Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 537/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kielcach z 2013-06-25

Sygn. akt V U 537/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Andrzej Błeszyński

Protokolant:

st. sekr. sądowy Aleksandra Kaczor

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 r.

na rozprawie

sprawy z wniosku Z. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

o wysokość emerytury

w związku z odwołaniem Z. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

z dnia 25 marca 2013 roku Nr (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

Sąd Okręgowy w Kielcach stwierdza ,

że niniejsze orzeczenie jest prawomocne

z dniem 22 lipca 2013r.

SSO Ryszard Sadlik

K. 9 sierpnia 2013r

Sygn. V U 537/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 marca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. odmówił Z. K. ponownego ustalenia wysokości emerytury.

W dniu 12 kwietnia 2013 roku odwołanie od powyższej decyzji złożył Z. K. kwestionując wyliczony staż pracy.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany ZUS O/K. podniósł, iż wyrokiem z dnia 25 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie V U 992/12 prawomocnie oddalił odwołanie Z. K. w sprawie o przeliczenie emerytury.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z dnia 15 lipca 2012r. organ rentowy przyznał Z. K. emeryturę. Do obliczenia wysokości emerytury Oddział uwzględnił 11 lat, 1 m-c okresów składkowych oraz ograniczone do 1/3 udowodnionych okresów składkowych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zmian.) 3 lata, 8 m-cy okresów nieskładkowych.

W dniu 11 czerwca 2012 roku Z. K. złożyła pismo, w którym domagała się uwzględnienia do wyliczenia świadczenia 12 lat, 8 m-cy, 14 dni okresów składkowych i 4 lat okresów nieskładkowych. Wniosła o uwzględnienie do stażu pracy okresów zatrudnienia m.in. od 1 września 1969 roku do 16 kwietnia 1970 roku i od 21 czerwca 1977 roku do 31 października 1979 roku.

Decyzją z dnia 20 lipca 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. odmówił Z. K. ponownego ustalenia wysokości emerytury. Odwołanie od powyższej decyzji wniosła ubezpieczona wskazując na poszczególne lata zatrudnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w K. wniósł o oddalenie odwołania, wyliczając okresy zatrudnienia uwzględnione do stażu pracy ubezpieczonej jednocześnie wskazując, że nie uwzględnił do stażu pracy okresów pracy nakładczej od 21 czerwca 1977 roku do 30 czerwca 1977 roku, miesiąca sierpnia 1977 roku, i września 1979 roku ponieważ jak podał pracodawca w tych okresach wnioskodawczyni osiągnęła wynagrodzenie ” niższe” niż połowa wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie.

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 roku Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie V U 922/12 oddalił odwołanie ubezpieczonej.

Powyższego wyroku ubezpieczona nie zaskarżyła.

W dniu 14 lutego 2013 roku Z. K. ponownie wniosła o ponowne przeliczenie emerytury. Wniosła o uwzględnienie do stażu pracy okresów zatrudnienia m.in. od 1 września 1969 roku do 16 kwietnia 1970 roku i od 21 czerwca 1977 roku do 31 października 1979 roku.

Zaskarżoną decyzją organ rentowy odmówił ubezpieczonej przeliczenia świadczenia.

Ubezpieczona na rozprawę w dniu 25 czerwca 2013 roku nie stawiła się.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 2 kpc, Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

W ocenie Sądu w sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym w Kielcach w niniejszej sprawie oraz w sprawie V U 922/12 zachodzi tożsamość zarówno stron, jak i przedmiotu postępowania, a co za tym idzie za trafny uznać należy podniesiony w niniejszej sprawie przez pozwany organ rentowy zarzut, iż sprawa dotycząca przeliczenia świadczenia z uwzględnieniem wnioskowanych okresów, a nie zaliczonych przez organ rentowy do stażu pracy została już prawomocnie rozstrzygnięta.

Podkreślenia wymaga, że ubezpieczona odwołując się od zaskarżonej decyzji wniosła o uwzględnienie do stażu pracy tych samych okresów zatrudnienia, które były już przedmiotem postępowania sądowego w sprawie o sygn. VU 922/12 i zostało ono prawomocnie zakończone. Ubezpieczona nie składała żadnych nowych wniosków dowodowych, a jedynie kwestionowała błędne wyliczenie organu jej stażu pracy.

Skoro odwołanie Z. K. od decyzji z dnia 25 marca 2013 roku o przeliczenie emerytury i uwzględnienie do stażu pracy wskazanych przez nią okresów zostało już prawomocnie rozstrzygnięte, to biorąc pod uwagę powyższe, na mocy art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogumiła Zdyb
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Błeszyński
Data wytworzenia informacji: