Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Co 827/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2017-12-21

Sygn. akt: XI Co 827/17

POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Jolanta Sikorska

Protokolant:

sekretarz sądowy

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w Toruniu na rozprawie sprawy z wniosku wierzyciela (...) S.A. we W. z udziałem dłużniczki K. I. - zarzuty wierzyciela na plany podziału sumy wyegzekwowanej z emerytury dłużniczki sporządzone 19. II. 2015, 19. III. 2015, 17. IV. 2015, 19. V. 2015, 18. VI. 2015 i 17. VII. 2015, o sporządzeniu których wierzyciel został powiadomiony w dniu 22. VIII. 2016;

postanawia:

I.  oddalić zarzuty wierzyciela na zaskarżone plany podziału;

II.  kosztami postepowania w przedmiocie zarzutów obciążyć skarżącego wierzyciela.

UZASADNIENIE

(...) Finanse S.A. we W. wniósł zarzuty przeciwko planom podziału sumy uzyskanej z egzekucji sporządzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu A. Z. w sprawie Km 1359/12, zarzucając mu niewłaściwe określenie wysokości kosztów egzekucyjnych oraz wadliwość ich sporządzania z uwagi na brak zmian po stronie kosztów egzekucyjnych, co może świadczyć o pobieraniu przez organ egzekucyjny pewnych opłat, z pominięciem pierwszeństwa wierzycieli.

Komornik w odpowiedzi na wniosek wskazał, że zarzuty niniejsze nie zasługiwały na uwzględnienie, gdyż plan podziału sporządzany jest przez odrębny niezależny program, który to sumuje koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego z należnością główną. Komornik podniósł, że wskazana w rubryce 3 kategoria zaspokojenia z art. 1025 k.p.c., dotyczy wyłącznie należności głównej, która jest kategorią niższą od kosztów postępowania, co nie znajduje jednak odzwierciedlenia w strukturze szablonu i może mieć wpływ na jego czytelność

Postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Toruniu zatwierdził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji sporządzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu A. Z. w sprawie Km 1359/12, stwierdzając, że organ egzekucyjny prawidłowo sporządził plan podziału, zaś pobieranie przez niego ukrytych opłat nie miało miejsca.

Postanowieniem z dnia 12 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił opisane wyżej postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Toruniu do ponownego rozpoznania.

Sąd zważył, co następuje:

Po pierwsze należy zauważyć, że wierzyciel zachował termin do złożenia skargi na plan podziału. Wierzyciel został powiadomiony o plan sporządzenia podziału postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2016 r. Wobec braku poświadczenia odbioru w/w postanowienia oraz koperty świadczącej o wysyłce pisma zawierającego zarzuty na plan podziału, Sąd uznał, zgodnie z pismem wierzyciela z dnia 5 września 2016 r., że wskazane postanowienie zostało odebrane przez niego w dniu 22 sierpnia 2016 r., i złożone w terminie w dniu 5 września 2016 r.

Pomimo skutecznego wniesienia zarzutów na plan podziału przez wierzyciela nie zasługują one na uwzględnienie. Jak wynika z analizy akt sprawy, zwłaszcza planu podziału zawartego w aktach sądowych (k.5-11) oraz sumarycznego stanu sprawy (k. 38-43), uzyskiwana w drodze egzekucji przez Komornika kwota była poddawana stosunkowemu rozdzieleniu, a następnie przekazywana w całości wierzycielom, co wpływało za każdym razem na stan wierzytelności oraz koszty egzekucyjne, które to ulegały zmniejszeniu. Nagłe podwyższenie stanu wierzytelności oraz kosztów egzekucyjnych mających miejsce w planie podziału z dnia 18 czerwca 2015 r. spowodowane było faktem wszczęcia kolejnych dwóch egzekucji przeciwko dłużniczce (Km 375/15 i Km 388/15), a nie jak twierdzi skarżący pobieraniem przez organ egzekucyjny „ukrytych opłat”. Faktem jest, że program stosowany przez Komornika jest nieczytelny i wymaga sprawności w analizowaniu stanu sprawy, jednak w żaden sposób nie wpływa on na pobieranie odrębnych, pozaustawowych opłat na rzecz organu egzekucyjnego. Wobec powyższego Sąd oddalił zarzuty wierzyciela na zaskarżone plany podziału o czym orzekł w punkcie 1 postanowienia.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cichorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Sikorska
Data wytworzenia informacji: