Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 117/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Mikołowie z 2017-06-13

Sygn. akt II K 117/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Mazur

Protokolant: Dominika Szklana

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej - J. B.

po rozpoznaniu w dniach: 4 lutego 2016 roku, 15 marca 2016 roku, 22 marca 2016 roku, 12 maja 2016 roku, 19 maja 2016 roku, 17 października 2016 roku, 15 grudnia 2016 roku, 22 grudnia 2016 roku, 20 lutego 2017 roku, 27 kwietnia 2017 roku, 6 czerwca 2017 roku w M. sprawy karnej

J. K. (K.)

syna C. i J.

ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w okresie od października 2002 r. do listopada 2002 r. w Z. i M., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie w nieustalonej kwocie, wynikającej ze sprzedaży mieszanki (...)90 jako pełnowartościowej benzyny i korzyści majątkowej dla T. W. w kwocie 50 zł od tony produktu oraz K. K. (2) w kwocie przekazanej prowizji za przyjęcie poświadczających nieprawdę faktur VAT w kwocie 10 groszy za litr produktu, chcąc dokonać bezfakturowego, nieewidencjonowanego zakupu mieszanki (...)90 i chcąc ukryć faktycznego odbiorcę produktu ropopochodnego, nakłonił T. W. przedstawiciela firmy (...) z/s w M. i z tego tytułu osobę uprawnioną do wystawienia dokumentów oraz działającego z nim wspólnie i w porozumieniu K. K. (2) z firmy (...) do bezfakturowej sprzedaży mieszanki (...)90 w ilości 34.200 litrów i wystawienia poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne faktur VAT na inny podmiot gospodarczy, skutkiem czego w dniach 31 października i 16 listopada 2002 r. wystawione zostały faktury VAT nr (...) na podmiot (...) z/s w P., podczas gdy transakcje z tym podmiotem nie miały miejsca, a towar został w rzeczywistości zakupiony przez J. K.,

tj. o przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 i § 3 kk w zw. z art. 12 k.k.

orzeka:

1.  uznaje oskarżonego J. ( K.) K. za winnego tego, że w okresie od października 2002 r. do 16 listopada 2002 r. w Z. i M., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie w nieustalonej kwocie, wynikającej ze sprzedaży mieszanki (...)90 jako pełnowartościowej benzyny i korzyści majątkowej dla T. W. w kwocie 50 zł od tony produktu oraz innej ustalonej osoby w kwocie przekazanej prowizji za przyjęcie poświadczających nieprawdę faktur VAT w kwocie 10 groszy za litr produktu, chcąc dokonać bezfakturowego, nieewidencjonowanego zakupu mieszanki (...)90 i chcąc ukryć faktycznego odbiorcę produktu ropopochodnego, nakłonił T. W. przedstawiciela firmy (...) z/s w M. i z tego tytułu osobę uprawnioną do wystawienia dokumentów oraz działającymi z nim wspólnie i w porozumieniu innymi ustalonymi osobami z firmy (...) do bezfakturowej sprzedaży mieszanki (...)90 w ilości 34.200 litrów i wystawienia poświadczających nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne faktur VAT na inny podmiot gospodarczy, skutkiem czego w dniach 31 października i 16 listopada 2002 r. wystawione zostały faktury VAT nr (...) na podmiot (...) z/s w P., podczas gdy transakcje z tym podmiotem nie miały miejsca, a towar został w rzeczywistości zakupiony przez J. K., czym wyczerpał znamiona występku z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 271§ 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu ustawy sprzed 1 lipca 2015r. wymierza mu karę 6 ( sześć ) miesięcy pozbawienia wolności oraz na zasadzie art. 33 § 2 i 3 k.k. orzeka karę grzywny w ilości 50 ( pięćdziesiąt ) stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 ( dziesięć ) złotych;

2.  na zasadzie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt.1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 2 ( dwa ) lat ;

3.  na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. z Kancelarii Adwokackiej w M. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) złotych oraz 23 % podatek od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu;

4.  na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. i 17 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu |Państwa koszty sądowe częściowo, obejmujące wydatki do kwoty 2.000,-( dwa tysiące) złotych, zwalniając oskarżonego od ponoszenia pozostałych wydatków ponad kwotę 2.000,-( dwa tysiące) złotych oraz zwalniając go od ponoszenia opłaty, którymi to kosztami obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rokosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mikołowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Mazur
Data wytworzenia informacji: