Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 503/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Kartuzach z 2020-11-25

Sygn. akt II K 503/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Asesor Sądowy Katarzyna Macińska

Protokolant: Klaudia Matys

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kartuzach: A. J.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 roku, w dniu 2 lipca 2020 roku oraz w dniu 20 lipca 2020 roku, w dniu 14 września 2020 roku oraz w dniu 24 listopada 2020 roku sprawy:

T. W.

urodzonego (...) w K., syna Z. i A. z domu G.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2 października 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 318/14 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w okresie od 21 października do 27 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz karę grzywny w wymiarze 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, postanowieniem z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt XII Ko 5228/15 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego, kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie od 7 października 2016 roku do 5 kwietnia 2017 roku, kara grzywny została wykonana;

2.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1084/14 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 kwietnia 2014 roku na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności, kara ta będzie wykonywana od dnia 20 kwietnia 2033 roku do 19 lipca 2033 roku;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 31 grudnia 2014 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 556/14 za czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 lipca 2014 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 2 lata, postanowieniem z dnia 7 grudnia 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII Ko 1995/16 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 24 sierpnia 2028 roku do 24 sierpnia 2030 roku

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 10 kwietnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VIII K 133/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 3 k.k. popełniony w dniu 30 września 2014 roku na karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 16 lutego 2015 roku, postanowieniem z dnia 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Bytowie zamienił skazanemu karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 dni, kara zastępcza będzie wykonywana w okresie od 8 lutego 2037 roku 4 marca 2037 roku;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 73/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 czerwca 2014 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 zł, postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt Ko 428/16 Sąd Rejonowy w Zambrowie zamienił skazanemu karę grzywny na zastępczą karę 40 dni pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 20 kwietnia 2032 roku do 20 kwietnia 2033 roku, kara zastępcza będzie wykonywana w okresie od 30 grudnia 2036 roku do 8 lutego 2037 roku;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 27 kwietnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 265/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 15 lipca 2014 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata, zarządzono wykonanie kary, kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28 lipca 2020 roku;

7.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce wydanym w sprawie o sygn. akt II K 157/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 lipca 2014 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę w wymiarze 30 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII Ko 3822/16 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 28 lipca 2020 roku do 24 maja 2021 roku, kara grzywny nie została wykonana;

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 9 czerwca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X K 142/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 6 września 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Żninie zarządził wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 7 maja 2025 roku do 2 stycznia 2026 roku;

9.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 czerwca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 290/15 za czyn z art. 286 § 1 i § 3 k.k. popełniony w dniu 16 września 2014 roku na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 40 zł każda stawka, postanowieniem z dnia 9 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zamienił karę grzywny na 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, kara grzywny będzie wykonywana w okresie od 3 kwietnia 2037 roku do 3 maja 2037 roku;

10.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 323/15 za czyn z art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 marca 2015 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat oraz karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 30 zł każda stawka, postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w sprawie o sygn. akt XII Ko 3827/16 zarządził wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zamienił karę grzywny na 25 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 24 maja 2021 roku do 18 stycznia 2022 roku, zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 23 maja 2037 roku do 17 czerwca 2037 roku;

11.  wyrokiem Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia 5 sierpnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 88/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 20 października 2014 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 60 stawek dziennych po 10 zł każda stawka; postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII Ko 3823/16 Sąd Rejonowy we Włoszczowie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego, postanowieniem z dnia 4 października 2016 roku Sąd Rejonowy we Włoszczowie zamienił karę grzywny na 30 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 18 stycznia 2022 roku do 14 listopada 2022 roku, zastępcza kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 4 marca 2037 roku do 23 maja 2037 roku;

12.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 188/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 18 listopada 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII Ko 3826/16 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wobec skazanego wykonanie kary; kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 14 listopada 2022 roku do 13 maja 2023 roku;

13.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 439/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 30 kwietnia 2014 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 9 lipca 2014 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 16 czerwca 2016 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, skazanemu wymierzano karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonana na kres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 zł każda stawka; postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ko 1654/16 Sąd Rejonowy w Mielcu zarządził wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 7 maja 2024 roku do 7 maja 2024 roku, postanowieniem z dnia 26 września 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ko 2044/16 Sąd Rejonowy w Mielcu zamienił wobec skazanego karę grzywny na 5 miesięcy pracy społecznie użytecznej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 godzin w stosunku miesięcznym, kara grzywny nie została wykonana;

14.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 3 września 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 281/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 14 sierpnia 2004 roku do 5 września 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 zł każda stawka; postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 2059/16 Sąd Rejonowy w Lesznie zamienił skazanemu grzywnę na 5 miesięcy pracy społecznie użytecznej polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 24 listopada 2016 roku zarządzono wykonanie kary, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 13 maja 2023 roku do 9 listopada 2023 roku, kara grzywny nie została wykonana;

15.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 2 października 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 721/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w okresie od 25 do 27 sierpnia 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie wobec skazanego kary pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 9 listopada 2023 roku do 7 maja 2024 roku;

16.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 22 lutego 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IV K 498/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 4 marca 2015 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII Ko 563/17 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności wobec skazanego, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 4 sierpnia 20131 roku do 20 kwietnia 2032 roku;

17.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 264/16 za czyn z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 15 stycznia 2016 roku na karę grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, kara grzywny nie została wykonana;

18.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 253/16 za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniach 29 stycznia 2016 roku oraz 23 marca 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności była wykonywana w okresie od 5 kwietnia 2017 roku do 5 kwietnia 2018 roku;

19.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 22 lipca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IV K 975/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł, kara grzywny nie została wykonana;

20.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląsku z dnia 27 września 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II 409/16 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 27 stycznia 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie od 5 kwietnia 2018 roku do 2 października 2018 roku;

21.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dnia 7 listopada 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 512/16 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 21 lipca 2015 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, kara ta została wykonana w okresie od 2 października 2018 roku do 29 lipca 2019 roku;

22.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 31 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 237/16 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełniony w okresie od 26 sierpnia 2015 roku do 4 września 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 2 stycznia 2026 roku do 1 lipca 2026 roku;

23.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie z dnia 31 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 262/17/P za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 1 lipca 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 1 lipca 2026 roku do 1 lipca 2027 roku;

24.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 7 lutego 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 638/16 za czyn 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 3 stycznia 2016 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 1 lipca 2027 roku do 26 lutego 2028 roku;

25.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 marca 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 547/16 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 7 grudnia 2015 roku na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 13 stycznia 2016 roku na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym i na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, kara ograniczenia wolności nie została wykonana;

26.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XI K 923/16 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 9 czerwca 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 26 lutego 2028 roku do 24 sierpnia 2028 roku;

27.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III K 1098/16 za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniach 10 czerwca 2016 roku oraz 27 sierpnia 2016 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 23 sierpnia 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach od 7 października 2016 roku do 8 października 2016 roku, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 24 sierpnia 2030 roku do 24 sierpnia 2031 roku;

28.  wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt V K 152/17 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 21-22 lipca 2016 roku na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, kara grzywny nie została wykonana;

29.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX K 403/17 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 9 czerwca 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 19 lipca 2033 roku do 15 stycznia 2034 roku;

30.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31 października 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 2/17 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 lutego 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 15 stycznia 2034 roku do 10 stycznia 2035 roku;

31.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 28 marca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 371/15 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w dniu 9 lipca 2014 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 14 lipca 2034 roku do 10 stycznia 2035 roku;

32.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X IX K 389/17 za czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 17 lipca 2016 roku na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 10 stycznia 2035 roku do 7 września 2036 roku;

33.  wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 2 lutego 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III K 89/17 za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 24 czerwca 2016 roku oraz w dniu 5 lipca 2016 roku na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 7 września 2035 roku do 3 lipca 2036 roku;

34.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 21 maja 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II K 959/16 za czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony w okresie od 1 do 6 lipca 2016 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 zł każda stawka; kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od 3 lipca 2036 roku do 30 grudnia 2036 roku, kara grzywny nie została wykonana.

I.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 87 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy skazanemu T. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności i karę ograniczenia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 31 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączy skazanemu jednostkowe kary grzywny orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 1, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 19 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 260 (dwustu sześćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięć złotych);

II.  na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy skazanemu T. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 10, 11, 12, 16 i 21 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz łączy skazanemu jednostkowe kary grzywny orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 10 i 11 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięć złotych);

III.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. i art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy skazanemu T. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 18, 20, 22, 24 i 30 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

IV.  na podstawie art. 86 § 1 i 2 k.k. i art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015r., poz. 396) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 łączy skazanemu T. W. jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 23, 26, 27, 29, 32, 33 i 34 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz łączy skazanemu jednostkowe kary grzywny orzeczone prawomocnymi wyrokami opisanymi w pkt 28 i 34 i w ich miejsce wymierza skazanemu karę łączną grzywny w wymiarze 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł (dziesięć złotych);

V.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. a contrario pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach określonych w punkcie I-IV wyroku pozostawia do odrębnego wykonania;

VI.  na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie umarza postępowanie w sprawie;

VII.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. W. okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 318/14 roku od dnia 7 października 2016 roku do 5 kwietnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II K 265/15 od dnia 29 lipca 2019 roku do 28 lipca 2020 roku, okres częściowo odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 157/15 od dnia 28 lipca 2020 roku do dnia 25 listopada 2020 roku, a na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny okres zatrzymania w sprawie o sygn. akt VIII K 133/15 w dniu 16 lutego 2015 roku oraz wykonaną grzywnę w sprawie II K 318/14 w wymiarze 20 stawek dziennych po 10 zł każda stawka,

VIII.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt II kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. W. okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 512/16 od dnia 2 października 2018 roku do dnia 29 lipca 2019 roku, a na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 29 marca 2015 roku;

IX.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt III kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. W. okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt V K 253/16 roku od dnia 5 kwietnia 2017 roku do 5 kwietna 2018 roku, w sprawie o sygn. akt II K 409/16 od dnia 5 kwietnia 2018 roku do dnia 2 października 2018 roku,

X.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt IV kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu T. W. okres odbytej kary pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt V K 253/16 roku od dnia 5 kwietnia 2017 roku do 5 kwietna 2018 roku, w sprawie o sygn. akt II K 409/16 od dnia 5 kwietnia 2018 roku do dnia 2 października 2018 roku,

XI.  na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 o opłatach w sprawach karnych nie pobiera od skazanego odrębnej opłaty od wyżej orzeczonej kary łącznej, a na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia go od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Kolpacz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kartuzach
Osoba, która wytworzyła informację:  Asesor Sądowy Katarzyna Macińska
Data wytworzenia informacji: