Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 17/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Staszowie z 2016-04-28

Sygn. akt: I C 17/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

PSR Rafał Skrzypiec

Protokolant:

st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Staszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. S.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 12.029,41 /dwanaście tysięcy dwadzieścia dziewięć 41/100/ zł. wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi:

- od kwoty 10.890,41 zł. w okresie od dnia 05 lutego 2013 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku w stopie wynoszącej 13% w stosunku rocznym, w okresie od dnia 23 grudnia 2014 do dnia 31 grudnia 2015r. roku, w stopie wynoszącej 8 %, zaś od 1 stycznia 2016r. w stopie wynoszącej 5 % w stosunku rocznym – z uwzględnieniem ewentualnych dalszych zmian w wysokości ustawowych stóp procentowych do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.139 zł. w okresie od dnia 10 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w stopie wynoszącej 8%, zaś od 1 stycznia 2016r. w stopie wynoszącej 5 % w stosunku rocznym – z uwzględnieniem ewentualnych dalszych zmian w wysokości ustawowych stóp procentowych do dnia zapłaty ;

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. kwotę 378,82 / trzysta siedemdziesiąt osiem 82/100/ złotych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia 05 lutego 2013 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku w stopie wynoszącej 13% w stosunku rocznym, w okresie od dnia 23 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015r. w stopie wynoszącej 8 %, zaś od 1 stycznia 2016r. w stopie wynoszącej 5 % w stosunku rocznym – z uwzględnieniem ewentualnych dalszych zmian w wysokości ustawowych stóp procentowych do dnia zapłaty;

III.  w pozostałej części powództwo oddala;

IV.  zasądza od powoda Ł. S. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 382,00 /trzysta osiemdziesiąt dwa 00/100/ złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Staszowie kwotę 689,40 /sześćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100/ złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

VI.  nakazuje ściągnąć od powoda Ł. S. z zasądzonego w punkcie I orzeczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Staszowie kwotę 952,02 /dziewięćset pięćdziesiąt dwa 02/100/ złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Rogala
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Skrzypiec
Data wytworzenia informacji: