Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 266/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-10-20

Sygn. akt ICo 266/14

UZASADNIENIE

W piśmie procesowym z dnia 21 maja 2014 r. Skarb Państwa – Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wniósł o nakazanie dłużniczce M. C. nakazanie wyjawienia majątku w związku z tym, iż dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowane pieniądze nie będą mogłyby zaspokojone ze znanego wierzycielowi majątku zobowiązanej.

Zgodnie z treścią art. 913 k.p.c. § 1 Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny". Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli:

1) uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy;

2) po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty (§ 2 art. 913).

W toku posiedzenia w dniu 20 października 2014 r. M. C. przyznała, iż jest dłużniczką w zakresie oznaczonym przez wierzyciela we wniosku wszczynającym sprawę, a więc iż pomimo prowadzonego administracyjnego postępowania egzekucyjnego nie doszło do zaspokojenia należności Skarbu Państwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd nakazał dłużniczce M. C. złożenie wykazu swego majątku, z wymienieniem rzeczy i miejsca ich znajdowania się, jak również przypadających jej wierzytelności i innych praw majątkowych, oraz złożenie przyrzeczenia, że wykaz jest prawdziwy i zupełny.

M. C. sporządziła wykaz majątku oraz złożyła stosowne przyrzecznie, że wykaz jest prawdziwy i zupełny.

O kosztach postępowania w sprawie o wyjawienie majątku orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 70 pkt 5) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. tj. z 2014, poz. 1025 z późń. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Data wytworzenia informacji: