. E. W. zaprezentowała powódce ofertę zakupu produktów do trwałej ondulacji firmy (...) seria (...)

Dowód:

- wypis z (...) k. 12,

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

W dniu 23 czerwca 2015r. powódka zakupiła w firmie pozwanego zestaw produktów marki (...) – produkowanych we W. – tj. zestaw do trwałej ondulacji serii (...) składający się z:

- szamponu przygotowującego do zabiegów chemicznych (krok 1),

- uniwersalnego systemu trwałej ondulacji bez amoniaku z kawiorem, kreatyną i kolagenem (krok 2) (...)

- balsamu neutralizującego o ph 5,5 (krok 3),

- maski zakwaszającej włosy o ph 4,0 (krok 4),

- spreyu zakwaszającego do włosów przywracającego równowagę ph (krok 5).

Z książki technicznej firmy (...) hair” wynika, że zabieg trwałej ondulacji preparatami tej firmy wykonuje się w 5-ciu etapach, które polegają na zastosowaniu kolejno wymienionych preparatów .. (...) tak najpierw należy przygotować włosy do zabiegu, a to umyć szamponem (krok 1). Następnie włosy zawija się na wałki i nasącza płynem do trwałej ondulacji (krok 2), który pozostawia się na włosach na okres 12 minut. Po upływie tego okresu, włosy – bez ściągania wałków – należy umyć ciepłą wodą i zastosować balsam neutralizujący na okres 12 minut (krok 3). Po czym włosy należy spłukać, usunąć wałki i nałożyć maskę na okres 5 min (krok 4). Następnie włosy należy jeszcze raz spłukać i zastosować spray zakwaszający na okres 3-5 minut (krok 5). Na końcu włosy należy spłukać i wysuszyć.

W książce technicznej, na etykiecie, napisano, że system trwałej ondulacji przeznaczony jest do wszystkich rodzajów włosów (naturalnych, farbowanych, grubych).

Dowód:

- faktura VAT nr (...) wraz z potwierdzeniem wpłaty k. 6-7,

- książka techniczna k. 25.

- zeznania świadka E. W. k. 37,

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

Przedstawiciel handlowy pozwanego E. W. zapewniała, że zestaw do trwałej ondulacji serii (...) może być stosowany do wykonania trwałej ondulacji na włosach nawet do 100% rozjaśnionych.

Dowód:

- zeznania świadka E. W. k. 37,

- zeznania świadka K. B. k.37-38.

Dopiero we wrześniu 2015r. firma pozwanego przeprowadziła w Z. szkolenie dotyczące stosowanie produktów marki (...) seria (...). W szkoleniu tym uczestniczyła pracownik powódki K. B.. Na szkoleniu instruowano m.in. jak przeprowadzić zabieg trwałej ondulacji przy użyciu zestawu serii (...). Osoba prowadząca szkolenie – zapytana przez uczestników – podała, iż preparat do trwałej ondulacji serii (...) może być użyty na włosach rozjaśnionych maksymalnie do 70%.

Dowód:

- zeznania świadka K. B. k. 37-38.

Jeszcze przed szkoleniem, w lipcu 2015 r powódka postanowiła wprowadzić do użycia zestaw do trwałej ondulacji serii „Be T..

Powódka przed wprowadzeniem nowych produktów ma w zwyczaju testowanie ich na swojej osobie.

Przed zabiegiem powódka miała włosy o długości za ramiona, proste, z odrostami o długości ok. 3 cm, rozjaśnione po raz ostatni w maju 2015r. w 100% farbą w kolorze ciepły blond.

Zabieg trwałej ondulacji przeprowadziła u powódki jej pracownica K. B.. Najpierw pracownica umyła włosy powódki szamponem z serii (...) (krok 1), następnie nawinęła włosy na wałki i gąbką nałożyła płyn do trwałej ondulacji - uniwersalny system trwałej ondulacji (krok 2). Po upływie około 1 minuty pracownica zauważyła, że włosy spęczniały i stały się jak guma. Dlatego też pracownica zaczęła ściągać wałki, ale włosy odpadały razem z wałkami. Po ściągnięciu wałków pracownica przepłukała włosy letnią wodą, umyła ponownie szamponem, nałożyła maskę zakwaszającą wspomnianej serii i zawinęła w ręcznik na około 5 minut. Nie nałożono nautralizatora i sprayu. Po ściągnięciu ręcznika pracownica zauważyła, że włosy narażone na działanie preparatu dalej odpadały. Wtedy powódka i jej pracownica podjęły decyzję o radykalnym obcięciu włosów, a to włosy zostały wygolone po bokach głowy, a na górze – ścięte na krótko.

Efekt zabiegu był dla powódki szokiem, widząc jego skutki zaczęła płakać. Obawiała się tego, co będzie dalej będzie z jej włosami.

Dowód:

- płyta CD z dokumentacją fotograficzną k. 13,

- włosy powódki – k. 44,

- zeznania świadka K. B. k. 37-38,

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

Po zabiegu – mimo częściowego ogolenia głowy i radykalnego obcięcia pozostałych włosów – odrastające u powódki włosy były osłabione, kruche, wypadały.

Powódka jeszcze raz ogoliła głowę, a następnie co miesiąc, aż do listopada 2016 r podcinała końcówki włosów.

Powódka uznała, że koniecznym jest zasięgnięcie opinii fachowca w zakresie leczenia włosów, a nadto chciała mieć dowód na okoliczność stanu włosów po zabiegu trwałej ondulacji.

W dniu 27 listopada 2015 r powódka poddała się badaniu trichoskopowemu w (...)w K.. Na podstawie tego badania stwierdzono u powódki znaczny stopień uszkodzenia łodygi włosów spowodowane użyciem zbyt silnych preparatów chemicznych. W odcinku poddanym zabiegom włosy stały się porowate, szorstkie, kruche, karbowane i suche. Zauważono także obecność licznych rozszczepień łodygi włosa na różnych jej wysokościach, co skutkować będzie dalszym kruszeniem się włosów. Powódce zalecono systematyczne podcinanie włosów oraz bardzo intensywną pielęgnację regeneracją łodygę włosa, przy użyciu specjalistycznego szamponu nawilżająco-relaksującego, preparatów zatrzymujących wypadanie włosów, keratynowych preparatów kondycjonujących do regeneracji łodygi włosa oraz regeneracji (...).

Za powyższe badanie powódka zapłaciła 60, 00 zł. W dniu 27 listopada 2015 r w K. w Salonie (...) powódka zakupiła lotion oczyszczający z chemikaliów do skóry głowy i cebulek włosów za cenę 80, 00 zł oraz skorzystała z zabiegów regeneracyjnych - aplikacja preparatów chroniących skórę głowy przed podrażnieniami, sauna i maska do włosów oraz usługi fryzjerskiej – strzyżenie i koloryzacja włosów (włosy powódki były żółte) za łączną cenę 335, 00 zł.

W dniu 23 lutego 2016 r w K. w Salonie (...) powódka ponownie skorzystała z zabiegów regeneracyjnych - aplikacja preparatów chroniących skórę głowy przed podrażnieniami, sauna i maska do włosów za cenę 165, 00 zł oraz strzyżenie i koloryzacja - za cenę 165, 00 zł.

Nadto powódka w swoim salonie fryzjerskim poddawała się zabiegom pielęgnacyjnym i regenerującym włosy. Powódka we własnym zakresie kupowała odżywki i maski do włosów marki L. (...), które stosowała po każdym myciu włosów co 3 dni. Także co 3 dni powódka umieszcza głowę w saunie ozonowej, stanowiącej wyposażenie jej salonu fryzjerskiego. Powódka do chwili obecnej korzysta z tych zabiegów, aktualny stan jej włosów uległ poprawie, jest dobry.

Cena strzyżenia włosów w salonie powódki wynosi 30, 00 zł.

Dowód:

- wyniki badania trichoskopowego wraz z dokumentacją fotograficzną z badania k. 8-9,

- 4 paragony fiskalne k. 13,

- ulotka O. – k. 41-43,

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

Na skutek zdarzenia z lipca 2015r. powódka wycofała się z życia towarzyskiego, do czasu odrostu włosów w lepszej kondycji. Wynikało to z tego, że wszyscy pytali ją co się stało i czuła się niekomfortowo. Także klientki salonu fryzjerskiego powódki były zaskoczone jej wyglądem.

Dowód:

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

Powódka zwróciła się do pozwanego o zadośćuczynię i odszkodowanie, a to pierwotnie o sfinansowanie zabiegów mających na celu przywrócenie włosom stanu sprzed zdarzenia. W tym celu powódka kontaktowała się kilkukrotnie z E. W., która zapewniała że przekaże pozwanemu informację o zdarzeniu i propozycję ugodowego załatwienia sprawy. Pozwany nie podjął próby kontaktu z powódką.

Przed wytoczeniem powództwa, powódka pismem z dnia 26 listopada 2015r. wezwała pozwanego do zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody wywołane zakupionym u niego zestawem do trwałej ondulacji marki (...). W wymienionym piśmie powódka nie sprecyzowała jednak kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, wzywała jedynie do kontaktu ze swoim pełnomocnikiem.

Dowód:

- wezwanie z dnia 26 listopada 2015r. wraz z potwierdzeniem nadania k. 10-11,

- zeznania świadka E. W. k.37,

- przesłuchanie powódki k. 86-88.

Powołana w sprawie biegła sądowa z zakresu fryzjerstwa mgr J. C. w wydanej przez siebie opinii wyjaśniła, że zabieg trwałej ondulacji jest jednym z bardziej niebezpiecznych zabiegów fryzjerskich. W trakcie tego zabiegu aktywny środek celowo uszkadza spójność cząsteczek budulca włosa, aby ułatwić trwałą zmianę kształtu. Po spłukaniu tego środka cząsteczki nie odbudowują się w 100%, przez co tylko nieliczni producenci zalecają użycie swoich płynów do trwałej ondulacji na włosach osłabionych wcześniejszym rozjaśnianiem. Ponadto wskazała, że płyn z serii (...), którym wykonano zabieg, nie zawiera amoniaku, ale jest wysoko zasadowy, posiada pH 8,5 podczas gdy wartości odczynu pH w łagodnych trwałych zasadowych oscylują między 7,2 a 8,5, przy czym dla włosów rozjaśnionych do 7,5. Środowisko zasadowe powoduje, że włos mocno pęcznieje na grubość i na długość, przy czym włos rozjaśniony z uwagi na większą chłonność pęcznieje bardziej co jest niekorzystnym zjawiskiem. Powyższe skutki mają zneutralizować preparaty o odczynie kwaśnym zalecane w dalszej kolejności procesu trwałej ondulacji.

Biegła wskazała, że zabieg trwałej ondulacji u powódki nie został wykonany prawidłowo, albowiem - mimo pojawiających się niepokojących objawów – należało zastosować pozostałe produkty tj. neutralizator i spray zakwaszający, nie ściągać wałków przed spłukaniem. Biegła przeprowadziła jednak eksperyment, wykonując trwałą ondulację zestawem marki (...) serii (...) na włosach naturalnych, koloryzowanych, rozjaśnionych. W wyniku tego eksperymentu pasma rozjaśnione uległy uszkodzeniu, w tym jedno całkowitemu. Pasma włosów naturalnych i farbowanych nie uległy zniszczeniu.

Wobec powyższego biegła stwierdziła, że zestaw do trwałej ondulacji (...) nie może być stosowany na włosach rozjaśnionych, nawet w 70%. Zatem przyczyną uszkodzenia włosów powódki było wykonanie trwałej ondulacji na rozjaśnionych włosach płynem (...), który nie nadaje się do stosowania na włosach rozjaśnionych, w żadnym procencie i jest dla nich niebezpieczny, nawet z zastosowaniem wszystkich zalecanych przez producenta preparatów tj. kompletnej serii 5-ciu produktów.

Oceniając rozmiar szkody, biegła wskazała, że na skutek zdarzenia z lipca 2015 r powódka wygoliła i obcięła włosy o długości około 30 cm. Taką długość włosa uzyskuje się po około 2,5 latach, a więc tyle czasu jest potrzebne, aby włosy powódki odrosły.

W ocenie biegłej zabiegi regeneracyjne i pielęgnacyjne zastosowane na włosach powódki w postaci stosowania odżywek, masek i sauny były zasadne, takie zabiegi należało wykonywać przez 9 miesięcy. Zasadnym było także ścięcie zniszczonych włosów oraz podcinanie końcówek, co miesiąc również przez okres 9 miesięcy.

Biegła nie stwierdziła natomiast, aby wypadanie włosów u powódki miało związek z zabiegiem trwałej ondulacji. Także tonowanie włosów (koloryzacja) nie było zasadne dla regeneracji, ponieważ jest to zabieg upiększający, a więc nie miał związku z naprawą szkody.

Dowód:

- opinia sporządzona przez biegłą sądową z zakresu fryzjerstwa mgr J. C. z dnia 13 sierpnia 2016r.k. 64-68.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów (faktura VAT, paragony, książka techniczną produktów marki (...), pismo powódki – wezwanie, prywatna opinię) oraz zdjęcia, zeznania świadków oraz przesłuchanie powódki.

Strony nie kwestionowały treści wymienionych dokumentów, a Sąd nie znalazł podstaw, by czynić to z urzędu, przyznając im moc dowodu w całości.

Także fotografie włosów, obrazujące ich stan po zdarzeniu z lipca 2015 r, nie były kwestionowane przez pozwanego, dlatego Sąd uznał je za wiarygodne.

Odnośnie zeznań świadków K. B. i E. W. oraz przesłuchania powódki, to wymienione osoby potwierdziły zakup produktów marki (...) do trwałej ondulacji przez powódkę w firmie pozwanego.

W oparciu o relacje K. B. i powódki Sąd ustalił przebieg zabiegu trwałej ondulacji u powódki, skutki tego zabiegu, a także sposób zaprezentowania preparatów do trwałej ondulacji marki (...) serii (...). Jak zeznała powódka i świadek K. B., przedstawiciel handlowy pozwanego wyraźnie stwierdził, że nie ma przeciwwskazań do zastosowania wymienionych kosmetyków do trwałej ondulacji na włosach rozjaśnionych nawet w 100%. Świadek K. B. dodatkowo zeznała, że na szkoleniu organizowanym przez firmę pozwanego, szkoleniowiec potwierdził, że wymienione kosmetyki mogą być stosowane na włosach rozjaśnionych w 70%. Sąd nie dostrzegł żadnej konfabulacji w zeznaniach świadka i powódki, oczywistym jest, że bez takiego zapewnienia powódka – profesjonalna fryzjerka – nie wykonałaby na swoich włosach trwałej ondulacji nowymi preparatami .. (...) ocenie Sądu zeznania świadka K. B. oraz powódki, zasługiwały na wiarę, albowiem ich treść pozostawała zbieżna, tworzyła logiczną całość i wzajemnie się uzupełniała.

Wobec powyższego, Sąd nie mógł dać wiary zeznaniom świadka E. W. w części, w jakiej zaprzeczyła, aby informowała powódkę o warunkach przeprowadzenia zabiegu trwałej ondulacji. Należy zaznaczyć, że twierdzeniom świadka brakuje wewnętrznej spójności. Z jednej strony świadek podkreśla, że jest tylko przedstawicielem handlowym i nie edukuje swoich klientów w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych z użyciem polecanych przez siebie produktów .. (...) drugiej strony świadek zeznał, że według jej wiedzy produkty do trwałej ondulacji serii (...) mogą być stosowane do włosów lekko rozjaśnionych. Zresztą trudno wyobrazić sobie sytuację, w której przedstawiciel handlowy zajmujący się dystrybucją określonych produktów nie posiada choćby ogólnych informacji co do ich zastosowania.

Istotne znaczenie dla przedmiotowej sprawy miała opinia wydana przez biegłego sądowego z zakresu fryzjerstwa mgr J. C.. W ocenie Sądu opinia stanowi rzetelny materiał dowodowy, została sporządzona zgodnie z wymaganiami fachowości i niezbędną wiedzą w zakresie stanowiącym jej przedmiot. Opinia nie zawiera braków, biegła w sposób pełny i wyczerpujący przedstawiła istotne w sprawie okoliczności. Co istotne biegła przeprowadziła eksperyment polegający na przeprowadzeniu zabiegu trwałej ondulacji przy użyciu kosmetyków marki (...) na włosach naturalnych, farbowanych i rozjaśnionych. Opinia nie pozostawia wątpliwości, że zestaw do trwałej ondulacji marki (...) serii (...) nie może być użyty do włosów rozjaśnionych, nawet częściowo, albowiem skutkuje ich zniszczeniem.

Sąd zważył co następuje:

Powódka B. G. domagała się zasądzenia od pozwanego Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. P. Z. M. w P. kwoty 9 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 805,00 zł tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną na jej osobie przez produkt niebezpieczny – zestaw do trwałej ondulacji marki (...) seria (...), a to na podatnie art. 449 ( 1 )kc.

Bezspornym w przedmiotowej sprawie było to, że pozwany dystrybuował produkty (...) na terenie kraju w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz to, że powódka zakupiła od pozwanego w ramach stałej współpracy zestaw do trwałej ondulacji serii (...). Poza sporem pozostawało także to, że powódka doznała szkody polegającej na uszkodzeniu włosów w czasie wykonywanie zabiegu trwałej ondulacji wymienionym zestawem. Pozwany zakwestionował jednak swoją odpowiedzialność wskazując, że nie ponosi winy za szkodę, a ponadto – że powódka przyczyniła się do jej wystąpienia przez niewłaściwe wykonanie zabiegu.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że produkcja na masową skalę rzeczy, z którymi może wiązać się zagrożenia dla nabywców, doprowadziła do przyjęcia przez Wspólnotę Europejską, w ramach programu ochrony konsumentów, dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów państw członkowskich o odpowiedzialności za wadliwe produkty. Dyrektywa ta legła u podstaw art. 449 1 -449 11 kc, włączonych do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Przesłanką konieczną odpowiedzialności z art. 449 ( 1) kc jest m.in. uznanie danego produktu za niebezpieczny. Idea produktu niebezpiecznego zawarta w przepisach kodeksu cywilnego zakłada, iż produkt niebezpieczny to taki, którego właściwości sprawiają, że finalnie produkt ten nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać od niego zakładając normalne jego użycie. Dla oceny w konkretnym stanie faktycznym charakteru danego produktu Sąd może posłużyć się pojęciem przeciwnym tj. produktu bezpiecznego, którego definicja zawarta jest w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu. Za produkt bezpieczny należy uznać taki, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchamiania oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oba te pojęcia prowadzą do wniosku, że produkt może być uznany za niebezpieczny tylko wtedy, gdy został użyty zgodnie z jego przeznaczeniem. Treść art. 449 ( 1) § 3 kc wskazuje nadto, że o tym czy produkt jest bezpieczny decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Zaprezentowanie produktu na rynku wraz z informacjami o właściwościach produktu są okolicznościami, które determinują kwalifikacje produktu w kwestii jego bezpieczeństwa. Jest oczywistym, że na rynku nie jest prezentowana konkretna jednostkowa rzecz, lecz produkty należące do określonej serii. Wskazuje się, że pod pojęciem wprowadzenia do obrotu należy rozumieć moment dokonania pierwszej czynności prawnej wprowadzającej produkt na rynek i stanowiącej realne wykonanie zawartej umowy (zob.: A. Rzepecka-Gil, Komentarz do art. 449 ( 1 )kc, LEX).W okolicznościach przedmiotowej sprawy momentem wprowadzenia produktu do obrotu będzie więc moment, kiedy pozwany sprzedał powódce zestaw do trwałej ondulacji marki (...) serii (...). Istotne w przedmiotowej sprawie jest także to, jak zaprezentowano wymieniony zestaw, jakich informacji udzielił oferujący go przedstawiciel handlowy.

Z roszczeniem odszkodowawczym opartym na omawianych przepisach może wystąpić każdy poszkodowany produktem niebezpiecznym – który zaufał rzetelności producenta, co do wprowadzonych przez niego do obrotu produktów – niezależnie od tego czy łączyły go z producentem stosunki prawne, a zatem nie tylko konsument w rozumieniu art. 22 1 kc. Beneficjentem tego typu odpowiedzialności może być chociażby tylko osoba postronna, która znalazła się w obszarze szkodliwego oddziaływania produktu. Niewątpliwie powódka została poszkodowana przez działanie zestawu do trwałej ondulacji serii (...) jako konsument.

Natomiast odpowiedzialność z art. 449 ( 1) § 1 kc ponosi przede wszystkim producent wyrobu finalnego, czyli osoba, która wytworzy produkt niebezpieczny, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nadto art. art. 449 ( 5) kc poszerza grupę osób odpowiedzialnych za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny. Do podmiotów, które odpowiadają „jak producent", należą: współwytwórca – wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu – chyba że wyłączną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja produktu lub wskazówki producenta; quasi-producent (producent nominalny) – ten, kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego podaje się za producenta; importer – ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej działalności gospodarczej. Nadto, podmiotami ponoszącymi tzw. subsydiarną odpowiedzialność za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny będą również profesjonalni zbywcy produktów niebezpiecznych (dystrybutorzy), czyli osoby, które w zakresie swojej działalności gospodarczej zbyły produkt niebezpieczny. Jak się jednak podkreśla, warunkiem odpowiedzialności podmiotu, który zbył produkt jest niewiedza poszkodowanego co do okoliczności, kto jest producentem (quasi-producentem, importerem). Pozwany, jak wynika, z ustaleń poczynionych w przedmiotowej sprawie, jest importerem i dystrybutorem kosmetyków do włosów marki (...) produkowanych we W., w tym serii (...).

W literaturze podnosi się, że odpowiedzialność producenta (importera, dystrybutora) za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – jako odpowiedzialność pozaumowna, która łączy się z wyrządzeniem szkody – jest odpowiedzialnością deliktową, bez względu na systematykę ustawy, a nie szczególnym typem odpowiedzialności, nie będącej ani odpowiedzialnością deliktową, ani odpowiedzialnością ex contractu. Jednocześnie jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności deliktowej opartej na zasadzie ryzyka (tak: Z. Banaszczyk, P. Granecki, Produkt niebezpieczny per se i niebezpiecznie wadliwy a odpowiedzialność producenta z art. 449 ( 1) i nast. kc, M. Praw. 2002, nr 17, s. 998). Zatem nie jest konieczne przypisanie producentowi (importerowi, dystrybutorowi) winy, w jakiejkolwiek postaci. Producent (importer, dystrybutor) obowiązany do naprawienia szkody nie może uchylić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie dołożenia nawet maksymalnej staranności w celu wytworzenia produktu bezpiecznego. Odpowiedzialność producenta (importera, dystrybutora) nie ma jednakże charakteru absolutnego, bowiem może on zwolnić się od odpowiedzialności przy spełnieniu określonych przesłanek egzoneracyjnych określonych w art. 449 ( 3) kc.

Zgodnie z ogólną regułą z art. 6 kc, to na poszkodowanym spoczywa ciężar wykazania następujących przesłanek odpowiedzialności za produkt niebezpieczny: poszkodowany musi wykazać wyrządzoną mu szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy korzystaniem z produktu niebezpiecznego a faktem szkody. Co istotne, poszkodowanego nie obciąża dowód wykazania niebezpiecznych cech produktu. Jeśli produkt, który nie jest bezpieczny ze swej natury, nagle wyrządza szkodę podczas normalnego używania go przez poszkodowanego, to należy uznać, że przyczyną powstania szkody była niebezpieczna właściwość tego produktu (zob.: A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 449 1 kc, LEX).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że pozwany jako importer i dystrybutor produktów marki (...) serii (...) ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody nim wyrządzone. Płyn do trwałej ondulacji serii (...) należy uznać za produkt niebezpieczny w rozumieniu powołanych przepisów, w przypadku użycia go na włosach rozjaśnionych. Produkt ten, ze względu na swoje właściwości chemiczne, tak silnie oddziałuje na włosy poddane wcześniejszym zabiegom rozjaśniania, że powoduje ich całkowite zniszczenie. W przypadku powódki skutek ten nastąpił już po około 1 minucie od nałożenia tego płynu na włosy. Instrukcje zamieszczone w tzw. książce technicznej i na opakowaniu produktu są lakoniczne, dlatego istotne były informacje udzielane przez przedstawiciela handlowego dokonującego bezpośredniej sprzedaży oraz szkoleniowca, czyli sposób prezentacji produktu. Powódka – będąc profesjonalną fryzjerką, a więc mając świadomość, iż tego typu preparaty mają silne działanie – dopytywała przedstawiciela handlowego firmy pozwanego o zakres zastosowania kosmetyków serii (...), w tym na włosach rozjaśnionych. Przedstawiciel handlowy E. W. zapewniała, że wymienione kosmetyki mogą być użyte do wykonania trwałej ondulacji nawet na włosach rozjaśnionych w 100%. Także na oficjalnym szkoleniu, zorganizowanym przez firmę pozwanego, szkoleniowiec – na pytania w tym zakresie – potwierdził, że wymienione kosmetyki mogą być użyte do wykonania trwałej ondulacji na włosach rozjaśnionych w 70%. Z opinii biegłego sądowego z zakresu fryzjerstwa – poprzedzonej wykonaniem eksperymentu tj. trwałej ondulacji na włosach rozjaśnionych – jednoznacznie jednak wynika, że płyn do trwałej ondulacji serii (...) nie może być stosowany na włosy rozjaśnione, albowiem powoduje ich całkowite zniszczenie.

Reasumując, dla uwzględnienia powództwa opartego na omawianych przepisach konieczne było wykazanie przez powódkę po pierwsze, iż powódce została wyrządzona szkoda, a po drugie, iż istnieje adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zastosowaniem przez powódkę z płynu do trwałej ondulacji serii (...) a doznaną przez nią szkodą. Sam fakt zaistnienia szkody u powódki w postaci uszkodzenia włosów nie podlegał wątpliwości. Powódka wykazała, że szkoda ta powstała na skutek zastosowania płynu do trwałej ondulacji serii (...), co jednoznacznie potwierdziła przeprowadzona w sprawie opinia biegłego. Pozwany nie wykazał w toku postępowania, aby występowały jakiekolwiek przesłanki egzoneracyjne wyłączającego jego odpowiedzialność. To wszystko pozwalało przyjąć, że co do zasady powództwo podlegało uwzględnieniu.

W przedmiotowej sprawie pozwany powołał się jednak na art. 362 kc tj. przyczynienie się powódki do powstania szkody, polegające na wadliwym wykonaniu zabiegu trwałej ondulacji i odstąpieniu od użycia pozostałych produktów serii (...) tj. neutralizatora, maski zakwaszającej i sprayu.

Zgodnie z art. 449 10 kc w zakresie nieuregulowanym w tytule VI 1 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy ogólne dotyczące zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, a więc art. 361–363 kc (por.: Z. Gawlik, Komentarz do art.449(10) kc, LEX). Zgodnie z art. 362 kc, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Przyjmuje się, że przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody jest każde jego zachowanie pozostające w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna osoba. Przy czym o przyczynieniu się poszkodowanego można mówić wyłącznie w przypadku, gdy jego określone zachowanie pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą, a nie w jakimkolwiek innym powiązaniu przyczynowym. Innymi słowy – zachowanie się poszkodowanego musi stanowić adekwatną współprzyczynę powstania szkody lub jej zwiększenia, czyli włączać się musi jako dodatkowa przyczyna szkody. Jeżeli nie ma takiego przyczynienia się, to nie może być zmniejszony obowiązek naprawienia szkody (por. wyrok SN z dnia 23 lutego 1968 r., II CR 28/68, LEX nr 6291; wyrok SN z dnia 20 czerwca 1972 r., II PR 164/72, LEX nr 7098; uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20 września 1975 r., III CZP 8/75, OSNCP 1976, nr 7-8, poz. 151; wyrok SN z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 127/08, M. Praw. 2009, nr 19, s. 1065; wyrok SN z dnia 29 października 2008 r., IV CSK 228/08, Biul. SN 2009, nr 1, s. 12, M. Praw. 2009, nr 19, s. 1060; wyrok SN z dnia 8 lipca 2009 r., I PK 37/09, LEX nr 523542).

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki, które mogłyby zwolnić pozwanego z odpowiedzialności za szkodę lub zmniejszyć wysokość zadośćuczynienia z uwagi na przyczynienie się poszkodowanej. Istotnie powódka odstąpiła od użycia neutralizatora, należy jednak zaznaczyć, że wynikało to głównie z dynamiki zdarzenia, bowiem płyn do ondulacji wywołał szkodę w bardzo szybkim czasie, już po około jednej minucie. Nadto – jak podkreśliła w trakcie przesłuchania powódka – neutralizatora po prostu nie było na czym stosować, włosy uległy już zniszczeniu. Dodatkowo efekt nałożenia płynu nie dawał już w zasadzie żadnych szans na zneutralizowanie efektu, zmniejszenie szkody. Nawet, gdyby użyto neutralizatora, i dalszych preparatów, nie uchroniłoby to powódki przez koniecznością całkowitego obcięcia włosów (nie można obciąć włosów częściowo). Także biegła w wydanej opinii wskazała, że przyczyną zniszczenia włosów powódki było użycie płynu do trwałej ondulacji, który posiada bardzo wysoki współczynnik pH w stosunku do innych preparatów tego typu, co powoduje iż dla włosów rozjaśnionych jest on wysoce niebezpieczny. Wobec powyższego, zdaniem Sądu powódka nie przyczyniła się do powstania czy zwiększenia szkody, nie można uznać, aby jej zachowanie stanowiło współprzyczynę powstania szkody.

W przypadku odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez produkt niebezpieczny, odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szkody na mieniu jak i na osobie. W przypadku szkody na osobie w razie śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obowiązek jej naprawienia podlega zasadom ogólnym, a zatem kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia ocenia się według art. 444 i art. 445 kc (por.: G. Karaszewski, Komentarz do art.449 1 kc, LEX). Na gruncie tych przepisów, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem odszkodowania – na pokrycie poniesionych kosztów oraz odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Krzywdę poszkodowanego należy przy tym rozumieć jako uszczerbek polegający na cierpieniach fizycznych w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpieniach psychicznych bezpośrednio związanych ze stanem zdrowia, ale też z jego dalszymi następstwami w postaci odczuwalnego dyskomfortu np. w wyglądzie, mobilności, czy też poczuciu nieprzydatności społecznej.

W przedmiotowej sprawie na skutek wykonania zabiegu trwałej ondulacji przy użyciu kosmetyków marki (...) serii (...) pod koniec lipca 2015r. powódka doznała uszkodzenia ciała w postaci zniszczenia włosów, co wywołano u niej krzywdę, ból i cierpienie. Powódka musiała usunąć zniszczone włosy, poprzez częściowe ogolenie głowy i radykalne przycięcie pozostałych włosów. Odrastające włosy były w złej kondycji, więc powódka musiała ponieść koszty zabiegów pielęgnacyjnych i regeneracyjnych.

Zgodnie z art. 445 § 1 kc w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia są może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia. Ustawodawca zaniechał wskazania kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia i poprzez posłużenie się klauzulą generalną („suma odpowiednia”) pozostawił je do uznania sądu. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia wymaga zatem uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak:

- stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania;

- nieodwracalność, trwałość następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie);

- wiek poszkodowanego (intensywność cierpień z powodu kalectwa jest większa
u człowieka młodego, skazanego na rezygnację z radości życia, jaką daje zdrowie, możność pracy i osobistego rozwoju);

- konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w dziedzinie życia osobistego i społecznego (szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa),

- stopień winy sprawcy i jego zachowanie po dokonaniu naruszenia,

(por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. I CSK 74/12 Lex nr 1226824, wyrok SN z dnia 9 listopada 2007 r. V CSK 245/07 Biul. SN 2008/4/11; wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r. II PK 102/06 OSNP 2008/1-2/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2006 r. I ACa 1983/04 LEX nr 186503; wyrok SN z dnia 12 września 2002 r. IV CKN 1266/00 LEX nr 80272).

Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia za krzywdę, jaką doznała powódka na skutek zniszczenia włosów, wziął pod uwagę z jednej strony okoliczności, które nastąpiły bezpośrednio po powstaniu szkody i związane były z leczeniem powódki, a z drugiej strony skutki i następstwa, które trwały jeszcze na długo po nim. Istotne dla oceny rozmiaru krzywdy powódki są skutki zabiegu w zakresie zmiany jej wizerunku. Powódka została pozbawiona swojego atrybutu kobiecego w postaci włosów, które należało zgolić i obciąć. Można sobie wyobrazić, że dla każdej kobiety jest to sytuacja wysoce niekomfortowa i zawstydzająca. U powódki doprowadziło to do wycofania się z życia towarzyskiego, na szczęście nie skutkowało dalszymi konsekwencjami typu negatywne naznaczenie przez społeczeństwo. Powódka jest fryzjerką i prowadzi własny salon, a więc musi być też jego wizytówką. Zatem również na polu zawodowym, powódka przeżywała stres, bowiem klientki były wyraźnie zaskoczone jej wyglądem. Okoliczność ta wymaga uwzględnienia przy ocenie wysokości należnego jej zadośćuczynienia. Powódka straciła włosy o długości około 30 cm i aby włosy mogły odrosnąć do podobnej długości potrzebny jest okres 2,5 roku, przy czym należy zaznaczyć, że ze względu na stopień zniszczenia powódka musiała podcinać końcówki odrastających włosów jeszcze przez długi czas. Właściwie do dnia dzisiejszego powódka musi w większym stopniu dbać o włosy, pielęgnować i regenerować. Podkreślenia wymaga także okoliczność, że pozwany na żadnym etapie nie zadośćuczynił krzywdzie powódki, mimo podjętych przez powódkę prób nie skontaktował się z nią, a wręcz bagatelizował sytuację.

Jednocześnie Sąd wziął pod uwagę, że uszczerbek jakiego doznała powódka nie jest trwały, że na chwilę obecną włosy odrosły, są w lepszej kondycji.

Przy ocenie kwotowej rozmiaru szkody Sąd posłużył się miernikiem w postaci kwot uzyskiwanych w przypadku sprzedaży włosów np. na potrzeby stowarzyszeń i fundacji wykonujących peruki na osób po hemoterapii (np. (...) (...)); . Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych, można było ustalić, że za tego typu włosy, jakie miała powódka (długość 30 cm), maksymalnie można uzyskać cenę 8 000, 00 zł.

Wobec powyższego Sąd uznał, że kwota 8 000, 00 zł tytułem zadośćuczynienia będzie adekwatna do cierpień i krzywd doznanych przez powódkę na skutek zdarzenia z lipca 2015 r.

Z kolei zgodnie z art. 444 §1 kc w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Powódka wystąpiła o zapłatę na jej rzecz odszkodowania w łącznej kwocie 805,00 zł. Na wymienioną kwotę złożyły:

- cena za badanie trychologiczne (27 listopada 2015 r) – 60, 00 zł,

- cena za lotion oczyszczający skórę głowy uiszczona (27 listopada 2015 r) – 80, 00 zł,

- cena za zabieg regeneracyjny (sauna, maska) oraz strzyżenie i koloryzację (27 listopada 2015 r) – 335, 00 zł,

- cena za zabieg regeneracyjny (sauna, maska) (23 lutego 2016 r) - 165, 00 zł,

- cena za strzyżenie i koloryzację (23 lutego 2016 r) – 165, 00 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 6 kc, powódka obowiązana była wykazać, że poniosła powyższe wydatki w celu naprawienia szkody doznanej na skutek niszczącego działania produktu .. (...) opinii biegłej wynika jednak, że tonowanie włosów (koloryzacja) jest jedynie zabiegiem upiększającym, nie miała na celu poprawy kondycji zniszczonych włosów. Zatem wydatek ten nie był uzasadniony i Sąd nie mógł go uwzględnić. Przedłożone paragony obejmowały łączną cenę za strzyżenie i tonowanie, powódka nie umiała podać ceny tylko za usługę strzyżenia. Zatem Sąd przyjął, że powódce należy się zwrot następujących kosztów:

- cena za badanie trychologiczne (27 listopada 2015 r) – 60, 00 zł,

- cena za lotion oczyszczający skórę głowy uiszczona (27 listopada 2015 r) – 80, 00 zł,

- cena za zabieg regeneracyjny (sauna, maska) (27 listopada 2015 r) - 165, 00 zł,

- cena za strzyżenie (27 listopada 2015 r) – według cen z salonu powódki – 30, 00 zł,

- cena za zabieg regeneracyjny (sauna, maska) (23 lutego 2016 r) - 165, 00 zł,

- cena za strzyżenie (23 lutego 2016 r) – według cen z salonu powódki – 30, 00 zł,

łącznie jest to kwota 530, 00 zł.

Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8 000, 00 zł tytułem zadośćuczynienia i kwotę 530, 00 zł tytułem odszkodowania – zwrotu kosztów niezbędnych zabiegów i badania trychologicznego.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art. 481 §1 kc. Powódka domagała się zasądzenia odsetek od dnia następnego od daty pisma wzywającego pozwanego do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia tj. od dnia 27 listopada 2015r. Niemniej jednak w piśmie tym powódka nie sprecyzowała kwot żądanych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia. Wskazanie tych kwot nastąpiło dopiero w pozwie, dlatego Sąd zasądził odsetki od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu tj. od dnia 22 marca 216r.

W tym stanie rzeczy na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu, Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc.

Powódka przegrała proces tylko w nieznacznej części, zatem należał się zwrot kosztów niemal w całości. Na koszty poniesione przez powódkę złożyły się: opłata sądowa od pozwu – 491, 00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17, 00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika liczone według stawki minimalnej - 2 400,00 zł i zaliczka na poczet opinii biegłego – 800,00 zł. Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów procesu następujące kwoty:

- opłata sądowa od uwzględnionej części powództwa – 427,00 zł,

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17, 00 zł,

- wynagrodzenie pełnomocnika liczone według stawki minimalnej- 2 400,00 zł,

- koszt opinii biegłego - 800,00 zł,

co daje łącznie kwotę 3 644,00 zł.

Ponieważ wynagrodzenie biegłego w przedmiotowej sprawi wynosiło 1 320,92 zł, a zaliczka pokryła tylko część tego wynagrodzenie w kwocie 800, 00 zł, pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 530, 92 zł, jako koszty sądowej Sąd nakazała pobrać od pozwanego.

. SSR Agata Gawłowska- Sobusiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Czyżycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Agata Gawłowska-Sobusiak
Data wytworzenia informacji: