Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1282/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-10-07

Sygn. akt V U 1282/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA w SO Stanisław Stankiewicz

Protokolant: Bożena Radziusz

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 roku w Białymstoku

na rozprawie

sprawy Z. R. (1)

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wypłatę części uzupełniającej emerytury

na skutek odwołania Z. R. (1)

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i wznawia od 1 czerwca 2013 roku Z. R. (1) wypłatę całej części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Sygn. akt V U 1282/13

UZASADNIENIE

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 12.06.2013 r. odmówił Z. R. (1) wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej uznając, że pomimo wydzierżawienia udziału w nieruchomości, której jest współwłaścicielką nadal jest uprawniona do współposiadania i korzystania z niej.

W odwołaniu od tego orzeczenia ubezpieczona zaprzeczyła aby prowadziła działalność rolniczą. Poprzedni dzierżawca nadal włada jej gruntami. Zwróci je po zebraniu plonów. Dopiero wówczas będzie możliwe objęcie ich w posiadanie przez T. R.. Poza tym toczy się obecnie postępowanie w sprawie wydzielenia ze wspólnej działki części w naturze.

Na takiej podstawie zażądała przyznania jej całej emerytury.

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił i zważył, co następuje:

odwołanie Z. R. (1) jest zasadne.

Z jej akt emerytalnych wynika, że urodziła się (...)r. Decyzją z 19.07.1993 r. Prezes KRUS przyznał jej od 28.05.1993 r. emeryturę rolniczą. W maju 2003 r. małżonkowie R. wydzierżawili na 10 lat M. R. grunty o pow. 5,51 ha położone we wsi Z. gm. T..

Z. R. (2) zmarł 13.02.2012 r.

Prezes KRUS decyzją z 13.05.2013 r. zawiesił wypłatę części uzupełniającej emerytury Z. R. (1) z powodu upływu terminu na jaki była zawarta umowa dzierżawy. 4 dni później ubezpieczona wydzierżawiła należącą do niej działkę nr (...) oraz udział 10/16 w działkach nr (...) na 10 lat T. R..

Organ rentowy uznał, że jako współwłaścicielka jest uprawniona do współposiadania i korzystania z całej nieruchomości. W tej sytuacji nie sposób uznać, że zaprzestała prowadzić działalność rolniczą.

Zgodnie z treścią art.195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Ubezpieczona jest współwłaścicielką działek rolnych z trzema córkami i synem. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Skoro współwłaściciel może zbyć swój udział, to tym bardziej może dokonać rozporządzania nim na podstawie umowy o charakterze obligacyjnym. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20.09.2000 r. wydanego w sprawie I CKN 729/99 (LEX Nr 51640). Nie ulega wątpliwości, że rozporządzenie współwłaściciela dotyczy jego udziału. Dzierżawca wchodzi w jego prawa i obowiązki. Zgodnie bowiem z treścią art.693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Powołany przez organ rentowy art.206 k.c. dotyczy współposiadania rzeczy oraz korzystania z niej przez współwłaściciela. Może on to zrobić w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Na pewno zamiarem Z. R. (1) było przeniesienie posiadania na T. R., a nie zachowanie uprawnienia do posiadania i korzystania z całej nieruchomości. Taki pogląd pozbawiony jest logiki i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Idąc tokiem rozumowania KRUS należałoby uznać, że współwłaściciel nie jest w stanie zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Jest to oczywista nieprawda, gdyż można być właścicielem i nie być posiadaczem. Zawarcie umowy dzierżawy daje prawo do całego świadczenia.

Mając to na uwadze Sąd na mocy art.28 ust.1, ust.2 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 20.11.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i art.477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i wznowił Z. R. (1) od 1.06.2013 r. wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Celina Waszczeniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  w Stanisław Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: